Telle nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kasap çengeli. horoz evlenir, tavuk tellenir : gereği yokken başkasının sevincine katılanlar için söylenen bir söz. sigarayı tellendirmek (veya tüttürmek) : keyifle sigara içmek. telleyip pullamak...

 
 
 

Tellek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Cinsel sapınca uğramış erkek. 2.Kötü yola düşmüş kadın. 3.Hovarda : Bunun gibi tellek yoktur. Telle : Kasap çengeli Yoktur : Olmaz. Kadın : Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Analık vey...

Tellemek nedir Yerel Türkçe anlamı: İğneye iplik geçirmek : Gözüm görmüyor, şu iğneyi telleyiver. Hayvan, ipini ya da zincirini koparmak. Urganın ucu uf lif ayrılmak. 1.Bir kimseyi saymak, önemsemek. 2.Ağır söz söylemek, aşağılamak. Pila...

Tellendirebilme nedir ne demek

Tellendirebilme nedir Tellendirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Telle : Kasap çengeli Tellendirebilmek : Tellendirme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Telle gönderme ne demek ? : telegraphy money order T...

Tellendirme nedir ne demek

Tellendirme nedir Tellendirmek : Sigara, nargile, çubuk vb.ni keyifle tüttürerek içmek. Sigarayı tellendirmek : Keyifle sigara içmek. Tellendirmek işi...

Tellenme nedir Tellenmek : Telgraf çekilmek. Telle çevrilmek. Tel takınmak. Tellenmek işi...

Teller nedir English: Ali went to a fortune teller. Turkish: Ali bir falcıya gitti. English: My son tried to become a teller of funny stories. Turkish: Oğlum komik hikayelerin anlatıcısı olmak için çalıştı. English: Jale show...

Tellers nedir : Kasadarlık. Veznedarlık. Foretellers : Peygamber. Önceden haber veren kimse. [#Fortunetellers : Başa gelecekleri söyleyen ve geleceği önceden haber veren kimse. Falcı. Storytellers : Anlatımcı. Masalcı. Hikaye anlatıcısı...

Telletme nedir Telletme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Tuzlanan vişne, koruk ağzı kapalı kapta çalkalanarak yapılan bir çeşit yiyecek. Tırpanla ekin biçerken toprakta kalan tek tük biçil...

Telle gönderme nedir ne demek

Telle gönderme nedir Telle gönderme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tel çekme yoluyla istenilen yere ivedilikle para gönderme. Gönde : Göndermek Telle : Kasap çengeli. Gönder : Bayrak direği. Üvendire. Kayık ve ...

Telle söylemek nedir ne demek

Telle söylemek nedir Telle söylemek; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Halk öykülerinin coşkulu, duygulu yerlerini saz eşliğinde uyaklı-ölçülü olarak ezgiyle söylemek. Telle : Kasap çengeli Söylem : Söyleyiş, söyle...

Telleme nedir Yerel Türkçe anlamı: Peynir kırıntısı ve çökelek küpe basılarak yapılmış olan peynir. Tomruğun hızarla boyuna ikiye ayrılmış parçaları. Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı: Harman ekinini üzerinde düven gezebilecek bir...

Tellemteşt olmak nedir ne demek

Tellemteşt olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dillere düşmek; herkes tarafından işitilmek. Telle : Kasap çengeli Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, ed...

Tellendirebilmek nedir ne demek

Tellendirebilmek nedir Telle : Kasap çengeli Tellendirebilme : Tellendirebilmek işi. Tellendirme : Tellendirmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli,...

Tellendirmek nedir ne demek

Tellendirmek nedir "Tellendirmek" ile ilgili cümle Sigarayı tellendirmek : Keyifle sigara içmek. Sigara : İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne. Nargile : Tömbeki denilen bir cins ...

Tellenmek nedir ne demek

Tellenmek nedir "Tellenmek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: İp çözülmek. Darılmak, incinmek, içerlemek. Alınmak; küsmek; münasebeti kesmek Titizlenmek, öfkelenmek. 1.Küsmek, darılmak, gücenmek. 2.Öfkelenmek. 3.Kuşkulanmak. 4.Alın...

Teller takmak nedir ne demek

Teller takmak nedir Telle : Kasap çengeli Takma : Takmak işi. Gerçeğinin yerine konulan, eğreti, müstear. Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılmış olan (organ veya parça), protez. Takmak : Bir şeyi baş...

Tellership nedir ne demek

Tellership nedir : Veznedar. Banka memuru. Banko asistanı. Anlatan. Banka gişesindeki memur. Veznedar (bankada). Anlatan kimse. Anlatıcı. Söyleyen. Gişe elemanı. Foretellers : Peygamber. Önceden haber veren kimse. [#Fortunetellers : Falcı....

Telletmek nedir ne demek

Telletmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sigara dumanını havaya üflemek. Telle : Kasap çengeli Telletme : Telletmek işi. Tuzlanan vişne, koruk ağzı kapalı kapta çalkalanarak yapılan bir çeşit yiyecek. Tırpanla ekin biçerken toprakta kala...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim