Tarih felsefesi nedir ne demek

Tarih felsefesi nedir Tarih felsefesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tarihsel olayların anlamını, düzenlilik ve yasalarını, insanın gelişimindeki ana eğilimleri araştıran felsefe dalı. Tarih felsefes...

Tarih kazanmalu nedir ne demek

Tarih kazanmalu nedir Teknik terim anlamı: Tarihe geçmeye değer. Tari : Tarih. Tanrı Kaza : İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması. Kadılık görevi. Yargı. Vaktinde kılınmayan na...

Tarih komedyası nedir ne demek

Tarih komedyası nedir Tarih komedyası; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Konusu tarihten alınmış komedya türü. Kome : Büyük, iri fare Tari : Tarih. Tanrı. Komedya : Komedi. Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılı...

Tarih oyunu nedir ne demek

Tarih oyunu nedir Tarih oyunu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir tarih olayını ele alıp o olayın geçtiği çağı, çevreyi, insanlarını yansıtan oyun. Tari : Tarih. Tanrı Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, be...

Tarih örneklemesi nedir ne demek

Tarih örneklemesi nedir Tarih örneklemesi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yaşanan sırada geçen siyasal bir olayı anlatmak için, geçmişteki benzer bir olayla karşılaştırıp yorumlama. Tari : Tarih. Tanrı Örnek : Be...

Tarih yanılgısı nedir ne demek

Tarih yanılgısı nedir Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önc...

Tarihçi nedir Tarih'teki anlamı: Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kişi. Bilimsel terim anlamı: Tarih yazarı, bk. tarih 2. İngilizce'de Tarihçi ne demek? Tarihçi ingilizcesi nedir?: historian, historiog...

Tarihçilik nedir ne demek

Tarihçilik nedir Tarihçi : Tarihsel konular üzerinde araştırmalar yapan, tarih kitapları yazan kimse, müverrih. Tarih öğretmeni. Tarih : Tarih dersi. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Bir olayın gününü, ayını ve yılın...

Tarih bağlamak nedir ne demek

Tarih bağlamak nedir Teknik terim anlamı: Tarih tespit etmek. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağ...

Tarih başı nedir ne demek

Tarih başı nedir Tarih başı; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Herhangi bir olaylar sırası için başlangıç olarak kabul edilen zaman. Bir değişen yıdızın minimumdan geçtiği zamanlardan ilki; bir katal...

Tarih hesabı nedir ne demek

Tarih hesabı nedir Tarih hesabı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökbilim olaylarına ve kanunlarına dayanarak yapılan zaman hesabı. Tari : Tarih. Tanrı Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bil...

Tarih komedisi nedir ne demek

Tarih komedisi nedir Tarih komedisi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Konusu tarihten alınan komedi. Kome : Büyük, iri fare Tari : Tarih. Tanrı. Komedi : Güldürü. Gülmeye neden olan olay veya olaylar. Yalan ve yapmacı...

Tarih orunlaması nedir ne demek

Tarih orunlaması nedir Tarih orunlaması; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Yaşanan zamanda geçen politik bir olayı, geçmişteki benzer bir durumla anıştırmak (karşılaştırıp anlatmak). Tari : Tarih. Tanrı Orun : Özel ...

Tarih öncesi nedir ne demek

Tarih öncesi nedir Tarih : Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Tarih kitabı. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göster...

Tarih sıralaması nedir ne demek

Tarih sıralaması nedir Tarih sıralaması; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitap, kitapça, kesik gibi kitaplık gereçlerinin ya da katalog fişleri ile kaynakçaların basım tarihine göre sıralanması. Sıral : “Sır ola...

Tarihçe nedir Tarihçe; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır. Tarih'teki anlamı: Bir olay ya da nesnenin özet olarak yazılmış tarihi. Tarih : Tarih dersi. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zam...

Tarihçi okul nedir ne demek

Tarihçi okul nedir Tarihçi okul; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi yasaların ve eğilimlerin geçerliliğinin belli tarihsel koşullara bağlı olduğunu ileri süren düşünce akımı. Tari : Tarih. Tanrı Okul :...

Tarihen nedir Tarihen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Tari : Tarih. Tanrı Tarih : Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. Tarih dersi. Tarih kitabı...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim