Taş nedir Taş; Coğrafya, Kimya, Edebiyat, Jeoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Gönü işlemekte kullanılan bir araç. Coğrafya'daki terim anl...

 
 
 

Taş avuşlamak nedir ne demek

Taş avuşlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan taşa takılıp düşmek : Bu hayvan çok taş avuşlar. Avuş : Dağın geçit yeri. Asma filizi. Avuç Taş : Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitl...

Taş bağır nedir ne demek

Taş bağır nedir Teknik terim anlamı: Katı yürekli. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur Taş : Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ...

Taş baskı nedir ne demek

Taş baskı nedir "Taş baskı" ile ilgili cümle Baskı : Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bası sayısı. Hak v...

Taş basmacılık nedir ne demek

Taş basmacılık nedir Basmacılık : Basımcılık. Basmacının yaptığı iş. Basma : Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Basılmış, matbu. Bu kumaştan ya...

Taş bebek nedir ne demek

Taş bebek nedir Taş bebek gibi : Çok güzel fakat genellikle soğuk ve donuk (kadın). Bebek : Sevgi bildiren bir seslenme sözü. Göz bebeği. Plastik, tahta, bez vb.nden yapılmış olan insan biçiminde oyuncak. Meme veya kucak çocuğu. Bebe : Be...

Taş bilimsel nedir ne demek

Taş bilimsel nedir Taş bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bi...

Taş bülbülü nedir ne demek

Taş bülbülü nedir Taş bülbülü; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, 16.5 cm kadar uzunlukta, Türkiye'de Trakya ve Anadolu'nun k...

Taş demirli göktaşı nedir ne demek

Taş demirli göktaşı nedir Taş demirli göktaşı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: İçindeki demir ve taş nicelikleri hemen hemen eşit olan göktaşı türü. Demi : Yemeni, yazma, başörtüsü, tülbent. Susuz, kıraç t...

Taş akıntısı nedir ne demek

Taş akıntısı nedir Taş akıntısı; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Fiziksel yolla parçalanan irili ufaklı taşların, sarp yamaçlarda, yerçekiminin etkisiyle kayması, bk. döküntü, döküntü yelpazesi. Taş :...

Taş arabası nedir ne demek

Taş arabası nedir Taş arabası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo, sıfat olarak kullanılır. Araba : Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı. Bu taşıtın aldığı miktarda olan. Aptal : Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık...

Taş bademi nedir ne demek

Taş bademi nedir Taş bademi; bir bitki bilimi terimidir. Badem : Badem ağacı. Bu ağacın yaş veya kuru yenilen yemişi. Sert : Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Güçlü kuvvetli. S...

Taş balığı nedir ne demek

Taş balığı nedir Taş balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Gölge : Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet. Birinin yanından hiç ayrılmayan kimse. Koruma, kayırma himaye. Güneş ışınlarından korunacak yer. Yetkisi olmadığı hâlde etkili olan....

Taş basmacı nedir ne demek

Taş basmacı nedir Basma : Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı. Basılmış, matbu. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş. Basmak işi. Bu ...

Taş basması nedir ne demek

Taş basması nedir "Taş basması" ile ilgili cümleler Basma : Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua. Basmak işi. Gübre, tezek. Bu kumaştan yapılan. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş...

Taş bilimi nedir ne demek

Taş bilimi nedir Fransızca'da Taş bilimi ne demek?: pérographie Osmanlıca Taş bilimi ne demek? Taş bilimi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: mebhas-ı ahcâr, ilm-i ahcar Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye daya...

Taş böceği nedir ne demek

Taş böceği nedir Taş böceği; bir hayvan bilimi terimidir. Katır : Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan. Kaba, bayağı, görgüsüz (kimse). Yumuşak : Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran. Okşayıcı, tatlı, h...

Taş çölü nedir ne demek

Taş çölü nedir Taş çölü; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Kum ve öteki ince öğelerin rüzgârla süpürülüp başka yerlere taşınması sonunda, köşeli taşlar ve yerli kayalarla kaplı duruma dö...

Taş devri nedir ne demek

Taş devri nedir Taş devri; bir tarih terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Taş devri" ile ilgili cümle örnekleri Taş Devri, insanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitiğin sonuna ka...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim