Story nedir English: Ali didn't find Mary's story very interesting. Turkish: Ali Mary'nin hikayesini çok ilginç bulmadı. English: "Confessio...

 
 
 

Story completion nedir ne demek

Story completion nedir : Martaval. Kat. Kıtır. Söylenti. Hikaye. Efsane. Anlatı. Öykü. Masal. Rivayet. Completion : Sonuçlanma. Sona erme. Tamlama. Bitme. B...

Story film nedir ne demek

Story film nedir : Kat. Bina katı. Makale. Masal. Söylenti. Tarih. Martaval. Konu. Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen yazıns...

Story interview scale nedir ne demek

Story interview scale nedir : Konu. Makale. Yalan. Kat. Öykü. Efsane. Kıtır. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği...

Story telling nedir ne demek

Story telling nedir : Öykü. Anlatı. Rivayet. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Yalan. Hikaye. Kıtır. Tarih. Bina katı. Masal. Telling : Söyleme....

Story writer nedir ne demek

Story writer nedir : Efsane. Sinema ve televizyon alıcısının, fotoğraf aygıtının merceğinin, üzerine yöneltildiği ve görüntüsünü saptamayı amaçladığı te...

Make a long story short nedir ne demek

Make a long story short nedir English: To make a long story short, we buried the hatchet. Turkish: Uzun lafın kısası savaş baltasını gömdük. English: To make ...

The story ended nedir ne demek

The story ended nedir English: Ali wanted to know how the story ended. Turkish: Ali hikayenin nasıl sona erdiğini bilmek istedi. : Belli bir objeyi ve...

To make a long story short nedir ne demek

To make a long story short nedir English: To make a long story short, he married his first love. Turkish: Hikayeyi özetlersek, o, ilk aşkı ile evlendi. English: ...

According to his story nedir ne demek

According to his story nedir : Binaen. Göre. -e göre. Akortlatma. Uygun olarak. Binaenaleyh. Uyarak. Uyma. To : Oranla. E. İla. Ye. Arasında. Kadar. -mek -mak (ma...

Back story nedir ne demek

Back story nedir : Gövdenin, ense ile kuyruksokumu arasındaki ve ayrıca cimnastikte bir devinim grubunun alanı olan bölümü. Alt tahta. Sırt. Geride. A...

Bedtime story nedir ne demek

Bedtime story nedir English: I told a bedtime story to my daughter. Turkish: Kızıma bir uyku masalı anlattım. English: Would you mind reading a bedt...

Break a story nedir ne demek

Break a story nedir : Daha iyi yapmak. Mahvetmek. Yarmak. Koparmak. Sona ermek. Dizginlemek. Kesme. Kırılmak. Yenmek. Batırmak. A : En yüksek not. Pek iy...

Cover story nedir ne demek

Cover story nedir : Üzerini kapatmak. Bir oyuncunun başka bir oyuncunun önüne kayarak seyircinin onu görmesini engellemek. yapılmayan bir işi yapılıyor...

Detective story nedir ne demek

Detective story nedir English: I felt like reading the detective story. Turkish: Canım dedektif hikayesi okumayı istedi. English: I am halfway through...

Escapist story nedir ne demek

Escapist story nedir : Gerçeklerden kaçan kimse. Gerçeklerden kaçan. Romantik. Hayal dünyasında yaşayan kimse. Hayalperest. Sürükleyici (roman veya film)....

Feature story nedir ne demek

Feature story nedir : Önem vermek. İçermek. -e ağırlık vermek. Bir şeyde önemli bir rolü olmak. Önemli bir öğesi olmak. Özellik. Yayınlamak. Özellik taşı...

Fish story nedir ne demek

Fish story nedir : Balık. Denizden çıkarmak. Avlamak. Balığa çıkmak. Araştırmak. Balık tutmak. Omurgalı hayvanlardan, sularda yaşayan, yüzgeçleriyle h...

Hard luck story nedir ne demek

Hard luck story nedir : Zor. Katı. Kireçli. Acı (su). Şiddetli. Ekşi. Kalpsiz. Zahmetli. Ağır. Güç. Luck : Şans. Tecelli. Baht. Akyazı. Nasip. Yom. Uğur. A...

Lead story nedir ne demek

Lead story nedir : Kurşundan yapılmış. Fazla tüketildiğinde zehirli etki yapan ağır bir metal. Yol göstermek. Baş rol. Öncülük etmek. Rehberlik etmek....

Story board nedir ne demek

Story board nedir : Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen yazınsal biçim. bir film tamamlandıktan sonra, bu filmin konusundan çı...

Story book nedir ne demek

Story book nedir English: Ali is reading a history book. Turkish: Ali bir tarih kitabı okuyor. English: I like to read story books. Turkish:...

Story editor nedir ne demek

Story editor nedir : Kıtır. Kat. Martaval. Öykü. Söylenti. Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen yazınsal biçim. bir film tamamla...

Story hour nedir ne demek

Story hour nedir : Bina katı. Martaval. Hikaye. Kıtır. Makale. Yalan. Tarih. Masal. Öykü. Konu. Hour : Bir günün yirmi dörtte biri uzunluğundaki zaman...

Story teller nedir ne demek

Story teller nedir English: Tom is a good story teller. Turkish: Tom, iyi bir öykü anlatıcısı. : Efsane. Öykü. Kat. Bina katı. Makale. Söylenti. Ta...

Story telling film nedir ne demek

Story telling film nedir : Hikaye. Kıtır. Martaval. Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen yazınsal biçim. bir film tamamlandıktan sonra...

Cut a long story short nedir ne demek

Cut a long story short nedir English: To cut a long story short, he was fired. Turkish: Uzun bir hikayeyi kısalttığı için, kovuldu. : İndirimli. Diş çıkarmak...

Serial story in a newspaper nedir ne demek

Serial story in a newspaper nedir : Tefrika halinde yayımlanan. Bölüntü. Sıralı. Dizisel. Seri. Dizi. Bir yapıtın bir dergi ya da gazetede parça parça olarak yayımlanm...

To cut a long story short nedir ne demek

To cut a long story short nedir English: To cut a long story short, he was fired. Turkish: Uzun bir hikayeyi kısalttığı için, kovuldu. : -mek -mak (mastar). Gör...

To make the long story short nedir ne demek

To make the long story short nedir : -mek -mak (mastar). Oranla. Göre. İle. Ya. Arasında. E doğru. E. -e göre. -e kadar. Make : Düzeltmek. Düdüklemek. Yaratmak. Verim. ...

Adventure story nedir ne demek

Adventure story nedir English: He told us a very exciting adventure story. Turkish: O, bize çok heyecan verici bir macera hikayesi anlattı. : Yeltenme...

Banal story nedir ne demek

Banal story nedir : Basmakalıp. Sıradan. Adi. Bayağı. Banal. Story : Yalan. Kıtır. Öykü. Henüz oyunluk biçiminde işlenmemiş bir film konusuna verilen y...

Blood and thunder story nedir ne demek

Blood and thunder story nedir : Kan bağı. Kan. Huy. Akrabalık. Yapı. Soy. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Mizaç. Omurgalılarda oksijenin ve karbondi...

Cock and bull story nedir ne demek

Cock and bull story nedir : Kaldırmak. Saman yığını. Horoz. Tüfek horozunu çekmek. Vana. Dikmek. Musluk. Rüzgargülü. Rüzgar gülü. Tabanca horozu. And : Da. Son...

Crime story nedir ne demek

Crime story nedir : Kabahat. Cürüm. Cinayet romanı. Sabıka. Mantıksızca hareket. Ağır suç. Cürm. Yüz karası. Aptallık. Suçlu bulmak. Story : Tarih. Kıt...

Endless story nedir ne demek

Endless story nedir : Sonsuz. Ölümsüz. Bitmek bilmeyen. Sonu olmayan. Daimi. Namütenahi. Uçsuz. Uçsuz bucaksız. Ebedi. Bitmez tükenmez. Story : Henüz oyu...

Fairy story nedir ne demek

Fairy story nedir : Nonoş. Peri oyunu. Perilere ait. Eşcinsel erkek. Çocuk. Peri. İbne. Halk efsaneleri ile peri masallarının olağandışı dünyasını, göz...

Film story nedir ne demek

Film story nedir : Filmini almak. Film. Kaplamak. Film yapmak. İnce örtü. Yaygı. Zar. İnce bir tabaka ile kaplamak. Boş film. Alıcıda ya da basım aygı...

Ghost story nedir ne demek

Ghost story nedir English: The ghost story was terrifying. Turkish: Hayalet hikayesi korkunçtu. English: Tell us a ghost story. Turkish: Bize...

Juicy story nedir ne demek

Juicy story nedir : Meraklı. Ağız sulandırıcı. Çekici. Sulu. Karlı. Merak uyandırıcı. Özlü. Cıvık. Cazip. İlginç. Story : Rivayet. Yalan. Anlatı. Masal...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim