Tali nedir Tali; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Tali isminin anlamı, Tali ne demek: Erkek ismi olarak; bk. Talih Tali yol : Ana yola bağlanan ve trafik bakımından daha az ...

 
 
 

Taliban nedir tali : Kollum tali. Aşık kemiğinin kaputuyla korpusu arasındaki az belirgin boğumlanma, kollum tali. Aşık kemiği boynu. Corpus tali : Korpus tali. Aşık kemiği gövdesi. tali : Aşık kemiğinin makara biçimini almış olan kısmı...

Talidomide nedir ne demek

Talidomide nedir Sözcükler, direkt olarak Talidomide ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abax...

Taliga nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çeşitli biçimlerde at arabası. İki ya da dört tekerlekli at, eşek arabası. Tali : İkinci derecede olan, ikincil Taliga göçü : At arabalarındaki yük sandığı. Tekerlekli : Tekerleği olan, tekerli. A...

Talih nedir Talih; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Talih" ile ilgili cümle örnekleri Talih isminin anlamı, Talih ne demek: Erkek ismi olarak; Şans, baht. Talihi yaver gitmek : Talihi iyi olmak, işi yolunda gitmek. Talihin kucağı...

Talih oyunu nedir ne demek

Talih oyunu nedir Talih : Şans. Oyun : Hile, düzen, desise, entrika. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan tü...

Talihli nedir Talihli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Talihli" ile ilgili cümleler Talih : Şans. Baht : Şans. Gelecekteki olayları kaçınılmaz bir biçimde belirleyen ilahi iradenin insan ve toplum için çizdiği y...

Talihsizlik nedir ne demek

Talihsizlik nedir "Talihsizlik" ile ilgili cümleler Talihsiz : Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız (kimse). Talih : Şans. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiy...

Talika nedir Yerel Türkçe anlamı: Çeşitli biçimlerde at arabası. Tabak. Bilimsel terim anlamı: Bir kitap ya da düşünceye eklenen bilgileri kapsayan yazmaya verilen ad. Talik : Asma, yukarı kaldırma. Belli bir zamana bırakma, erteleme. ...

Tali yol nedir "Tali yol" ile ilgili cümleler Trafik : Yoğunluk. Önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi. Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer. Ulaşım yollarında ...

Talia nedir Talia; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Talia isminin anlamı, Talia ne demek: Talih, şans, kısmet. Talia ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir. Tali : İkinci derecede olan, ikincil Kısmet : Tanrı'nın her kişiye u...

Talibe nedir Talibe; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Talibe isminin anlamı, Talibe ne demek: İsteyen, istekli. Talibe ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir. Tali : İkinci derecede olan, ikincil İstekli : Bir şeye karşı isteğ...

Talidomit nedir ne demek

Talidomit nedir Talidomit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Teratojenik etkileri olan hipnosedatif bir ilaç. Talidomit, tıpta yatıştırıcı ve kusmayı önleyici olarak kullanılırken, dölütte doğuşta...

Taliga göçü nedir ne demek

Taliga göçü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: At arabalarındaki yük sandığı. Taliga : Çeşitli biçimlerde at arabası. İki ya da dört tekerlekli at, eşek arabası Göçü : Toprak kayması. Tali : İkinci derecede olan, ikincil. Arabalar : Büyükayı, ...

Talih kuşu nedir ne demek

Talih kuşu nedir Talih kuşu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Talih : Şans. Devlet : Bu tüzel varlığın yönetim organları. Talih. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topl...

Taliha nedir Taliha; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Taliha isminin anlamı, Taliha ne demek: Şans, baht. Taliha ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir. Tali : İkinci derecede olan, ikincil Talih : Şans. Şans : Mantıkla açıkla...

Talihsiz nedir Talihsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Talihsiz" ile ilgili cümleler Talih : Şans. Talihsizlik : Talihsiz olma durumu, şanssızlık, bahtsızlık. Ters : Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Hayvan pisl...

Talik nedir Talik; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Talik" ile ilgili cümleler Bilimsel terim anlamı: Sülüsün sağdan sola doğru eğim kazanmış, kuyruk bölümü daha uzamış biçimine verilen ad. bk. sülüs. Talik etmek : Asmak. bir işin...

Talikat nedir Talikat; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazmanın içindekilerini göstermek ve (ya da) bir düzeltme yapmak amacıyla sayfa kenarına yazılan yazılar, a. bk. sayfa kenarı. Bu tür yazılardan ol...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim