Tam nedir Tam; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Tam" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Aynıyla, ne ileri ne geri, tam// tam tekmil: eksiksiz olarak 1.Ahır. 2.Yapıların ...

 
 
 

Tam akciğer sesi nedir ne demek

Tam akciğer sesi nedir Tam akciğer sesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerler gibi bağdaşık bir biçimde doku hava karışımı bulunan organların perküsyonundan alınan ses, açık ses, akciğer sesi, re...

Tam akıtma nedir ne demek

Tam akıtma nedir Tam akıtma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atlarda burun üzerinde görülen beyaz kılların bütün burun üstüne uzanması durumu. Akıt : Sidik. Çoğu kaynatmak suretiyle akideleşmiş şe...

Tam altın nedir ne demek

Tam altın nedir Altın : Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke. Cumhuriyet...

Tam arı metal nedir ne demek

Tam arı metal nedir Tam arı metal; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yapısında, hiçbir ölçüde kalıntı ve katışkı bulunmayan, tam arınmış metal. Arı metal : Yapısında kalıntı bulunmayan ve katışkı oranı...

Tam atlas nedir ne demek

Tam atlas nedir Tam atlas; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir S topolojik uzayı üstünde, elemanlarıyla düzgün kesişen her atlası içeren bir atlas. S" topolojik uzay üstünde bir A atlasını kapsayan ...

Tam bağıntı nedir ne demek

Tam bağıntı nedir Tam bağıntı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bağımlı değişkende gözlenen değişmelerin tümüyle bağımsız değişkene bağlanabildiği ya da birlikte değişmeye ilişkin gözlemlerin tümüyle bi...

Tam bakım nedir ne demek

Tam bakım nedir Tam bakım; bir tıp terimidir. Tam bakım yaptırmak : Sağlık yönünden genel bir yoklama yaptırmak. Tam bakım merkezi : Tam bakımın yapıldığı yer. Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bi...

Tam bakışımlı küme nedir ne demek

Tam bakışımlı küme nedir Tam bakışımlı küme; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir kristal dizgesinin bütün bakışım öğelerini kapsayan ve en yüksek sayıda yüzeyleri bulunan biçimler. Bakı : Özellikle dağlık yör...

Tam açı nedir ne demek

Tam açı nedir Tam açı; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ölçüsü 360° olan düzlemsel açı. İngilizce'de Tam açı ne demek? Tam açı ingilizcesi nedir?: perigon angle Kenar : Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, s...

Tam agonist nedir ne demek

Tam agonist nedir Tam agonist; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaç almaç etkileşmesine ilişkin teorilerden değişik almaç işgal teorisine göre, etkinliğin ölçüsü olarak kabul edilen intrinsik etkin...

Tam akışkan nedir ne demek

Tam akışkan nedir Tam akışkan; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Biçim değiştirmeye karşı direnmeyen, sıkıştırılamaz, iç sürtünmesiz, düzgün yoğunluklu akışkan. Akış : Akma işi. Belirlenen biçimde, kurallarına ve doğ...

Tam algı nedir ne demek

Tam algı nedir Tam algı; bir felsefe terimidir. Algı : Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık. Kazanç, alacak. Vergi. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. Rüşvet. Tasarı : Olması veya yapılması istenen bir şeyin...

Tam anlamıyla nedir ne demek

Tam anlamıyla nedir Tam anlamıyla; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Tam anlamıyla" ile ilgili cümleler Kelimenin tam anlamıyla : Bir durumu anlatmak için kullanılan sözün kapsadığı anlamın tamamıyla. Kapsayıcı : Bütün ö...

Tam asalak nedir ne demek

Tam asalak nedir Tam asalak; bir bitki bilimi terimidir. "Tam asalak" ile ilgili cümleler Asalak : Başkalarının sırtından geçinen (kimse), abacı, ekti, otlakçı, parazit, tufeyli. Bir canlıda sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren ba...

Tam ay tutulması nedir ne demek

Tam ay tutulması nedir Tam ay tutulması; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Ay tekerinin Yer'in gölge konisine girerek tam olarak örtülmesi. Ay : Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç an...

Tam bağlantı nedir ne demek

Tam bağlantı nedir Tam bağlantı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Aynı kromozom üzerindeki iki genin rekombinasyona girmediği ve bu nedenle daima aynı gamete birlikte aktarılmaları durumu. Bağla : Buğday ve a...

Tam bakım merkezi nedir ne demek

Tam bakım merkezi nedir Bakım : Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Merkez : Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin ...

Tam başkalaşım nedir ne demek

Tam başkalaşım nedir Tam başkalaşım; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla böceklerde görülen ve yumurtadan çıkan larvaların erişkinlerinden tamamen farklı olduğu gelişim şekli, holometabol geli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim