Talk nedir Talk; bir mineraloji terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Formülü 3MgO.SiO2.H2O olan, pudra, hapların do...

 
 
 

Talk a period of time away nedir ne demek

Talk a period of time away nedir : Konuşmak (bir dili). Sohbet. Boş laf. Görüşme. Sohbet etmek. Hakkında konuşmak. Söylemek. Söz etmek. Kişiler arasında geçen ve bir ...

Talk at nedir English: Moustapha and Mary both tried to talk at one time. Turkish: Hem Mustafa hem de Mary tek seferde konuşmaya çalıştılar. E...

Talk at length nedir ne demek

Talk at length nedir : Konuşma. Söz etmek. Konuşma biçimi. Görüşme. Söyleşi. Sohbet. Laf etmek. Söylemek. Boş laf. Konuşmak (bir dili). At : Üzerinde. Ya....

Talk away nedir ne demek

Talk away nedir : Boş laf. Laf etmek. Hakkında konuşmak. Sohbet. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Görüşme. Söylemek. Konuş...

Talk back to nedir ne demek

Talk back to nedir English: Don't talk back to me. Turkish: Bana karşılık vermeyin. English: You shouldn't talk back to your parents like that. ...

Talk billingsgate nedir ne demek

Talk billingsgate nedir : Konuşmak. Konuşma biçimi. Sohbet. Görüşme. Görüşmek. Söz etmek. Sohbet etmek. Söyleşi. Söylemek. Konuşmak (bir dili). Billingsgate ...

Talk dirty nedir ne demek

Talk dirty nedir : Boş laf. Konuşmak. Söylemek. Konuşma. Konuşma biçimi. Görüşme. Görüşmek. Sohbet etmek. Konuşmak (bir dili). Hakkında konuşmak. Dirt...

Talk down to nedir ne demek

Talk down to nedir : Laf etmek. Sohbet. Konuşma. Söyleşi. Sohbet etmek. Görüşme. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Hakkında ko...

Talk freely nedir ne demek

Talk freely nedir : Söyleşi. Söylemek. Görüşme. Görüşmek. Hakkında konuşmak. Boş laf. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuş...

Talk in riddles nedir ne demek

Talk in riddles nedir : Boş laf. Hakkında konuşmak. Söylemek. Sohbet. Söyleşi. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşmak. Konuşm...

Talk in telephone numbers nedir ne demek

Talk in telephone numbers nedir : Sohbet etmek. Konuşmak. Konuşmak (bir dili). Sohbet. Konuşma biçimi. Hakkında konuşmak. Boş laf. Görüşme. Konuşma. Söyleşi. In : Ha...

Talk indiscreetly nedir ne demek

Talk indiscreetly nedir : Görüşmek. Konuşma biçimi. Görüşme. Hakkında konuşmak. Sohbet etmek. Laf etmek. Konuşmak. Söyleşi. Konuşma. Sohbet. Indiscreetly : B...

Talk nineteen to the dozen nedir ne demek

Talk nineteen to the dozen nedir : Söz etmek. Konuşmak (bir dili). Sohbet etmek. Konuşmak. Laf etmek. Sohbet. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuş...

Talk of the devil nedir ne demek

Talk of the devil nedir : Söylemek. Konuşmak (bir dili). Söz etmek. Sohbet etmek. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşmak. Laf e...

Talk on nedir English: I rarely talk on the phone. Turkish: Nadiren telefonda konuşurum. English: I rarely, if ever, talk on the phone till la...

Talk out of nedir ne demek

Talk out of nedir : Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Laf etmek. Konuşma. Boş laf. Söz etmek. Hakkında konuşmak. Görüşme. Kon...

Talk politics nedir ne demek

Talk politics nedir English: Women didn't use to talk politics in this country. Turkish: Kadınlar bu ülkede siyaset konuşmazdı. : Konuşma. Hakkında ...

Talk pudrası nedir ne demek

Talk pudrası nedir Pudra : Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizl...

Talk rubbish nedir ne demek

Talk rubbish nedir English: Don't talk rubbish. Turkish: Saçma sapan konuşma. : Görüşme. Konuşmak. Konuşmak (bir dili). Boş laf. Söylemek. Sohbet e...

Talk a blue streak nedir ne demek

Talk a blue streak nedir : Laf etmek. Konuşma biçimi. Söz etmek. Görüşme. Söylemek. Konuşmak (bir dili). Konuşma. Sohbet etmek. Boş laf. Sohbet. A : Atom ağır...

Talk a mile a minute nedir ne demek

Talk a mile a minute nedir : Boş laf. Konuşma biçimi. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Laf etmek. Sohbet etmek. Söz etmek. Söylemek. ...

Talk about nedir ne demek

Talk about nedir English: Ali and Mary agreed never to talk about the incident. Turkish: Ali ve Mary olay hakkında hiç konuşmamakta hemfikir oldu...

Talk at cross purposes nedir ne demek

Talk at cross purposes nedir : Söz etmek. Söyleşi. Konuşmak. Görüşme. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Sohbet etmek. Söylemek. Görüşmek...

Talk at random about nedir ne demek

Talk at random about nedir : Söylemek. Boş laf. Sohbet. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Görüşmek. Laf etmek. Konuşma. Söz etmek. Kon...

Talk back nedir ne demek

Talk back nedir English: Don't talk back to me like that. Turkish: Bana o şekilde karşılık verme. English: You should know better than to talk b...

Talk big nedir : Görüşmek. Laf etmek. Söyleşi. Boş laf. Görüşme. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşmak. Konuşma biçim...

Talk business nedir ne demek

Talk business nedir English: We'll talk business later. Turkish: İşi daha sonra konuşacağız. English: I came here to talk business, not to chit-chat...

Talk down nedir ne demek

Talk down nedir : Söz etmek. Konuşma biçimi. Konuşma. Söyleşi. Laf etmek. Konuşmak (bir dili). Söylemek. Boş laf. Görüşme. Görüşmek. Down : Beri. Düş...

Talk endlessly nedir ne demek

Talk endlessly nedir : Konuşma biçimi. Boş laf. Söylemek. Konuşma. Görüşmek. Konuşmak (bir dili). Sohbet etmek. Sohbet. Söz etmek. Laf etmek. Endlessly : ...

Talk in circles nedir ne demek

Talk in circles nedir : Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşma. Konuşmak (bir dili). Konuşma biçimi. Söz etmek. Konuşmak. Görü...

Talk in superlatives nedir ne demek

Talk in superlatives nedir : Söylemek. Söyleşi. Konuşmak (bir dili). Laf etmek. Konuşma biçimi. Sohbet. Görüşme. Boş laf. Görüşmek. Hakkında konuşmak. In : Da. ...

Talk incessantly nedir ne demek

Talk incessantly nedir : Görüşmek. Görüşme. Laf etmek. Söylemek. Hakkında konuşmak. Söz etmek. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. S...

Talk large nedir ne demek

Talk large nedir : Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşmak (bir dili). Söyleşi. Hakkında konuşmak. Konuşma biçimi. Sohbet...

Talk nonsense nedir ne demek

Talk nonsense nedir English: Do not talk nonsense, My job is very boring! Turkish: Saçma konuşma, işim çok sıkıcı! English: Do not talk nonsense! ...

Talk of the town nedir ne demek

Talk of the town nedir English: He is the talk of the town. Turkish: O, kasabanın gündemindedir. English: He was the talk of the town. Turkish: O,...

Talk oneself hoarse nedir ne demek

Talk oneself hoarse nedir : Konuşma. Sohbet etmek. Konuşma biçimi. Konuşmak (bir dili). Boş laf. Söyleşi. Laf etmek. Görüşmek. Kişiler arasında geçen ve bir ku...

Talk over nedir ne demek

Talk over nedir English: I have something to talk over with you. Turkish: Benim sizinle konuşacak bir şeyim var. English: I am to talk over the ...

Talk pretentiously about nedir ne demek

Talk pretentiously about nedir : Söylemek. Sohbet etmek. Laf etmek. Hakkında konuşmak. Konuşmak (bir dili). Söyleşi. Konuşma. Boş laf. Konuşmak. Sohbet. Pretentious...

Talk round nedir ne demek

Talk round nedir : Sohbet etmek. Kişiler arasında geçen ve bir kurala bağlı olmayan konuşma. Konuşmak. Boş laf. Söz etmek. Konuşmak (bir dili). Görüşm...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim