Türdeş nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bilimsel terim anlamı: Türdeşlik : Aynı türden olma durumu, soydaşlık. Bir : Aynı, benzer. Tek. Herha...

 
 
 

Türdeş bölge nedir ne demek

Türdeş bölge nedir Türdeş bölge; İktisat, Şehir alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Birbirine yakın özelliklere sahip komşu türd...

Türdeş çok terimli nedir ne demek

Türdeş çok terimli nedir Türdeş çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: türdeş cebirsel çok terimli]. Teri...

Türdeş denklemler dizgesi nedir ne demek

Türdeş denklemler dizgesi nedir Türdeş denklemler dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: türdeş doğrusal denklemler ...

Türdeş fonksiyon nedir ne demek

Türdeş fonksiyon nedir Türdeş fonksiyon; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Açıklayıcı değişkenlerin her biri t gibi bir kats...

Türdeş mal nedir ne demek

Türdeş mal nedir Türdeş mal; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Tıpatıp birbirinin benzeri olan ve sonsuz sayıda küçük p...

Türdeş süreç nedir ne demek

Türdeş süreç nedir Türdeş süreç; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Olasılık kuramı). Verilen iki zamanda, herhangi ik...

Türdeş uzay nedir ne demek

Türdeş uzay nedir Türdeş uzay; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her bir ikilisi için t (x) =y olacak biçimde bir...

Geçici türdeş süreç nedir ne demek

Geçici türdeş süreç nedir Geçici türdeş süreç; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Olasılık kuramı) Geçiş olasılıklarının, t u...

Biçim türdeşliği nedir ne demek

Biçim türdeşliği nedir Biçim türdeşliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir biçimin parçalarından herhangi birisinin ba...

Türdeş alan nedir ne demek

Türdeş alan nedir Türdeş alan; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sanayileşme derecesi, okur yazar oranı, kişi başına gel...

Türdeş altbölüm nedir ne demek

Türdeş altbölüm nedir Türdeş altbölüm; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir katmanlı örneklemede belli ayrıtlar bakımı...

Türdeş cebirsel çok terimli nedir ne demek

Türdeş cebirsel çok terimli nedir Türdeş cebirsel çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bütün değişkenlerine göre düşün...

Türdeş denklem nedir ne demek

Türdeş denklem nedir Türdeş denklem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sağ yanı sıfıra özdeş olarak yazıldığında so...

Türdeş doğrusal denklemler dizgesi nedir ne demek

Türdeş doğrusal denklemler dizgesi nedir Türdeş doğrusal denklemler dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Anlamdaş. türdeş denklem...

Türdeş ilingesel uzay nedir ne demek

Türdeş ilingesel uzay nedir Türdeş ilingesel uzay; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Her ikilisi için f(x) = y olacak biçi...

Türdeş sermaye nedir ne demek

Türdeş sermaye nedir Türdeş sermaye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir üretim biçimi için özel olmayıp, alternat...

Türdeş türetik denklem nedir ne demek

Türdeş türetik denklem nedir Türdeş türetik denklem; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: M(x,y) ile N(x,y) eşit kerteden türde...

Türdeş yapışma nedir ne demek

Türdeş yapışma nedir Türdeş yapışma; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin moleküllerini bir arada tutan çekim kuvve...

Türdeşlik nedir ne demek

Türdeşlik nedir Osmanlıca Türdeşlik ne demek? Türdeşlik Osmanlıca'da ne anlama gelir?: müşâhebet Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski durumu...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim