Tari nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarih. Tanrı. Bingöl ilinin Yayledere kazasına bağlı bir köy. Mazra Cafû adıyla da bilinmektedir. Köy halkı...

 
 
 

Tarife nedir Tarife; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Tarife" ile ilgili cümle Lüks tarife : İyi hizmet verilen yerlerde uygulanan, normal fiy...

Tarife kotası nedir ne demek

Tarife kotası nedir Tarife kotası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönem için veya belli bir üst sınıra kada...

Tarifelerin dış ticaret etkisi nedir ne demek

Tarifelerin dış ticaret etkisi nedir Tarifelerin dış ticaret etkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatla...

Tarifelerin gönenç etkisi nedir ne demek

Tarifelerin gönenç etkisi nedir Tarifelerin gönenç etkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yü...

Tarifelerin tüketim etkisi nedir ne demek

Tarifelerin tüketim etkisi nedir Tarifelerin tüketim etkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları y...

Tarifeli nedir Tarifeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarife : Tanıtmalık. Fiyat gösteren çizelge. Taşıtların gidiş geliş...

Tariff nedir English: President Arthur wanted to reduce the tariffs. Turkish: Başkan Arthur gümrük vergilerini düşürmek istedi. English: I wo...

Tariff in force nedir ne demek

Tariff in force nedir : Vergi (ithalat veya ihracat üzerine konulan). Bildirmelik. Tarif. Tarife (otel veya motel veya pansiyon için). Gümrük vergisi. Verg...

Tariff quota nedir ne demek

Tariff quota nedir : Gümrük. Bildirmelik. İhracat ithalat vergisi. Tarife (otel veya motel veya pansiyon için). Vergi (ithalat veya ihracat üzerine konu...

Tariff rate nedir ne demek

Tariff rate nedir : Gümrük vergisi. Fiyat listesi. Tarif. Gümrük. İhracat ithalat vergisi. Tarife (otel veya motel veya pansiyon için). Bildirmelik. Ve...

Tariff wall nedir ne demek

Tariff wall nedir : Gümrük. Bildirmelik. İhracat ithalat vergisi. Gümrük vergisi. Vergi (ithalat veya ihracat üzerine konulan). Tarife. Fiyat listesi. ...

Tariffing nedir ne demek

Tariffing nedir barriers : Gümrük engelleri. Tarife engelleri. Tariff in force : Yürürlükte bulunan gümrük bildirmeliği ya da belli bir mala ilişkin ...

Tariffs nedir English: Some of the tariffs were as high as sixty percent. Turkish: Bazı gümrük vergileri yüzde 60'a varıyordu. English: Presid...

Tarifli nedir Tarifli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarif : Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme. Bir şeyin b...

Tarifsiz nedir Tarifsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tarifsiz" ile ilgili cümle Tarif : Bir işin yapılış yöntemini açık...

Tarih bağlamak nedir ne demek

Tarih bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Tarih tespit etmek. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla y...

Tarih felsefesi nedir ne demek

Tarih felsefesi nedir Tarih felsefesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tarihsel olayların anlamını, düzenlilik v...

Tarih kazanmalu nedir ne demek

Tarih kazanmalu nedir Teknik terim anlamı: Tarihe geçmeye değer. Tari : Tarih. Tanrı Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bi...

Tarih komedyası nedir ne demek

Tarih komedyası nedir Tarih komedyası; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Konusu tarihten alınmış komedya türü. Kome : Büyük,...

Tariç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki tarla arasında ağaç ve dikenlerden oluşan sınır. Tari : Tarih. Tanrı Tarla : Tarıma elverişli olan, sın...

Tarif nedir Tarif; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Tarif" ile ilgili cümleler Geomteri'deki kelime anlamı: Geometrik veya genel olarak herha...

Tarife dışı engeller nedir ne demek

Tarife dışı engeller nedir Tarife dışı engeller; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük tarifeleri dışındaki, gönüllü dışsatım...

Tarifelerin bölüşüm etkisi nedir ne demek

Tarifelerin bölüşüm etkisi nedir Tarifelerin bölüşüm etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Alınan gümrük vergilerinin, milli geliri...

Tarifelerin gelir etkisi nedir ne demek

Tarifelerin gelir etkisi nedir Tarifelerin gelir etkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Konulan gümrük vergilerinin devlet gelirl...

Tarifelerin koruma etkisi nedir ne demek

Tarifelerin koruma etkisi nedir Tarifelerin koruma etkisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrük vergilerinin dışalım malları fiyat...

Tarifelerin üretim etkisi nedir ne demek

Tarifelerin üretim etkisi nedir Tarifelerin üretim etkisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yü...

Tarifesiz nedir ne demek

Tarifesiz nedir Tarifesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarife : Tanıtmalık. Taşıtların gidiş geliş zamanlarını gösteren ç...

Tariff barriers nedir ne demek

Tariff barriers nedir : Tarif. Gümrük vergisi. Gümrük. Vergilendirmek. Fiyat listesi. Bildirmelik. İhracat ithalat vergisi. Tarife (otel veya motel veya pa...

Tariff protection nedir ne demek

Tariff protection nedir : Tarife. İhracat ithalat vergisi. Tarife (otel veya motel veya pansiyon için). Gümrük. Fiyat listesi. Bildirmelik. Tarif. Vergi (ith...

Tariff quotas nedir ne demek

Tariff quotas nedir : Gümrük vergisi. Gümrük. Vergilendirmek. Tarife. Tarif. Vergi (ithalat veya ihracat üzerine konulan). Bildirmelik. Fiyat listesi. İh...

Tariff schedule nedir ne demek

Tariff schedule nedir : Bildirmelik. Tarife. İhracat ithalat vergisi. Tarif. Vergilendirmek. Gümrük. Vergi (ithalat veya ihracat üzerine konulan). Fiyat li...

Tariff war nedir ne demek

Tariff war nedir : Tarife. Gümrük vergisi. Fiyat listesi. Tarife (otel veya motel veya pansiyon için). Tarif. Vergilendirmek. Vergi (ithalat veya ihra...

Tariffless nedir ne demek

Tariffless nedir barriers : Tarife engelleri. Gümrük engelleri. Tariff in force : Yürürlükteki bildirmelik. Yürürlükte bulunan gümrük bildirmeliği ya ...

Tariflendirme nedir ne demek

Tariflendirme nedir Tarif : Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama. Tanım. Bir işin yapılış yöntemini açıklama ve belirtme. Tar...

Tarifname nedir ne demek

Tarifname nedir Tarifname; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarif : Bir şeyin bulunduğu yeri, çevre ile ilgisini belirterek açıklama. Tanım. ...

Tarih başı nedir ne demek

Tarih başı nedir Tarih başı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Herhangi bir olaylar sırası için başlangıç olar...

Tarih hesabı nedir ne demek

Tarih hesabı nedir Tarih hesabı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökbilim olaylarına ve kanunlarına dayanarak...

Tarih komedisi nedir ne demek

Tarih komedisi nedir Tarih komedisi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Konusu tarihten alınan komedi. Kome : Büyük, iri fare Tari...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim