Tüketim nedir "Tüketim" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya'daki terim anlamı: Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve yoğaltımı. İktisat alanındaki kelime anlamı: Gereksinimler...

 
 
 

Tüketim ederi göstergesi nedir ne demek

Tüketim ederi göstergesi nedir Tüketim ederi göstergesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tüketim mallarının perakende satış ederlerini göstermek üzere düzenlenen gösterge. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoy...

Tüketim fonksiyonu nedir ne demek

Tüketim fonksiyonu nedir Tüketim fonksiyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: (consumption function, individual consumption function) Belli bir dönemde tüketim harcamaları ile gelir, servet, beklentiler, faiz oranl...

Tüketim fonları nedir ne demek

Tüketim fonları nedir Tüketim fonları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: (centralized consumption funds) Sosyalist toplumlarda milli gelirin, toplum üyelerine karşılıksız ya da çok uygun koşullarda dağıtılan kısmı...

Tüketim koagülopatisi nedir ne demek

Tüketim koagülopatisi nedir Tüketim koagülopatisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yaygın damar içi pıhtılaşma. Koagülopati : Kanın pıhtılaşma mekanizmasında bozuklukla belirgin herhangi bir durum Tüketim : ...

Tüketim malları nedir ne demek

Tüketim malları nedir Tüketim malları; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Başta yiyecekler olmak üzere, insanın günlük yaşamında gerekseme duyduğu her türlü nesne ve özdeklere verilen ad. İktisa...

Tüketim sözleşme eğrisi nedir ne demek

Tüketim sözleşme eğrisi nedir Tüketim sözleşme eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Edgeworth kutu diyagramında, malların iki tüketici arasında Pareto etkinliğini sağlayacak biçimde dağılan noktaların geometrik yeri...

Tüketimde rakipsizlik nedir ne demek

Tüketimde rakipsizlik nedir Tüketimde rakipsizlik; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Orta mallarının bir özelliği olup, tüketicilerin bir mal veya hizmetten yararlanmasının diğerlerinin kullanacakları mal veya hizmet t...

Tüketimin rassal yürüyüşü nedir ne demek

Tüketimin rassal yürüyüşü nedir Tüketimin rassal yürüyüşü; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sürekli gelir önsavını rasyonel beklentiler çerçevesinde ele alarak tüketimdeki değişmeleri öngörmenin mümkün olmadığını ve tüketi...

Tüketim birliği nedir ne demek

Tüketim birliği nedir Tüketim birliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gereksenen malları karşılıklı yardım ve dayanışma yoluyla ucuz elde etmek amacıyla tüketicilerin kendi aralarında kurdukları değişir ortaklı v...

Tüketim bulmacası nedir ne demek

Tüketim bulmacası nedir Tüketim bulmacası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hanehalkı harcama anketi verileri ile kısa dönem zaman serileri çözümlemelerinde; kısa dönemde gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin ...

Tüketim eğrisi nedir ne demek

Tüketim eğrisi nedir Tüketim eğrisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kişilerin tüketim eğilimlerini gösteren grafik. Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı. B...

Tüketim fonksiyonu kuramları nedir ne demek

Tüketim fonksiyonu kuramları nedir Tüketim fonksiyonu kuramları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüketim harcamaları ile harcanabilir gelir arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri inceleyen kuramlar. karşılığı göreli gelir ...

Tüketim harcamaları nedir ne demek

Tüketim harcamaları nedir Tüketim harcamaları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde tüketim için yaptıkları harcamalar. [bkz: bütüncül tüketim harcamaları]. Harca : Sık ve uf...

Tüketim kooperatifleri nedir ne demek

Tüketim kooperatifleri nedir Tüketim kooperatifleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tüketici durumundaki üyelerine daha düşük fiyatla ve daha kaliteli mal ve hizmet sağlamak amacıyla kurulan bir kooperatif türü. Koope...

Tüketim saycasi nedir ne demek

Tüketim saycasi nedir Tüketim saycasi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bankalarca tüketiciler yararına açılan sayca. Sayca : Birine peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal verme. Ödünç para vermeyi üstün...

Tüketim vergisi nedir ne demek

Tüketim vergisi nedir Tüketim vergisi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin tüketiminden alınan vergi. Teknik terim anlamı: Yurt içinde tüketilen yiyecek mallarından alınan vergi. Tüket...

Tüketimde yarış nedir ne demek

Tüketimde yarış nedir Tüketimde yarış; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Özel malların bir özelliği olup, tüketicilerin bir mal veya hizmetten yararlanmasının diğerlerinin kullanacakları mal veya hizmet tüketim mi...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim