Tanrı nedir Tanrı; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Tanrı" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı...

 
 
 

Tanrı bilimi nedir ne demek

Tanrı bilimi nedir Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok...

Tanrı dağı koyunu nedir ne demek

Tanrı dağı koyunu nedir Tanrı dağı koyunu; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boyn...

Tanrı elçisi nedir ne demek

Tanrı elçisi nedir Tanrı elçisi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: İnsanlara doğru yolu göstermek üzere Tanrının gön...

Tanrı eylemek nedir ne demek

Tanrı eylemek nedir Teknik terim anlamı: Tanrı olarak kabul etmek. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, ak...

Tanrı kuşu nedir ne demek

Tanrı kuşu nedir Teknik terim anlamı: Tavsu kuşu. Kuşu : Kütahya ili, Simav belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi Tanrı : Çok tanrıcıl...

Tanrı sagası nedir ne demek

Tanrı sagası nedir Tanrı sagası; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hristiyanlık öncesi çağla ilgili bir Tanrı ...

Tanrı vergisi nedir ne demek

Tanrı vergisi nedir "Tanrı vergisi" ile ilgili cümle örnekleri Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, R...

Tanrıbilim nedir ne demek

Tanrıbilim nedir Tanrıbilim; Eğitim, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri üzeri...

Tanrıcı nedir ne demek

Tanrıcı nedir Tanrıcı; din b. alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tanrı : Çok tanrıcılıkta va...

Tanrıdağı koyunu nedir ne demek

Tanrıdağı koyunu nedir Tanrıdağı koyunu; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Ovis ammon poli) Çift-parmaklılar (Artiodactyla) ...

Tanrıdeveciği nedir ne demek

Tanrıdeveciği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çekirge gibi uzun bacaklı bir çeşit böcek. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıkl...

Tanrıkorur nedir ne demek

Tanrıkorur nedir Tanrıkorur; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Tanrıkorur isminin anlamı, Tanrıkorur ne demek: Tanrı'nın koruduğu kimse. Tanrıkor...

Tanrıkul nedir ne demek

Tanrıkul nedir Tanrıkul; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Tanrıkul isminin anlamı, Tanrıkul ne demek: [bkz: Tanrıkulu]. Tanrıkul ismi; Türkçe ...

Tanrıkuşağı nedir ne demek

Tanrıkuşağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gökkuşağı. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta v...

Tanrılaşma nedir ne demek

Tanrılaşma nedir Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, te...

Tanrılaştırma nedir ne demek

Tanrılaştırma nedir Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Göz kamaştırıcı, fantaziye dayalı oyunların sonundaki en parlak kesim. İngilizce'de Tanrılaştırma...

Tanrılık nedir ne demek

Tanrılık nedir Diğer sözlük anlamları: Ulûhiyyet. Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah...

Tanrısal nedir ne demek

Tanrısal nedir Tanrısal; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanıla...

Tanrısal görüntü nedir ne demek

Tanrısal görüntü nedir Tanrısal görüntü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tanrının, insan biçiminde görünebilece...

Tanrı bilimci nedir ne demek

Tanrı bilimci nedir Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, te...

Tanrı bilimcilik nedir ne demek

Tanrı bilimcilik nedir Tanrı bilimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bilimcilik : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine ö...

Tanrı buyruğu nedir ne demek

Tanrı buyruğu nedir Teknik terim anlamı: Farz. Buyru : Kağnı, araba tekerleğine çakılan tahta çivi. Kağnı tekerini tutan ağaç çivi. (Garibçe Güdül, Alcıl...

Tanrı deveciği nedir ne demek

Tanrı deveciği nedir Teknik terim anlamı: Kızlar devesi de denilen, çekirgeye benzer bir böcek. Deve : Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bi...

Tanrı evi nedir ne demek

Tanrı evi nedir Teknik terim anlamı: Beytullah, Kâbe. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta ...

Tanrı kayrası nedir ne demek

Tanrı kayrası nedir Tanrı kayrası; bir felsefe terimidir. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta ...

Tanrı misafiri nedir ne demek

Tanrı misafiri nedir "Tanrı misafiri" ile ilgili cümle Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah,...

Tanrı tanımazlık nedir ne demek

Tanrı tanımazlık nedir Tanrı tanımazlık; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tanrı'nın varlığını yadsıyan öğreti. Tanımaz : Tanım...

Tanrı yeme nedir ne demek

Tanrı yeme nedir Tanrı yeme; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkellerin, güç kazanmak ve kutsallaşmak amac...

Tanrıcalık nedir ne demek

Tanrıcalık nedir Tanrıcalık; Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Pericelik, geçitleme gibi görkemli bir sahne eseri...

Tanrıça nedir ne demek

Tanrıça nedir Tarih'teki anlamı: Kadın tanrı. İngilizce'de Tanrıça ne demek? Tanrıça ingilizcesi nedir?: godness İlahe : Tanrıça. Tanrı : Çok tanrı...

Tanrıdan hammam nedir ne demek

Tanrıdan hammam nedir Teknik terim anlamı: Kudret hamamı, kaplıca. Hamm : Çocuk dilinde ısırma Hamma : Humma. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanıla...

Tanrıdoğum nedir ne demek

Tanrıdoğum nedir Tanrıdoğum; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tanrı ya da Tanrıların kaynak, gelişim, değiş...

Tanrıköprüsü nedir ne demek

Tanrıköprüsü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gökkuşağı. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta v...

Tanrıkulu nedir ne demek

Tanrıkulu nedir Tanrıkulu; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Tanrıkulu isminin anlamı, Tanrıkulu ne demek: Allah'ın kulu. Tanrıkulu ismi; Türkçe...

Tanrıkut nedir ne demek

Tanrıkut nedir Tanrıkut; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Hun hükümdarlarının sanı. Tanrı : Çok tanrıcılıkta va...

Tanrılaşmak nedir ne demek

Tanrılaşmak nedir Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, te...

Tanrılaştırmak nedir ne demek

Tanrılaştırmak nedir "Tanrılaştırmak" ile ilgili cümleler Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İl...

Tanrıöver nedir ne demek

Tanrıöver nedir Tanrıöver; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Tanrıöver isminin anlamı, Tanrıöver ne demek: Tanrı'nın övdüğü, Tanrı'nın beğendiği...

Tanrısal gazap modeli nedir ne demek

Tanrısal gazap modeli nedir Tanrısal gazap modeli; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hastalıkların, tanrıların cezalandı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim