Tümden nedir Tümden; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Tümdengelim : Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu, talil, dedüksiyon. Tümden bağlantısız uzay : Her bağlant...

 
 
 

Tümdengelim kuralı nedir ne demek

Tümdengelim kuralı nedir Tümdengelim kuralı; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çıkarım kuralı. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bi...

Tümdengelimci bilimler nedir ne demek

Tümdengelimci bilimler nedir Tümdengelimci bilimler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: önkanıtlı bilimler]. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ...

Tümdengelimci yöntem nedir ne demek

Tümdengelimci yöntem nedir Tümdengelimci yöntem; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yalnızca tömdengelim yordamları ile iş gören bilimsel uslamlama yöntemi. Tümden : Tümüyle, bütünüyle Tümdengelim : Tümel bir ...

Tümdengelimli kuram nedir ne demek

Tümdengelimli kuram nedir Tümdengelimli kuram; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İlksavlı kuram. Tümdengelimli : Tümdengelimi içererek ya da tümdengelime dayanarak Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, b...

Tümdengelimli usavurma nedir ne demek

Tümdengelimli usavurma nedir Tümdengelimli usavurma; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: önsel usavurma]. Tümdengelimli : Tümdengelimi içererek ya da tümdengelime dayanarak Usavurma : Mantık ilkelerine uygun ...

Tümden bağlantısız uzay nedir ne demek

Tümden bağlantısız uzay nedir Tümden bağlantısız uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her bağlantılı bileşeni tek noktalı bir küme olan topolojik uzay. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek ş...

Tümdengelim nedir ne demek

Tümdengelim nedir Tümdengelim; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: 1-Varılan sonucun zorunlu ve kesin olarak geçerli olduğu (kesin sonuca vardıran) mantıksal işlem. Bu çıkarım biçiminde öncüller doğru ise sonuç önermesi de zorunlu olarak...

Tümdengelim yöntemi nedir ne demek

Tümdengelim yöntemi nedir Tümdengelim yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir iktisadi olguyu genelden özele doğru inceleme yöntemi. Tümden : Tümüyle, bütünüyle Tümdengelim : Tümel bir önermeden tikel bir öner...

Tümdengelimci sayımbilim nedir ne demek

Tümdengelimci sayımbilim nedir Tümdengelimci sayımbilim; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: betimleyici sayımbilim]. Sayımbilim : Sayısal türde bilgi ve gerçeklerin verilen bir konuda anlamlı bir sonuca varmak e...

Tümdengelimli nedir ne demek

Tümdengelimli nedir Tümdengelimli; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tümdengelimi içererek ya da tümdengelime dayanarak. Tümden : Tümüyle, bütünüyle Tümdengelim : Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, ...

Tümdengelimli mantık nedir ne demek

Tümdengelimli mantık nedir Tümdengelimli mantık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tümdengelime dayandığı için mantığa verilen bir ad. Tümdengelimli : Tümdengelimi içererek ya da tümdengelime dayanarak Mantı : İçine kıy...

Tümdengelimli yöntem nedir ne demek

Tümdengelimli yöntem nedir Tümdengelimli yöntem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Kanıtlanmamış belitlere ve tanımlanmamış öğelere dayalı biçimsel bir yapı içinde doğru önermeleri elde etme yöntemi. Tümdengeli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim