Talk nedir Talk; bir mineraloji terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Formülü 3MgO.SiO2.H2O olan, pudra, hapların dolgu maddesi ve süzgeç olarak kullanılan çok ince toz halindeki magnezyum metasilikat. Jeo...

 
 
 

Talk a period of time away nedir ne demek

Talk a period of time away nedir : Konuşmak (bir dili). Sohbet. Boş laf. Görüşme. Sohbet etmek. Hakkında konuşmak. Söylemek. Söz etmek. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Söyleşi. A : Bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Atom ağ...

Talk at nedir English: Moustapha and Mary both tried to talk at one time. Turkish: Hem Mustafa hem de Mary tek seferde konuşmaya çalıştılar. English: We'll talk at dinner. Turkish: Akşam yemeğinde konuşacağız. English: They al...

Talk at length nedir ne demek

Talk at length nedir : Konuşma. Söz etmek. Konuşma biçimi. Görüşme. Söyleşi. Sohbet. Laf etmek. Söylemek. Boş laf. Konuşmak (bir dili). At : Üzerinde. Ya. De. Üzere. Da. Nezdinde. A. Yanında. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Ye. [#Length : ...

Talk away nedir ne demek

Talk away nedir : Boş laf. Laf etmek. Hakkında konuşmak. Sohbet. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Görüşme. Söylemek. Konuşmak. Söz etmek. Konuşma. Away : Durmadan. Devamlı. Buradan. Bir yana. Deplasmanda oynanan...

Talk back to nedir ne demek

Talk back to nedir English: Don't talk back to me. Turkish: Bana karşılık vermeyin. English: You shouldn't talk back to your parents like that. Turkish: Ebeveynlerine karşılık vermemelisin. English: Don't talk back to me like that....

Talk billingsgate nedir ne demek

Talk billingsgate nedir : Konuşmak. Konuşma biçimi. Sohbet. Görüşme. Görüşmek. Söz etmek. Sohbet etmek. Söyleşi. Söylemek. Konuşmak (bir dili). Billingsgate : Ağız bozukluğu. Küfür. Küfürlü konuşma. Küfürbazlık. Londra balık pazarı. Argo dil. Kab...

Talk dirty nedir ne demek

Talk dirty nedir : Boş laf. Konuşmak. Söylemek. Konuşma. Konuşma biçimi. Görüşme. Görüşmek. Sohbet etmek. Konuşmak (bir dili). Hakkında konuşmak. Dirty : Ahlaksız. Pislemek. Pislenmek. Muzur. Kirli. Terbiyesiz. Aşağılık. Bulaştırmak. Edeps...

Talk down to nedir ne demek

Talk down to nedir : Laf etmek. Sohbet. Konuşma. Söyleşi. Sohbet etmek. Görüşme. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Hakkında konuşmak. Konuşmak. Boş laf. Down : Çabucak içmek. Yıkmak. Aşağısında. Aşağıya doğru. Aşağı...

Talk a blue streak nedir ne demek

Talk a blue streak nedir : Laf etmek. Konuşma biçimi. Söz etmek. Görüşme. Söylemek. Konuşmak (bir dili). Konuşma. Sohbet etmek. Boş laf. Sohbet. A : Atom ağırlığı. Pek iyi. Argonun simgesi. Bir. Herhangi bir. En yüksek not. La (müzik terimi). Mikt...

Talk a mile a minute nedir ne demek

Talk a mile a minute nedir : Boş laf. Konuşma biçimi. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Laf etmek. Sohbet etmek. Söz etmek. Söylemek. Konuşma. Sohbet. Görüşme. A : Argonun simgesi. Bir. En yüksek not. La (müzik terimi). Pek...

Talk about nedir ne demek

Talk about nedir English: Ali and Mary agreed never to talk about the incident. Turkish: Ali ve Mary olay hakkında hiç konuşmamakta hemfikir oldular. English: Ali and Mary even talk about the same things. Turkish: Ali ve Mary ayn...

Talk at cross purposes nedir ne demek

Talk at cross purposes nedir : Söz etmek. Söyleşi. Konuşmak. Görüşme. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Sohbet etmek. Söylemek. Görüşmek. Konuşma. Laf etmek. At : Ya. Bir yeri belirtmek için kullanılır. De. Nezdinde. Da. Hatt...

Talk at random about nedir ne demek

Talk at random about nedir : Söylemek. Boş laf. Sohbet. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Görüşmek. Laf etmek. Konuşma. Söz etmek. Konuşmak. Söyleşi. At : Bir zamanı belirtmek için kullanılır. Yanında. Üzerinde. Bir hareket...

Talk back nedir ne demek

Talk back nedir English: Don't talk back to me like that. Turkish: Bana o şekilde karşılık verme. English: You should know better than to talk back to your boss. Turkish: Patronunun arkasından konuşulmayacağını bilecek kadar akı...

Talk big nedir : Görüşmek. Laf etmek. Söyleşi. Boş laf. Görüşme. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşmak. Konuşma biçimi. Sohbet. Konuşma. Big : Önemli. Popüler. İri. Ünlü. Kocaman. Büyük. [#Talk a blue strea...

Talk business nedir ne demek

Talk business nedir English: We'll talk business later. Turkish: İşi daha sonra konuşacağız. English: I came here to talk business, not to chit-chat. Turkish: Buraya iş konuşmak için geldim, çene çalmak için değil. : Söylemek. Sohbe...

Talk down nedir ne demek

Talk down nedir : Söz etmek. Konuşma biçimi. Konuşma. Söyleşi. Laf etmek. Konuşmak (bir dili). Söylemek. Boş laf. Görüşme. Görüşmek. Down : Beri. Düşürmek. İndirmek. Boyunca. Yere sermek. Aşağısında. Alaşağı etmek. Aşağı. Aşağısına doğru....

Talk endlessly nedir ne demek

Talk endlessly nedir : Konuşma biçimi. Boş laf. Söylemek. Konuşma. Görüşmek. Konuşmak (bir dili). Sohbet etmek. Sohbet. Söz etmek. Laf etmek. Endlessly : Sonsuz bir şekilde. Amaçsızca. Sonsuza dek. Sürgit. Gayesizce. Sonsuz. Durmadan. Bitmek t...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim