Türki nedir Türki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Türkü || türke Türkü. Türk halkları, Avrasya'da geniş bir coğrafyada olarak yaşayan ve Altay dilleri [...

 
 
 

Türkine nedir Türkine; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Türkine isminin anlamı, Türkine ne demek: Türk gibi güzel. Türkine ismi; Farsça kökenli olup bir Kız ismidir. Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu h...

Türkiye nedir Türkiye; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Türkiye isminin anlamı, Türkiye ne demek: Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke. Türkiye ismi; Türkçe kökenli olup bir Kız ismidir. Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: tûrkiyâ]...

Türkiye ab son dönem nedir ne demek

Türkiye ab son dönem nedir Türkiye ab son dönem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye - AET ortaklık ilişkileri çerçevesinde imzalanan Ankara Antlaşması gereği geçiş döneminin tamamlanarak 1 Ocak 1996 tarihinde g...

Türkiye aet geçici protokolü nedir ne demek

Türkiye aet geçici protokolü nedir Türkiye aet geçici protokolü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye-AET ortaklığının Hazırlık Dönemi'nin usullerini belirleyen ve özellikle bu dönemde Topluluğun tek yanlı olarak sağlaya...

Türkiye aet katma protokolü nedir ne demek

Türkiye aet katma protokolü nedir Türkiye aet katma protokolü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye AET ilişkileri çerçevesinde geçiş döneminde gümrük birliğinin gerçekleşme koşullarının sıra, süre ve yöntemlerini belir...

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir ne demek

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: 1966 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca bilimsel alanda üstün başarı göst...

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi nedir ne demek

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi nedir Türkiye cumhuriyeti çizelgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hükümetin vermeyi uygun gördüğü ödünleri gösteren ve GATT'a ekli bulunan XXXVII sayılı çizelge, a. bk. ödün çizelgesi. Çize : İ...

Türkiye emlak kredi bankası nedir ne demek

Türkiye emlak kredi bankası nedir Türkiye emlak kredi bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de halkın inşaat girişimlerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklarını korumak amacıyla 1946 yılında...

Türki takmak nedir ne demek

Türki takmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dize dizmek, türkü yakmak. Takma : Takmak işi. Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear. Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılmış olan (organ veya parça)...

Türkili nedir Türkili; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Türkili isminin anlamı, Türkili ne demek: Türk yurdu. Türkili ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Türk : Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halk...

Türkiyat nedir ne demek

Türkiyat nedir Türkiyat; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Türkoloji (Osm. Türkiyat) veya Türklükbilimi, Türk halkları ve özellikle Türk dil ve lehçeleriyle ilgilenen bilim dalı. Türk dilini, edebiyat, din ve Türk [#...

Türkiye ab ortaklık komitesi nedir ne demek

Türkiye ab ortaklık komitesi nedir Türkiye ab ortaklık komitesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Her iki tarafın uzmanlarından oluşan ve Ankara Antlaşması çerçevesinde Ortaklık Konseyi’nin kararıyla kurulan, Türkiye-AB Ortak...

Türkiye aet geçici anlaşması nedir ne demek

Türkiye aet geçici anlaşması nedir Türkiye aet geçici anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türkiye AET ilişkileri çerçevesinde tarafların ticari hükümleri uygulaması amacıyla 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe giren ve k...

Türkiye aet hazırlık dönemi nedir ne demek

Türkiye aet hazırlık dönemi nedir Türkiye aet hazırlık dönemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ankara Antlaşması uyarınca, AET’nin tek yanlı olarak belirlediği bazı malların dışalımında gümrük tarifesi ödünleri vermesi ve ...

Türkiye bankalar birliği nedir ne demek

Türkiye bankalar birliği nedir Türkiye bankalar birliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak...

Türkiye cumhuriyet merkez bankası nedir ne demek

Türkiye cumhuriyet merkez bankası nedir Türkiye cumhuriyet merkez bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 1930 yılında 1715 sayılı kanun ile kurulan, görev ve yetkileri zaman içinde değişikliklere uğrayan ve 2001 yılındaki son d...

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası nedir ne demek

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası nedir Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çiftçiye kredi kullandırmak, faiz karşılığında mevduat toplamak, ziraate ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak amac...

Türkiye ihracat kredi bankası nedir ne demek

Türkiye ihracat kredi bankası nedir Türkiye ihracat kredi bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatımın geliştirilmesi, dışsatım mal ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlar bul...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim