Tanı nedir Tanı; bir tıp terimidir. "Tanı" ile ilgili cümle Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın bütün ayırıcı karakterlerinin kısaca belirtil...

 
 
 

Tanı koyduran nedir ne demek

Tanı koyduran nedir Tanı koyduran; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Patognomik. Tanı : Hastalığın ne olduğunu a...

Tarama tanı testleri nedir ne demek

Tarama tanı testleri nedir Tarama tanı testleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Görünürde sağlıklı olan ancak belli...

Ayırıcı tanı nedir ne demek

Ayırıcı tanı nedir Ayırıcı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastayı var olan klinik belirtilerdeki benz...

Direkt tanı nedir ne demek

Direkt tanı nedir Direkt tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Muayenede bulunan belirtilerin tümünün tam v...

Erken tanı nedir ne demek

Erken tanı nedir Erken tanı; bir tıp terimidir. Hastalık : Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Ruh sağlığının bozulması durumu. Organizmada birta...

Etiyopatogenetik tanı nedir ne demek

Etiyopatogenetik tanı nedir Etiyopatogenetik tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etiyolojiye ek olarak Myoglobinuria...

İşlevsel tanı nedir ne demek

İşlevsel tanı nedir İşlevsel tanı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Birincil nedeni dikkate alınmaksızın yalnı...

Kuşkulu tanı nedir ne demek

Kuşkulu tanı nedir Kuşkulu tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kesin tanı konulamayan olaylarda başvurulan ...

Patolojik anatomik tanı nedir ne demek

Patolojik anatomik tanı nedir Patolojik anatomik tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Patolojik değişimin yerleşim yeri...

Televizyonla tanı nedir ne demek

Televizyonla tanı nedir Televizyonla tanı; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Doktor ile hastanın televi...

Tanıdık nedir ne demek

Tanıdık nedir Tanıdık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tanıdık" ile ilgili cümle örnekleri Tanıdık çıkmak : Önceden birbir...

Tanıduh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tamdık, dost, bk. tanış. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis Tanış : Tan...

Tanık deney nedir ne demek

Tanık deney nedir Tanık deney; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir analizin sistematik hatasını tespit etmek ve giderme...

Tanık tutmak nedir ne demek

Tanık tutmak nedir Teknik terim anlamı: Şahit göstermek. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis Tanık : Gördüğünü ve bil...

Tanıkçalar nedir ne demek

Tanıkçalar nedir Tanıkçalar; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yazın kurallarına, terimlerinin açıklanılmasına örnek olar...

Tanıklamak nedir ne demek

Tanıklamak nedir Tanık : Duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit. İddia : Ken...

Tanıklık dilemek nedir ne demek

Tanıklık dilemek nedir Teknik terim anlamı: Şahitlik istemek. Dilem : Davâ (bk. aranç) -konusu: müddeâ bih. -yöneltilme yetkisi: pasif husûmet ehliyyeti (sa...

Tanıksamak nedir ne demek

Tanıksamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tanır gibi olmak. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis Tanık : Gördüğünü ...

Tanılama nedir ne demek

Tanılama nedir Tanılama; bir tıp terimidir. Tanılamak : Teşhis etmek. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis. Tanıla...

Tanı analitik fonksiyon nedir ne demek

Tanı analitik fonksiyon nedir Tanı analitik fonksiyon; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir analitik fonksiyonun verilen el...

Tanı işlevi nedir ne demek

Tanı işlevi nedir Tanı işlevi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçek sınarının ölçülen tutumla tanıtıcı bir ...

Tanı radyolojisi nedir ne demek

Tanı radyolojisi nedir Tanı radyolojisi; Nükleer Enerji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalığın tanısını ...

Anatomik patolojik tanı nedir ne demek

Anatomik patolojik tanı nedir Anatomik patolojik tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalığın yerleştiği organ ve si...

Deniz tanı nedir ne demek

Deniz tanı nedir Deniz tanı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Açık denizlerde, Güneş battıktan sonra yıldızl...

Diskalifiye tanı nedir ne demek

Diskalifiye tanı nedir Diskalifiye tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle klinik veya laboratuvar bulgu...

Etiyolojik tanı nedir ne demek

Etiyolojik tanı nedir Etiyolojik tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalığa neden olan etkenin saptanmasıy...

Hatalı tanı nedir ne demek

Hatalı tanı nedir Hatalı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yanlış tanı. Hatal : Sürüye katılmayan zayıf,...

Kauzal tanı nedir ne demek

Kauzal tanı nedir Kauzal tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Etiyolojik tanı. Kauza : Taban, temel, neden ...

Olasılıklı tanı nedir ne demek

Olasılıklı tanı nedir Olasılıklı tanı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuşkulu tanı. Olasıl : İhtimâli Olası : G...

Semptomatik tanı nedir ne demek

Semptomatik tanı nedir Semptomatik tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalığın ana belirtisine bakarak gene...

Yanlış tanı nedir ne demek

Yanlış tanı nedir Yanlış tanı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir hastalığın tanısının doğru yapılmaması, ...

Tanıdıklık nedir ne demek

Tanıdıklık nedir Tanıdık : Daha önceden bilinen, görülen, aşina. Tanışılıp konuşulan (kimse), bildik, tanış. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad so...

Tanık nedir "Tanık" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Heykel. Erek. Hukuki terim anlamı: şâhid. Diğer sözlük anlamları: Şahit. Deli...

Tanık tepe nedir ne demek

Tanık tepe nedir Tanık tepe; bir coğrafya terimidir. Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı: Tabakaları yatay durumunda olan, aşınmadan artakalmış...

Tanık vermek nedir ne demek

Tanık vermek nedir Teknik terim anlamı: Bürhan göstermek. Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis Tanık : Gördüğünü ve bi...

Tanıklama nedir ne demek

Tanıklama nedir Bilimsel terim anlamı: Güvenilir bilgilere dayalı belgeleme işlemi. İngilizce'de Tanıklama ne demek? Tanıklama ingilizcesi nedir?: at...

Tanıklık nedir ne demek

Tanıklık nedir "Tanıklık" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: şahâdet. Diğer sözlük anlamları: Şahitlik, şahadet. Bilimsel terim anlamı: Yargı ...

Tanıklık vermek nedir ne demek

Tanıklık vermek nedir Teknik terim anlamı: Şahitlik etmek, şahadette bulunmak. Kanaât getirmek, hükmetmek. "Kelime-i şahadet" getirmek. Tanı : Hastalığın n...

Tanıktepe nedir ne demek

Tanıktepe nedir Tanıktepe; Coğrafya, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Yatay ya da bir yana eğimli ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim