Survey nedir English: Ali is part of the survey team. Turkish: Ali anket ekibinin bir parçası. English: He ordered them to survey population ...

 

Survey instrument nedir ne demek

Survey instrument nedir Survey : Araştırmak. Mesaha etmek. Etüt. Göz gezdirmek. Haritasını çıkarmak. Muayene. İncelemek. Ölçme. Sormaca. Genel bakış. Instrum...

Survey methodology nedir ne demek

Survey methodology nedir Survey : Gözden geçirmek. Göz gezdirmek. Muayene. Etüt. Anket. Araştırmak. Mesaha etmek. Bir bölgenin veya nüfusun özel bir amaç için...

Survey report nedir ne demek

Survey report nedir Survey : Genel bakış. Sormaca. Ölçme. Haritasını çıkarmak. Etüt. Araştırmak. Bir kent ya da kasabanın düzentasarını hazırlamak için g...

Survey test nedir ne demek

Survey test nedir Survey : Tetkik. Ölçme. Bir kent ya da kasabanın düzentasarını hazırlamak için gerekli bilgilerin elde edilmesi amacıyla bilimsel yön...

Make a survey of nedir ne demek

Make a survey of nedir Make : Marka. Hazırlamak. Kazanç. Yapılış şekli. Yapmak. Kapatmak (devreyi). -e neden olmak. Meydana getirmek. Olmak. Yapı. A : Pek i...

Aerial survey nedir ne demek

Aerial survey nedir Aerial : Hayali. Hava ile ilgili. Anten ile ilgili. Teneğe değişli. Hava. Havayla ilgili. Havaya ait. Havaya ilişkin. Havai. Survey :...

Community survey nedir ne demek

Community survey nedir Community : Ortaklaşalık. Ümmet. Millet. Ortak iyelik. Halk. Cemiyet. Toplum. Sınırları belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve ...

Exploratory survey nedir ne demek

Exploratory survey nedir Exploratory : Eksploratori. İstikşafi. Araştırmayla ilgili. Araştırma. Keşif türünden. Araştırma ile ilgili. Keşifçi. Survey : İncele...

Field survey nedir ne demek

Field survey nedir Field : Futbol, bilgisayar, bilişim, coğrafya, fizik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Sahaya çıkarmak (bir spor takımını)....

Foreign market survey nedir ne demek

Foreign market survey nedir Foreign : Dış. Harici. Dıştan gelme. Yabancı. Bir maddede kendisinden başka bulunan her türlü madde. Yabancılık. Ülke dışı. Yurtdışı....

Housing survey nedir ne demek

Housing survey nedir Housing : Yuva. At örtüsü. Konut. Kılıf. Toplu konut. Barınacak yer. Ev. Haşa. Konutlar. Yerleşme. Survey : Bir bölgenin veya nüfusun...

Land use survey nedir ne demek

Land use survey nedir Land : Aynı türden toprak parçası. Ülke. Kişisel arazi. Diyar. Alan. Toprak. Karaya getirmek. Yere inmek. İnmek. Use : Bilgi erişimde...

Mail survey nedir ne demek

Mail survey nedir Mail : Zırh. Postaya atmak. Posta. Postalamak. Postayla göndermek. Posta ile göndermek. Taşıtlara kapalı cadde. Postaya vermek. Surve...

Occupation survey nedir ne demek

Occupation survey nedir Occupation : Uğraşı. Uğraş. Meşguliyet. Zorla alma. Meslek. İstila. Tasarruf. İşgal. Kullanan. Survey : Anket yapmak için soru sormak...

Omnibus survey nedir ne demek

Omnibus survey nedir Omnibus : Tanıtım kitabı. Otobüs. Çok amaçlı. Omnibüs. Geniş kapsamlı. Seçmeler. Büyük otobüs. Antoloji. Çok maddeli. Survey : İncele...

Pilot survey nedir ne demek

Pilot survey nedir Pilot : Yol göstermek. Kontrol. Ayarlayıcı. Kullanmak (uçak). Yeni kurulan bir televizyon vericisinin yayın niteliğini araştırmak ve ...

Sample survey nedir ne demek

Sample survey nedir Sample : Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, kimya, gümrük, iktisat, madencilik, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Herhan...

Temperature uniformity survey nedir ne demek

Temperature uniformity survey nedir Temperature : Ateş. Sıcaklık. Yüksek vücut ısısı. Fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Derece. Isı derecesi...

Topographical survey nedir ne demek

Topographical survey nedir Topographical : Topoğrafi ile alakalı. Harita ve planlarda topoğrafik özellikleri gösterme bilimi ile alakalı. Yüzey biçimsel. Bir al...

Survey data tabulation nedir ne demek

Survey data tabulation nedir Survey : Tetkik. Tarama. Bakma. Etüt. Teftiş etmek. Harita çizme. Araştırma. İnceleme. Mesaha etmek. Ekonomi, madencilik, veterinerli...

Survey design nedir ne demek

Survey design nedir Survey : İncelemek. Etüt. Harita çizme. İnceleme. Ölçme. Mesaha etmek. Genel bakış. Gözden geçirmek. Göz gezdirmek. Tetkik. Design : ...

Survey method nedir ne demek

Survey method nedir English: Their research used a survey method. Turkish: Onların araştırması bir anket yöntemi kullandı. Survey : İncelemek. Ölçme...

Survey of journalists nedir ne demek

Survey of journalists nedir Survey : Haritasını çıkarmak. Tarama. Gözden geçirmek. Muayene. Anket. Ekonomi, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Gene...

Survey research nedir ne demek

Survey research nedir Survey : Teftiş etmek. İncelemek. İnceleme. Etüt. Haritasını çıkarmak. Tarama. Araştırma. Anketleme. Bakma. Ekonomi, madencilik, vete...

Civic survey map nedir ne demek

Civic survey map nedir Civic : Kent. Şehirle ilgili. Yurttaşlıkla ilgili. Şehirli. Şehre ait. Belediye ile ilgili. Yurttaşlık ile ilgili. Şehir ile ilgili. ...

Steps in survey research nedir ne demek

Steps in survey research nedir Steps : Taş merdiven. Basamaklar. Adımlar. Merdiven. Ayaklı merdiven. Topla yürüme. Portatif merdiven. Ayak sesleri. Titre etmek. Sey...

Cadastral survey nedir ne demek

Cadastral survey nedir Cadastral : Kadastro ile ilgili. Kadastro. Kadastroya ait. Survey : Bakma. Muayene. Araştırma. Bir kent ya da kasabanın düzentasarını...

Conduct a survey nedir ne demek

Conduct a survey nedir Conduct : Geçirmek. Davranım. Geleneklere, göreneklere, aktöreye, güzellik kurallarına ve ilkelerine göre değerlendirilen ya da yönel...

Fake survey nedir ne demek

Fake survey nedir Fake : Sahtesini yapmak. Numara yapmak. Taklit etmek. Vurmak. Sağ gösterip sol vurmak. Ayak yapmak. Aldatıcı. Dolandıran. Aldatma. Uy...

Financial survey nedir ne demek

Financial survey nedir Financial : Transfer mali transfer. Akçalı. Para ve sayca konularına ilişkin özellikler. İktisadi. Mali. Parasal. Finansal. Survey : ...

General survey nedir ne demek

General survey nedir General : Yaygın. Komutan. Ordu komutanı. Halk. Genel mahiyette. Şef. Genel ilkeler. Genel. Orgeneral. Survey : Ekonomi, madencilik, ...

Land survey nedir ne demek

Land survey nedir Land : Diyar. Memleket. Arazi. Toprak. Elde etmek. Ülke. Karaya indirmek. Karaya getirmek. Kişisel arazi. Kara. Survey : Ekonomi, mad...

Longitudinal survey nedir ne demek

Longitudinal survey nedir Longitudinal : Boyuna çalışan. Boylamsal. Boyuna yerleştirilmiş. Tulani. Boylamla ilgili. Uzunlamasına. Boylamasına. Vücut ekseni boy...

Market survey nedir ne demek

Market survey nedir Market : Talep. Genel satak. Pazarlamak. Pazar. Satışa çıkarmak. Satak. Genel olarak alım ve satım işlemlerinin yapıldığı yer. Piyasa...

Occupational survey nedir ne demek

Occupational survey nedir Occupational : İş. İş (ile ilgili). Mesleki. Fiili. Meşguliyetle yapılan. İşe ait. Rehabilitasyon. İşgal kuvvetleriyle ilgili. Meslek...

Photogrammetric survey nedir ne demek

Photogrammetric survey nedir Survey : Ölçme. Bir bölgenin veya nüfusun özel bir amaç için ayrıntılı muayenesi. Tetkik. Teftiş etmek. Mesaha etmek. Harita çizme. E...

Reconnaissance survey nedir ne demek

Reconnaissance survey nedir Reconnaissance : Keşif. Arama. Survey : Mesaha etmek. Ekonomi, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Araştırma. İncelemek....

Telephone survey nedir ne demek

Telephone survey nedir Telephone : Çınka. Telefon etmek. Zeng etmek. Alısünlemek. Telefon açmak. Alısün. Telefon. Telefon ile konuşmak. Telefonda söylemek. ...

Topographic survey nedir ne demek

Topographic survey nedir Topographic : Yer betimsel. Yersel. Yüzey betimsel. Topografik. Survey : Muayene. İnceleme. Bakma. Teftiş etmek. Anketleme. İncelemek...

Sosyal Medya'da paylaş