Taba nedir Taba; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Yerel Türkçe anlamı: Tövbe. Çocuğu olmayan kadın. Eli sıkı, cimri. Tabaat : Basımcılık. ...

 
 
 

Tabaat nedir Tabaat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Basımcılık : Basımcının yaptığı iş, basım, basmacılık, matbaacılık, tabaat. Rusça'da Taba...

Tabaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hizmetçi. Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi. Bu renkte olan Hizmetçi : ...

Tabağa tutulmak nedir ne demek

Tabağa tutulmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan şap hastalığına tutulmak. Tabağa : Arapça kökenli tabaka: tabaka Taba : Kuru tütün yaprağını andıran...

Tabahpazarı nedir ne demek

Tabahpazarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çarşamba günü. Tabah : Şap hastalığı. [bkz: tağar]. Hayvanlarda görülen şap hastalığı; bk. ayrıca dabah. Ta...

Tabak döndürme nedir ne demek

Tabak döndürme nedir Tabak döndürme; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değnek ucunda tabak döndürmek gösterisi. Bir hokkaba...

Tabak kağıt nedir ne demek

Tabak kağıt nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki yapraklı dosya kâğıdı. Kağıt : Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazma...

Tabak sıyırmak nedir ne demek

Tabak sıyırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tabaktaki yemeği ekmekle sonuna dek temizlemek. Sıyırma : Sıyırmak işi Sıyırmak : Hızla sürtünerek bir şeyi...

Tabaka yüksekliği nedir ne demek

Tabaka yüksekliği nedir Tabaka yüksekliği; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kromatografik bir kolonun verimliliği ile ilgili b...

Tabakalamak nedir ne demek

Tabakalamak nedir Tabaka : Katman. Derece. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katma...

Tabakalanmak nedir ne demek

Tabakalanmak nedir Tabaka : Katman. Katman. Derece. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğı...

Tabakalı rastgele örnekleme nedir ne demek

Tabakalı rastgele örnekleme nedir Tabakalı rastgele örnekleme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Araştırılan özellik alt grupl...

Tabakayağı nedir ne demek

Tabakayağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit ayakkabı. Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi. Bu renkte olan T...

Tabakçı nedir ne demek

Tabakçı nedir Tabak : Bu kabın alacağı miktarda olan. Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Sepici. Tabakçılık : Tabakçı olma durumu. Kims...

Tabakhane nedir ne demek

Tabakhane nedir Tabakhane; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tabakhane, tabaklanan [#fabrikadır. Ham deri olarak gelir ve bitmiş deri olarak f...

Tabaklama nedir ne demek

Tabaklama nedir Kimya'daki anlamı: Ham derileri fiziksel ve kimyasal işlemlerle dayanıklı duruma getirme işlemi. Bilimsel terim anlamı: Ham derileri ...

Tabaklanma nedir ne demek

Tabaklanma nedir Tabak : Sepici. Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Bu kabın alacağı miktarda olan. Tabaklanmak : Hayvan postları çeşitli ...

Tabaklar nedir Tabaklar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adana ili, Tuzla nahiyesine b...

Tabaklık nedir ne demek

Tabaklık nedir Tabak : Bu kabın alacağı miktarda olan. Sepici. Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Koyma : Koymak işi. Tabaklama : Tabakl...

Tabaksız nedir ne demek

Tabaksız nedir Tabaksız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün ren...

Taba rengi nedir ne demek

Taba rengi nedir Taba rengi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Tarçın rengi. Reng : Renk Taba : K...

Geçme taba nedir ne demek

Geçme taba nedir Geçme taba; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borunun ağzına doğrudan doğruya takılan bir tapa cinsi. G...

Tababet nedir Tababet; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Tababet" ile ilgili cümleler Diş tababeti : Diş hekimliği. Bilgi : Kurallardan yararlan...

Tabağa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arapça kökenli tabaka: tabaka. Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi. Bu re...

Tabah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şap hastalığı. [bkz: tağar]. Hayvanlarda görülen şap hastalığı; bk. ayrıca dabah. Tabak. Bir hayvan hastalı...

Tabak nedir Tabak; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Tabak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Plak. Ağustos ayı. Hamur yoğurmaya ya da ...

Tabak hokkabazı nedir ne demek

Tabak hokkabazı nedir Tabak hokkabazı; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tabaklarla numaralar gösteren hokkabaz. Hokka : Meta...

Tabak salyangozu nedir ne demek

Tabak salyangozu nedir Tabak salyangozu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Karından ayaklıların (Gastropoda) ak...

Tabaka nedir bir jeoloji terimidir. kökeni arapça, ispanyolca dillerine dayanır. "Tabaka" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Tütün kabı Ahır...

Tabakalama nedir ne demek

Tabakalama nedir Tabaka : Katman. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Derece. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katma...

Tabakalanma nedir ne demek

Tabakalanma nedir Tabakalanma; bir jeoloji terimidir. Tabaka : Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katman. Derece. Baskı ve yazıda kullanılan, deği...

Tabakalı nedir ne demek

Tabakalı nedir Tabakalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tabaka : Katman. Derece. Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Ba...

Tabakasız nedir ne demek

Tabakasız nedir Tabakasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tabaka : Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. Katman. Baskı ve ...

Tabakayanışı nedir ne demek

Tabakayanışı nedir Teknik terim anlamı: Bir namazlık deseni. (Saçıkara İslahiye Gaziantep). Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tü...

Tabakçılık nedir ne demek

Tabakçılık nedir Tabakçı : Lokanta vb. yerlerde bulaşık yıkayan kimse. Tabak yapan veya satan kimse. Tabak : Bu kabın alacağı miktarda olan. Yiyecek k...

Tabakhanetahtası nedir ne demek

Tabakhanetahtası nedir Teknik terim anlamı: Dabakların üzerinde deri kazıdıkları tahta. (Yalvaç Isparta). Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahv...

Tabaklamak nedir ne demek

Tabaklamak nedir Tabaklama : Tabaklamak işi. Tabak : Bu kabın alacağı miktarda olan. Sepici. Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Hayvan : K...

Tabaklanmak nedir ne demek

Tabaklanmak nedir Diğer sözlük anlamları: Sepilenmek. Tabak : Sepici. Bu kabın alacağı miktarda olan. Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap. Ha...

Tabaklı nedir Tabaklı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gezilecek Görülece...

Tabakpazarı nedir ne demek

Tabakpazarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çarşamba günü. Taba : Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi, tütün rengi. Bu renkte olan Tabak ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim