Türki nedir Türki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Türkü || türk...

 
 
 

Türkine nedir Türkine; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Türkine isminin anlamı, Türkine ne demek: Türk gibi güzel. Türkine ismi; Farsça köken...

Türkiye nedir Türkiye; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Türkiye isminin anlamı, Türkiye ne demek: Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke. Tü...

Türkiye ab son dönem nedir ne demek

Türkiye ab son dönem nedir Türkiye ab son dönem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye - AET ortaklık ilişkileri çerçevesind...

Türkiye aet geçici protokolü nedir ne demek

Türkiye aet geçici protokolü nedir Türkiye aet geçici protokolü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye-AET ortaklığının Hazırlık Dön...

Türkiye aet katma protokolü nedir ne demek

Türkiye aet katma protokolü nedir Türkiye aet katma protokolü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye AET ilişkileri çerçevesinde ge...

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir ne demek

Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri nedir Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu ödülleri; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: 1966 yılından...

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi nedir ne demek

Türkiye cumhuriyeti çizelgesi nedir Türkiye cumhuriyeti çizelgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hükümetin vermeyi uygun gördüğü ödünle...

Türkiye emlak kredi bankası nedir ne demek

Türkiye emlak kredi bankası nedir Türkiye emlak kredi bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de halkın inşaat girişimlerini...

Türkiye istatistik kurumu nedir ne demek

Türkiye istatistik kurumu nedir Türkiye istatistik kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: 1926 yılında Merkezi İstatistik Dairesi ...

Türkiye iş kurumu nedir ne demek

Türkiye iş kurumu nedir Türkiye iş kurumu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlendirmenin korunmasına, geliştirilmesine, yay...

Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu nedir ne demek

Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu nedir Türkiye işçi sendikaları konfederasyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplu sözleşme ve işbırakı...

Türkiye kalkınma bankası nedir ne demek

Türkiye kalkınma bankası nedir Türkiye kalkınma bankası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İmalat sanayisinin finansman gereksinimin...

Türkiye odalar ve borsalar birliği nedir ne demek

Türkiye odalar ve borsalar birliği nedir Türkiye odalar ve borsalar birliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Odalar ve borsalar arasında birl...

Türkiye sanayici ve işadamları derneği nedir ne demek

Türkiye sanayici ve işadamları derneği nedir Türkiye sanayici ve işadamları derneği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türk sanayici ve işadamları ...

Türkiye turizm bankası nedir ne demek

Türkiye turizm bankası nedir Türkiye turizm bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Turizm kesiminde alt ve üstyapı yatırımların...

Türkiz nedir Türkiz; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Türkiz isminin anlamı, Türkiz ne demek: Arkasında Türk gibi onurlu iz bırakan. Türkiz ...

Ab türkiye gümrük işbirliği komitesi nedir ne demek

Ab türkiye gümrük işbirliği komitesi nedir Ab türkiye gümrük işbirliği komitesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: AB-Türkiye Ortaklık Konseyi k...

Bakü türkiyat kongresi nedir ne demek

Bakü türkiyat kongresi nedir Bakü türkiyat kongresi; Uluslararası alanında kullanılan bir terimdir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (1926). Kongre : Çeşitli...

Çin türkistanı nedir ne demek

Çin türkistanı nedir Çin türkistanı; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Doğu Türkistan]. Türk : T...

Türki takmak nedir ne demek

Türki takmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dize dizmek, türkü yakmak. Takma : Takmak işi. Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear. Eksik bir organı...

Türkili nedir Türkili; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Türkili isminin anlamı, Türkili ne demek: Türk yurdu. Türkili ismi; Türkçe kökenli ol...

Türkiyat nedir ne demek

Türkiyat nedir Türkiyat; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Türkoloji (Osm. Türkiyat) veya Türklükbilimi, Türk halkları ve özell...

Türkiye ab ortaklık komitesi nedir ne demek

Türkiye ab ortaklık komitesi nedir Türkiye ab ortaklık komitesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Her iki tarafın uzmanlarından oluşan v...

Türkiye aet geçici anlaşması nedir ne demek

Türkiye aet geçici anlaşması nedir Türkiye aet geçici anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Türkiye AET ilişkileri çerçevesinde ta...

Türkiye aet hazırlık dönemi nedir ne demek

Türkiye aet hazırlık dönemi nedir Türkiye aet hazırlık dönemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ankara Antlaşması uyarınca, AET’nin te...

Türkiye bankalar birliği nedir ne demek

Türkiye bankalar birliği nedir Türkiye bankalar birliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, ba...

Türkiye cumhuriyet merkez bankası nedir ne demek

Türkiye cumhuriyet merkez bankası nedir Türkiye cumhuriyet merkez bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: 1930 yılında 1715 sayılı kanun il...

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası nedir ne demek

Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası nedir Türkiye cumhuriyeti ziraat bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çiftçiye kredi kullandırmak, fai...

Türkiye ihracat kredi bankası nedir ne demek

Türkiye ihracat kredi bankası nedir Türkiye ihracat kredi bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatımın geliştirilmesi, dışsatım ...

Türkiye iş bankası nedir ne demek

Türkiye iş bankası nedir Türkiye iş bankası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Atatürk’ün önderliğinde 1924 yılında her türlü b...

Türkiye iş ve işçi bulma kurumu nedir ne demek

Türkiye iş ve işçi bulma kurumu nedir Türkiye iş ve işçi bulma kurumu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşsizsizleri ve daha iyi koşullarda...

Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu nedir ne demek

Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu nedir Türkiye işveren sendikaları konfederasyonu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Türkiye’de işverenlerin...

Türkiye milli kooperatifler birliği nedir ne demek

Türkiye milli kooperatifler birliği nedir Türkiye milli kooperatifler birliği; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ortaklarının çıkarlarını korum...

Türkiye radyo televizyon kurumu nedir ne demek

Türkiye radyo televizyon kurumu nedir Türkiye radyo televizyon kurumu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: TRT. Türkiye...

Türkiye sınai kalkınma bankası nedir ne demek

Türkiye sınai kalkınma bankası nedir Türkiye sınai kalkınma bankası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sanayi başta olmak üzere yapılacak ...

Türkiye türkçesi nedir ne demek

Türkiye türkçesi nedir Türkiye türkçesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Türki : Türkle ilgili. Türkçe. Türk : Türkiye Cumhuriyeti sı...

1947 türkiye kalkınma planı nedir ne demek

1947 türkiye kalkınma planı nedir 1947 türkiye kalkınma planı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ulaştırma, tarım, enerji gibi altyapı y...

Aet türkiye karma parlamento komisyonu nedir ne demek

Aet türkiye karma parlamento komisyonu nedir Aet türkiye karma parlamento komisyonu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Türkiye ile Avrupa Ekonomik...

Büyük türkiye nedir ne demek

Büyük türkiye nedir Büyük türkiye; Uluslararası alanında kullanılan bir kelimedir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Misakı Milli Sınırları]. T...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim