Tarih felsefesi nedir ne demek

Tarih felsefesi nedir Tarih felsefesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tarihsel olayların anlamını, düzenlilik v...

Tarih kazanmalu nedir ne demek

Tarih kazanmalu nedir Teknik terim anlamı: Tarihe geçmeye değer. Tari : Tarih. Tanrı Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bi...

Tarih komedyası nedir ne demek

Tarih komedyası nedir Tarih komedyası; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Konusu tarihten alınmış komedya türü. Kome : Büyük,...

Tarih oyunu nedir ne demek

Tarih oyunu nedir Tarih oyunu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir tarih olayını ele alıp o olayın geçtiği çağı, çevre...

Tarih örneklemesi nedir ne demek

Tarih örneklemesi nedir Tarih örneklemesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yaşanan sırada geçen siyasal bir olayı anlatmak i...

Tarih yanılgısı nedir ne demek

Tarih yanılgısı nedir Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden do...

Düşünceci tarih anlayışı nedir ne demek

Düşünceci tarih anlayışı nedir Düşünceci tarih anlayışı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gelişmenin başlıca etke...

İbrani tarih hesabı nedir ne demek

İbrani tarih hesabı nedir İbrani tarih hesabı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Musevilerin kullandığı takvime dayana...

Miladi tarih nedir ne demek

Miladi tarih nedir Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Hz. İsa'nın doğumunun yaklaşık olarak dördüncü yılını başlangıç olarak alan yılların belirtt...

Rumi tarih nedir ne demek

Rumi tarih nedir Rumi tarih; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: [bkz: akçalı yıl]. Tari : Tarih. Tanrı Rumi : Anado...

Tarihçe nedir Tarihçe; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarih'teki anlamı: Bir olay ya da nesnenin özet olarak yazılmış tarihi. Tarih : Tar...

Tarihçi okul nedir ne demek

Tarihçi okul nedir Tarihçi okul; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi yasaların ve eğilimlerin geçerliliğinin bell...

Tarihen nedir Tarihen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Tari : Tarih. Tanrı Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildir...

Tarihi coğrafya nedir ne demek

Tarihi coğrafya nedir Tarihi coğrafya. Modern coğrafya ilke ve yöntemlerini kullanarak bir sahayı bir [#zaman diliminde araştıran coğrafya bilim koluna den...

Tarihi film nedir ne demek

Tarihi film nedir Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketle...

Tarihi maddeci nedir ne demek

Tarihi maddeci nedir Tarihi maddeci; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarih : Tarih dersi. Toplumları, mille...

Tarihi roman nedir ne demek

Tarihi roman nedir Tarihi roman; bir edebiyat terimidir. Tarihi roman veya tarihsel roman, tarihin [#dönemindeki olaylar ile ilgili roman. Konularını ta...

Tarihlendirme nedir ne demek

Tarihlendirme nedir Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketle...

Tarihli nedir Tarihli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları,...

Tarih bağlamak nedir ne demek

Tarih bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Tarih tespit etmek. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla y...

Tarih başı nedir ne demek

Tarih başı nedir Tarih başı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Herhangi bir olaylar sırası için başlangıç olar...

Tarih hesabı nedir ne demek

Tarih hesabı nedir Tarih hesabı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökbilim olaylarına ve kanunlarına dayanarak...

Tarih komedisi nedir ne demek

Tarih komedisi nedir Tarih komedisi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Konusu tarihten alınan komedi. Kome : Büyük, iri fare Tari...

Tarih orunlaması nedir ne demek

Tarih orunlaması nedir Tarih orunlaması; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Yaşanan zamanda geçen politik bir olayı, geçmişteki...

Tarih öncesi nedir ne demek

Tarih öncesi nedir Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih kitabı. Toplum...

Tarih sıralaması nedir ne demek

Tarih sıralaması nedir Tarih sıralaması; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitap, kitapça, kesik gibi kitaplık gereçlerinin ...

Biscoe tarih tablosu nedir ne demek

Biscoe tarih tablosu nedir Biscoe tarih tablosu; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: W. S. Biscoe'ca hazırlanmış; kitap fişlerinin...

Hicri tarih hesabı nedir ne demek

Hicri tarih hesabı nedir Hicri tarih hesabı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Hicret gününü ve yılını başlangıç alan...

Hicri tarih nedir ne demek

Hicri tarih nedir Tarih'teki anlamı: Muhammet Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçü (1622) ile başlayan ay yılı sayımı. İngilizce'de Hicri tarih ne deme...

Mücevher tarih nedir ne demek

Mücevher tarih nedir Mücevher tarih; bir edebiyat terimidir. Mücevher : Değerli süs eşyası. Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih...

Sözlü tarih nedir ne demek

Sözlü tarih nedir ...

Tarihçi nedir Tarih'teki anlamı: Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kişi. Bilimsel terim anlamı: Tarih yazarı, bk....

Tarihçilik nedir ne demek

Tarihçilik nedir Tarihçi : Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih. Tarih öğretmeni. Tarih : Tarih dersi. ...

Tarihi nedir Tarihi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatmecaz olarak kullanılır. Tari : Tarih. Tanrı Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını b...

Tarihi eser nedir ne demek

Tarihi eser nedir Tarih : Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arası...

Tarihi gramer nedir ne demek

Tarihi gramer nedir Teknik terim anlamı: Bir lehçenin, bir dilin veya bir dil ailesinin gramer yapısını tarihi devirlerdeki değişme ve gelişmeleri temeli...

Tarihi maddecilik nedir ne demek

Tarihi maddecilik nedir Tarih : Tarih kitabı. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplum...

Tarihi tiyatro nedir ne demek

Tarihi tiyatro nedir Tarih : Tarih dersi. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğ...

Tarihlendirmek nedir ne demek

Tarihlendirmek nedir Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketle...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim