Türe nedir Yerel Türkçe anlamı: Töre, gelenek, görenek. Gergin, sinirli olma durumu: Bu türeyi kime yapıyorsun? Subay, komutan. Töre Görenek, ge...

 
 
 

Tere türe nedir ne demek

Tere türe nedir Teknik terim anlamı: Tere otu gibi yenir sebzeler. Tere : Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki (Lepidium s...

Türediler nedir ne demek

Türediler nedir Türediler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Balıkesir kenti, Sarıbeyler ...

Türehan nedir Türehan; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Türehan isminin anlamı, Türehan ne demek: Törelere bağlı hükümdar. Türehan ismi; Türk...

Türek bilimi nedir ne demek

Türek bilimi nedir Türek bilimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Türekleri arayıp bulma işiyle uğraşan bilim kolu. T...

Türek sesliği nedir ne demek

Türek sesliği nedir Türek sesliği; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kelimeye sonradan gelmiş olmayıp türeğinde bul...

Türekçe yazılış nedir ne demek

Türekçe yazılış nedir Türekçe yazılış; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kelimenin, söylenişi farklı olduğu halde, tü...

Türel inceleme nedir ne demek

Türel inceleme nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun, belgesi verilmeden önce, yargı organlarınca incelenmesi. İncelem : Bir konuyu incelemek ya da bir duru...

Türem işleci nedir ne demek

Türem işleci nedir Türem işleci; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: E doğrusal uzayı verildiğinde f o f = 0 eşitli...

Türeme nedir Yerel Türkçe anlamı: Evlilik dışı doğan çocuk, piç. Yaşama, öl anlamında ilenç. Boz renkli bir ot : Bizim tarlanın türemesi o kadar f...

Türeme ünsüz nedir ne demek

Türeme ünsüz nedir Türeme ünsüz; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Sözcüğün aslında bulunmayan ve önseste veya içseste beliren ünsüz...

Türemen nedir Türemen; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Türemen isminin anlamı, Türemen ne demek: Yasa adamı, hukukçu. Türemen ismi; Türkçe k...

Türemiş fiil nedir ne demek

Türemiş fiil nedir Türemiş fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad veya fiil kök ve gövdelerinden yapım ekleriyle kurulmuş fiil: göz / göz + ...

Türemiş kelime nedir ne demek

Türemiş kelime nedir Türemiş kelime; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad ve fiil soylu kelime köklerinden yapım ekleriyle genişletilerek bağlandı...

Türemiş zarf nedir ne demek

Türemiş zarf nedir Türemiş zarf; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: (Almanca abgeleitetes Adverb; abgeleitetes Umstandswort; Fr. adverbe derive; ...

Türemsi nedir Türemsi; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kökleri bir olmayan ancak yazılışı yönünden türemişe benzeyen ...

Türende nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Mevsimine göre ilk kez çıkan meyve veya ilk tatma (Erzincan Merkez). Türen : Saban demiri Türe : Adalet. Er...

Türeneksiz nedir ne demek

Türeneksiz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzensiz. Türen : Saban demiri Türene : Görenek, gelenek. Davranışları hoş karşılanmayan, beğenilmeyen kişi...

Türetebilme nedir ne demek

Türetebilme nedir Türetebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Türe : Adalet Türetebilmek : Türetme imkânı veya olasılığı bulunm...

Türetik nedir Türetik; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Türevsel hesapta, bir işlevden belirli kurallar uyarınca türetilen...

Türe çıkarmak nedir ne demek

Türe çıkarmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köyün gelenek ve göreneklerine uymayıp kendiliğinden yeni kurallar çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çoc...

Türe yapmak nedir ne demek

Türe yapmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanların yük sepetlerini iyice doldurmak : Sepet üzerini türe yapmışlar, hayvan gelemez. Yapma : Yapmak ...

Türedi nedir Türedi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Türedi" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Saygısız, ha...

Türefi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Utangaç. Türe : Adalet Utangaç : Bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan, rahat ko...

Türek nedir Türek; Dil Bilimi, İsim alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Tepeliklerin ortasındaki çıkıntı. Türek ismi...

Türek eşili nedir ne demek

Türek eşili nedir Türek eşili; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kılıkları ve anlamları farklı olduğu halde türekleri...

Türek yanacı nedir ne demek

Türek yanacı nedir Türek yanacı; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Aralarında türek birliği bulunan iki kel...

Türel nedir Türel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Türel isminin anlamı, Türel ne demek: Erkek ismi olarak; Hukukla ilgil...

Türeli nedir Türeli; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Güzel. Türeli isminin anlamı, Türeli ...

Türem türem nedir ne demek

Türem türem nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yığın yığın. Türe : Adalet Yığın : Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe. Birçok kimsenin veya nesn...

Türeme ünlü nedir ne demek

Türeme ünlü nedir Türeme ünlü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. takma vokal, katma vokal) Sözcüğün aslında bulunmayan v...

Türemek nedir "Türemek" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Çoğalmak Diğer sözlük anlamları: Peyda olmak. Türeme : Aynı kökten çıkma, i...

Türemiş ad nedir ne demek

Türemiş ad nedir Türemiş ad; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Yapım ekiyle kurulmuş ad: Süzgeç (süz-geç) , başlık (baş-lık) , güz...

Türemiş isim nedir ne demek

Türemiş isim nedir Türemiş isim; bir dil bilgisi terimidir. Türe : Adalet. İsim : Ad. Ad. Kişi, insan. Türemiş ad : Yapım ekiyle türetilmiş ad, türemiş ...

Türemiş sıfat nedir ne demek

Türemiş sıfat nedir Türemiş sıfat; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., türeme sıfat) Yapım ekiyle kurulmuş sıfat: Akıllı çoc...

Türemli uzay nedir ne demek

Türemli uzay nedir Türemli uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde bir türem işleci tanımlanan doğrusal ...

Türen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saban demiri. Türe : Adalet Türende : Mevsimine göre ilk kez çıkan meyve veya ilk tatma (Erzincan Merkez). ...

Türene nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Görenek, gelenek. Davranışları hoş karşılanmayan, beğenilmeyen kişi. Türen : Saban demiri Türe : Adalet. Tü...

Türenti nedir Türenti; dil bilgisi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Türen : Saban demiri T...

Türetebilmek nedir ne demek

Türetebilmek nedir Türetebilme : Türetebilmek işi Türe : Adalet. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Becerme...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim