Tanrı nedir Tanrı; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. "Tanrı" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Ahlaksal kanıt: İçimizdeki ahlak yasasının varlığı olgusundan ve dünyadaki ahlak düzeni...

 
 
 

Tanrı bilimi nedir ne demek

Tanrı bilimi nedir Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Bilim : Evreni...

Tanrı dağı koyunu nedir ne demek

Tanrı dağı koyunu nedir Tanrı dağı koyunu; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, 200 cm kadar uzunlukta, 120 cm kadar yükseklikte, sır...

Tanrı elçisi nedir ne demek

Tanrı elçisi nedir Tanrı elçisi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: İnsanlara doğru yolu göstermek üzere Tanrının gönderdiği elçi. Elçi : Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir. Bir u...

Tanrı eylemek nedir ne demek

Tanrı eylemek nedir Teknik terim anlamı: Tanrı olarak kabul etmek. Eyle : Öyle. O şekilde, bk. ele, öle, ôyle. öyle Eylem : Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon. Fiil. Bir durumu değiştirme veya daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabas...

Tanrı kuşu nedir ne demek

Tanrı kuşu nedir Teknik terim anlamı: Tavsu kuşu. Kuşu : Kütahya ili, Simav belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her ş...

Tanrı sagası nedir ne demek

Tanrı sagası nedir Tanrı sagası; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hristiyanlık öncesi çağla ilgili bir Tanrı için anlatılan saga. bk. saga, saga türküsü. Saga : Tarihsel nitelikte olan kısa ve tek o...

Tanrı vergisi nedir ne demek

Tanrı vergisi nedir "Tanrı vergisi" ile ilgili cümle örnekleri Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü ...

Tanrıbilim nedir ne demek

Tanrıbilim nedir Tanrıbilim; Eğitim, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Tanrı'nın varlığı ve nitelikleri üzerinde ileri sürülen bilgi, görüş ve inançları yöntemli biçimde inceleyen bilim dalı. Sosyol...

Tanrı bilimci nedir ne demek

Tanrı bilimci nedir Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Bilimci : Bilg...

Tanrı bilimcilik nedir ne demek

Tanrı bilimcilik nedir Tanrı bilimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bilimcilik : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem verme, ilimcilik. Bütün bilginin temeli olarak, fizikötesi ya da tanrıbilim yerine bi...

Tanrı buyruğu nedir ne demek

Tanrı buyruğu nedir Teknik terim anlamı: Farz. Buyru : Kağnı, araba tekerleğine çakılan tahta çivi. Kağnı tekerini tutan ağaç çivi. (Garibçe Güdül, Alcılı Delice Ankara). Istarda kilimin sarılı olduğu mazıyı çeviren eğri ağaç araç. (Kötüören ...

Tanrı deveciği nedir ne demek

Tanrı deveciği nedir Teknik terim anlamı: Kızlar devesi de denilen, çekirgeye benzer bir böcek. Deve : Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus) Deveci : Deve sahibi, ...

Tanrı evi nedir ne demek

Tanrı evi nedir Teknik terim anlamı: Beytullah, Kâbe. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla,...

Tanrı kayrası nedir ne demek

Tanrı kayrası nedir Tanrı kayrası; bir felsefe terimidir. Tanrı : Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklardan her biri, ilah. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla,...

Tanrı misafiri nedir ne demek

Tanrı misafiri nedir "Tanrı misafiri" ile ilgili cümle Tanrı : Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. Çok tanrıcılıkta var olduğuna inanılan insanüstü varlıklar...

Tanrı tanımazlık nedir ne demek

Tanrı tanımazlık nedir Tanrı tanımazlık; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tanrı'nın varlığını yadsıyan öğreti. Tanımaz : Tanımayan Tanı : Hastalığın ne olduğunu araştırıp ortaya koyma, tanılama, teşhis. Tanım : Bir ...

Tanrı yeme nedir ne demek

Tanrı yeme nedir Tanrı yeme; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkellerin, güç kazanmak ve kutsallaşmak amacıyla, yılın belirli günlerinde Tanrı gözüyle baktıkları hayvanları yemeleri geleneğine ve...

Tanrıcalık nedir ne demek

Tanrıcalık nedir Tanrıcalık; Edebiyat, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Pericelik, geçitleme gibi görkemli bir sahne eserinde son ve en parlak kısım. Tiyatro'daki anlamı: Perili oyun, geçitleme gibi, göz kamaştı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim