Tasar nedir Yerel Türkçe anlamı: Saban oku, boyunduruk ve benzeri şeyler yapmak için yontularak biçimlendirilen odun. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Mimarlık) Bir yapının kurulması için mimarın yaptığı çizim. Bilimsel terim anlamı...

 
 
 

Tasar çizimci nedir ne demek

Tasar çizimci nedir Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. Çizimci : Çizim yapan kimse. Çizim : Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi. Çizilerek oluşturulmuş biçim. Çizm...

Tasar onayı nedir ne demek

Tasar onayı nedir Tasar onayı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent düzentasarısının üst oranlarca, genellikle özeksel yönetimin ilgili kurumunca olurlanması işlemi. Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin Tas...

Tasar yazanağı nedir ne demek

Tasar yazanağı nedir Tasar yazanağı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tasarlamanın amaçlarını, ilkelerini açıklayan ve düzentasar üzerinde gösterilmesi olanağı bulunmayan ya da gösterilmesi gereksiz olan noktaları...

Tasarı nedir "Tasarı" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir amaç doğrultusunda, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan; öğrencileri sorun çözme, çevre inceleme, türlü araçları kullanma gibi eği...

Tasarı yöntemi nedir ne demek

Tasarı yöntemi nedir Tasarı yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ders konuları ve ünitelerinin, öğretmenin kılavuzluğu altında küçük öğrenci kümelerince ödev olarak işlenmesi temeline dayalı bir öğretim...

Tasarımcı nedir ne demek

Tasarımcı nedir Tasarım : Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir sanat e...

Tasarımlama nedir ne demek

Tasarımlama nedir Yeniden tasarımlama : Bir tasarımı yeniden gözden geçirme, restitüsyon. Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir araştırma...

Tasarımlanma nedir ne demek

Tasarımlanma nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir ...

Tasar bölgesi nedir ne demek

Tasar bölgesi nedir Tasar bölgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelişmesini tasarlı bir çalışmanın konusu yapmak amacıyla, kendisini oluşturan yerel topluluklarla birlikte bir bütün olarak ele alınan bölge tür...

Tasar çizim nedir ne demek

Tasar çizim nedir Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan. Çizim : Bir şeklin belli bir kurala göre cetvel ve pergel yardımıyla çizilmesi işi. Çizilerek oluşturulmuş biçim. Çizme işi. Tasar çizimci : Tasarı...

Tasar çizimcilik nedir ne demek

Tasar çizimcilik nedir Tasar çizimcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çizimcilik : Çizimcinin yaptığı iş Çizi : Çizgi. Tutum, davranış. Saban demirinin toprakta bıraktığı iz. Çizim : Çizme işi. Bir şeklin belli bir kura...

Tasar soruşturması nedir ne demek

Tasar soruşturması nedir Tasar soruşturması; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düzentasar uygulamasına ilişkin olarak, bir kamu kuruluşuyla kişiler arasında, kamulaştırmalar yüzünden, bir düzentasarda yer alan öneriler...

Tasarcı nedir Tasarcı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kentbilimde, genel olarak kent tasarlamasıyla uğraşan kimse. bk. kentbilim uzmanı. Tasa : Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam. Tatmin edici olm...

Tasarı geometri nedir ne demek

Tasarı geometri nedir Tasarı geometri; bir matematik terimidir. Osmanlıca Tasarı geometri ne demek? Tasarı geometri Osmanlıca'da ne anlama gelir?: hendese-i resmiye Tasarı geometri, uzay [#çözümlenme ve bu problemlerin olarak [#gösterilmesini s...

Tasarım nedir "Tasarım" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Geliştirilen bir dizgenin bölümleri arasındaki çalışma ilişkilerinin, her bir bölümün özgül işlevleri ayırt edilip belirlenmesi. Eğitim alanındaki sözlü...

Tasarımcılık nedir ne demek

Tasarımcılık nedir Tasarımcı : Tasarım yapan kimse, tasar çizimci, dizayncı. Tasarım : Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir araştırma sürecinin çeş...

Tasarımlamak nedir ne demek

Tasarımlamak nedir Tasarımlama : Tasarımlamak işi. Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenece...

Tasarımlanmak nedir ne demek

Tasarımlanmak nedir Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim