Sunum nedir Yerel Türkçe anlamı: Lokma, parça. İktisat alanındaki kelime anlamı: Satıcıların belirli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satmaya razı olduğu mal, hizmet ya da üretim faktörü miktarı. İngilizce'de Sunum ne demek? S...

 
 
 

Sunum fazlası nedir ne demek

Sunum fazlası nedir Sunum fazlası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir fiyat düzeyinde sunumun istem miktarını aşması. Fazla : Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, ziyade. Artmış olan, ihtiyaçtan...

Sunum fiyatı nedir ne demek

Sunum fiyatı nedir Sunum fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üreticilerin herhangi bir malın bir birimini satmaya hazır olduğu fiyat. Fiyat : Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, ...

Sunum kayması nedir ne demek

Sunum kayması nedir Sunum kayması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle...

Sunum miktarı nedir ne demek

Sunum miktarı nedir Sunum miktarı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Satıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satmayı istediği mal ve hizmet miktarı. karşılığı sunum eğrisi, firma sunum eğrisi,...

Sunum ve istem kuramı nedir ne demek

Sunum ve istem kuramı nedir Sunum ve istem kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasada bir malın fiyatının nasıl oluştuğunu, istem kayması ve sunum kayması sonucu fiyatın nasıl değiştiğini ve bu fiyatın üretim ve...

Sunum yanlı iktisat nedir ne demek

Sunum yanlı iktisat nedir Sunum yanlı iktisat; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümetin, maliyetleri düşüren düzenlemeler ve vergi indirimleri ile yoluyla firmaların kâr oranlarındaki artışa bağlı olarak yatırımla...

Sunum çizelgesi nedir ne demek

Sunum çizelgesi nedir Sunum çizelgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-mikta...

Sunum eğrisi nedir ne demek

Sunum eğrisi nedir Sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar b...

Sunum fiyat esnekliği nedir ne demek

Sunum fiyat esnekliği nedir Sunum fiyat esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir...

Sunum fonksiyonu nedir ne demek

Sunum fonksiyonu nedir Sunum fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir malın sunumu ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi (faktör verimliliği), ver...

Sunum kuramı nedir ne demek

Sunum kuramı nedir Sunum kuramı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir malın sunumu ile o malın fiyatı, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi, diğer malların fiyatları, vergiler, sübvansiyonlar ve...

Sunum miktarındaki değişme nedir ne demek

Sunum miktarındaki değişme nedir Sunum miktarındaki değişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sunumu belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak sunum miktarında ortaya ç...

Sunum ve istem yasası nedir ne demek

Sunum ve istem yasası nedir Sunum ve istem yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Fiyatın, istem ve sunum miktarlarının eşitlendiği noktaya doğru hareket edeceğini öngören, diğer bir deyişle istem ve sunum değişikli...

Sunum yasası nedir ne demek

Sunum yasası nedir Sunum yasası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sunumu etkileyen diğer koşullar sabitken bir malın fiyatı değiştiğinde sunum miktarındaki değişmenin aynı yönlü olacağını ileri süren, diğer b...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim