Surer nedir English: I resigned from my position as club treasurer. Turkish: Kulüp saymanı olarak görevimden istifa ettim. English: Ali beca...

 
 
 

Censurer nedir : Eleştiren kimse. Suçlayan kimse. Tenkit eden kimse. Censure motion : Güvensizlik oyu. Gensoru önergesi. [#Vote of censure : Güvensi...

Coinsurer nedir ne demek

Coinsurer nedir : Ortak sigorta yapmak. Müşterek olarak sigorta etmek. Coinsured : Ortak sigorta yapmak. Müşterek olarak sigorta etmek. [#Coinsures :...

Ensurers nedir : Eleştiren kimse. Tenkit eden kimse. Suçlayan kimse. Ensurer : Emniyete alan. Sağlayan. Temin eden. Sigorta eden. Garanti eden. [#Ce...

Insurers nedir insurers : Sigorta şirketi. Insurer : Sigorta eden. Sigortalayan. Sigortacı. : Diğerleri ile ortaklaşa olarak sigorta sağlayan kimse....

Measurers nedir ne demek

Measurers nedir : Dozör. Ölçen. Ölçücü. Ölçüm yapan. Doz ayarlayıcısı. Measure for measure : Kısasa kısas. [#Measure of average : Ortalama ölçümü. Sa...

Reinsurer nedir ne demek

Reinsurer nedir : Reasürans yapmak. Reasürans yaptırmak. Sigortaya başka birini daha katmak. Yeniden sigortalamak. Sigortasını yinelemek. Reinsured :...

Treasurer nedir ne demek

Treasurer nedir English: Ali became the treasurer. Turkish: Ali veznedar oldu. English: She serves as the club treasurer. Turkish: Kulüp sa...

Treasurers check nedir ne demek

Treasurers check nedir : Hazine sorumlusu. Mali işler sorumlusu. Veznedar. Hazinedar. Check : Çek yazmak. Denetlemek. Kontrolden geçirmek (birini veya bir ş...

Usurer nedir : Murabahacı. Tefeci. Faizci. Usuries : Faiz. Tefecilik. Murabaha. Aşırı yüksek faiz. Tefeci. Aşırı faiz. Murabahacılık. Vurgunculuk....

Assurer nedir : Sigortacı. Sigorta eden. Reassurer : Reasürör. Hayat sigortası reasürörü. [#Assure somebody of something : Birine bir şeyi inandırm...

Assurers nedir : Sigorta eden. Sigortacı. Reassurer : Hayat sigortası reasürörü. Reasürör. [#Assure somebody of something : Birine bir şeyi inandırm...

Censurers nedir ne demek

Censurers nedir : Suçlayan kimse. Eleştiren kimse. [#Tenkitçi. Tenkit eden kimse. Censure motion : Gensoru önergesi. Güvensizlik oyu. of censure : Gü...

Ensurer nedir : Garanti eden. Sağlayan. Sigorta eden. Temin eden. Emniyete alan. Censurer : Eleştiren kimse. Tenkit eden kimse. Tenkitçi. Suçlayan ...

Insurer nedir : Sigortacı. The insurers : Sigorta şirketi. [#Coinsurer : Koassürör. Müşterek sigortacı. Diğerleri ile ortaklaşa olarak sigorta sağl...

Measurer nedir : Ölçen. Dozör. Ölçücü. Ölçüm yapan. Doz ayarlayıcısı. Measure for measure : Kısasa kısas. [#Measure of average : Ortalama ölçümü. Sa...

Reassurer nedir ne demek

Reassurer nedir : Rahatlatmak. Tekrar sigortalamak. Şüphelerini ve endişelerini tekrar gidermek. Güvenini tazelemek. Şüphelerini ve endişelerini tekr...

The insurers nedir ne demek

The insurers nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belir...

Treasurers nedir ne demek

Treasurers nedir check : Hazine çeki. Treasurership : Veznedarlık. Hazinedarlık. Haznedarlık. : Mali işlere bakan kişi. [#[#kasa Kasadar]. Baş mali yö...

Treasurership nedir ne demek

Treasurership nedir check : Hazine çeki. Treasurers : Hazinedar. Veznedar. Hazine sorumlusu. Mali işler sorumlusu. : Mali işler sorumlusu. Veznedar. Hazi...

Usurers nedir : Faizci. Tefeci. Murabahacı. Usuries : Vurgunculuk. Aşırı faiz. Murabahacılık. Yüksek faiz. Tefecilik. Faiz. Aşırı yüksek faiz. Tefe...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim