Temsil nedir Temsil; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Temsil" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Mercimek. Tiyatro'daki terim anl...

 
 
 

Temsil söylemek nedir ne demek

Temsil söylemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hikâye, fıkra, garip olaylar anlatmak. Söylem : Söyleyiş, söyleniş, sesletim, telaffuz. Bir veya birçok cüm...

Tecimsel temsil nedir ne demek

Tecimsel temsil nedir Tecimsel temsil; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kişice verilen tecimsel yetki ile bir başkasının...

Temsilciler kurulu nedir ne demek

Temsilciler kurulu nedir Temsilciler kurulu; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Türk Kurtuluş Savaşının başlarında Sivas Ko...

Temsili nedir Temsili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Örneğin. Mesela, söz gelişi. Mesela. Temsi...

Temsili istiare nedir ne demek

Temsili istiare nedir Temsili istiare; bir edebiyat terimidir. Temsil : Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Özümleme. Söz gelişi. Oyun. İstiare : B...

Temsili para sistemi nedir ne demek

Temsili para sistemi nedir Temsili para sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Temsili paranın kullanıldığı para sistemi. Pa...

Temsili tüketici nedir ne demek

Temsili tüketici nedir Temsili tüketici; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Soyutlama düzeyinde, bir piyasada yer alan tüketic...

Gemi temsilcisi nedir ne demek

Gemi temsilcisi nedir Gemi temsilcisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Deniz taşımalarına ilişkin işlemleri yapan kişi. Gem...

Kambiyo temsilcisi nedir ne demek

Kambiyo temsilcisi nedir Kambiyo temsilcisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kambiyo işlemleriyle uğraşan, ödek ya da buyruklu...

Satış temsilcisi nedir ne demek

Satış temsilcisi nedir Satış temsilcisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirile...

Sürekli temsilci nedir ne demek

Sürekli temsilci nedir Sürekli temsilci; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir hizmet sözleşmesi ya da tecim vekilliği ile tems...

Yapım iyeliği temsilcisi nedir ne demek

Yapım iyeliği temsilcisi nedir Teknik terim anlamı: Yapım iyeliği ile ilgili işlemleri, başkası adına izleyen kişi. Yapım iyeliği : Yapım alanı ile ilgili bulguları...

Temsil edici örnekleme nedir ne demek

Temsil edici örnekleme nedir Temsil edici örnekleme; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Göz önünde tutulan amaçlar bakımından ev...

Temsil raporu nedir ne demek

Temsil raporu nedir Temsil raporu; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Her oyundan sonra, çoğu kez sahne yönetmeni ya da bir...

Nispi temsil nedir ne demek

Nispi temsil nedir [#temsil; bir hukuk terimidir. Nispi temsil veya oransal temsil çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçm...

Temsilci nedir "Temsilci" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: İktisat alanındaki kelime anlamı: Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendir...

Temsilcilik nedir ne demek

Temsilcilik nedir Temsilci : Benzerlerine örnek olan kimse veya şey. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil...

Temsili firma nedir ne demek

Temsili firma nedir Temsili firma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Soyutlama düzeyinde, bir piyasa ya da kesimde yer ala...

Temsili para nedir ne demek

Temsili para nedir Temsili para; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Altın, gümüş veya değerli bir mal karşılığında kâğıda...

Temsili resim nedir ne demek

Temsili resim nedir Temsil : Özümleme. Oyun. Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Söz gelişi. Resim : Açık gösterge, kesin sonuç. Tören. Varlıklar...

Borsa temsilcisi nedir ne demek

Borsa temsilcisi nedir Borsa temsilcisi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: borsa simsarı]. Teknik terim anl...

Genel temsilci nedir ne demek

Genel temsilci nedir Genel temsilci; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir kuruluşun tüm işlerinde işlem yapmaya ye...

Sarıca temsilcisi nedir ne demek

Sarıca temsilcisi nedir Sarıca temsilcisi; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Sarıcaların, İstanbul'da resmi katlardaki iş...

Söz temsili nedir ne demek

Söz temsili nedir "Söz temsili" ile ilgili cümleler Temsil : Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Söz gelişi. Özümleme. Oyun. Geliş : Gelme işi....

Ticaret temsilcisi nedir ne demek

Ticaret temsilcisi nedir Ticaret temsilcisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümet tarafından atanan ve kendi ülkesinin ti...

Söztemsili nedir ne demek

Söztemsili nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Örneğin, sözgelişi. Örneğin : Söz gelişi İngilizce'de Sözsüz ses yolu ne demek ? : music and effects track,...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim