Tepkime nedir Tepkime; bir kimya terimidir. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Birtakım ayıraçlardan yeni kimyasal türlere geçiş olayı. Kimya'daki anlamı: Bir ya da daha çok iyon, atom ya da molekülün başka iyon, atom ve moleküllere dönü...

 
 
 

Tepkime grafiği nedir ne demek

Tepkime grafiği nedir Tepkime grafiği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir kimyasal tepkimenin, tepkenlerin, aktifleşmiş kompleksin ve ürünlerin enerjileri yönünden grafikle gösterimi. Graf : Fotoğraf kelimesind...

Tepkime ısısı nedir ne demek

Tepkime ısısı nedir Tepkime ısısı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir kimyasal tepkimenin oluşması sırasında açığa çıkan ya da o tepkimeyi yapabilmek için verilmesi gerekli ısı niceliği. Kimya'da terim anlamı:...

Tepkime kabı nedir ne demek

Tepkime kabı nedir Tepkime kabı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal tepkimelerin içinde oluşturdulduğu, amaca ve tepkime koşullarına göre çok çeşitli gereçlerden yapılabilen kap. Kabı : Kapı Tepki : Bir...

Tepkimek nedir Osmanlıca Tepkimek ne demek? Tepkimek Osmanlıca'da ne anlama gelir?: aksülâmel yapmak Tepkime : Birbirini etkileyen maddeler arasında ortaya çıkan durum, reaksiyon, teamül. Tepki : Karşılık verme. Herhangi bir etkiye cevap...

Tepkimeye girmek nedir ne demek

Tepkimeye girmek nedir Tepkimeye girmek; kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Girme : Girmek işi Girmek : Dışarıdan içeriye geçmek. İncelemek, ayrıntılara inmek. İyice anlamak, iyice bilmek. Erişmek, ulaşmak. Yemek yemek. Sulu bir şeyin vey...

Tepkime derecesi nedir ne demek

Tepkime derecesi nedir Tepkime derecesi; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kimyasal hızbilimde tepkimelerin, tepkenlerin derişimlerine bağlılıklarını göstermek için kullanılan bir bölümleme derecesi. Kimya'da terim...

Tepkime düzesi nedir ne demek

Tepkime düzesi nedir Tepkime düzesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir tepkimenin hızını veren denklemde, hız katsayısından sonra kaç derişikliğin çarpıldığını bildiren sayı. Düze : Doz Tepki : ...

Tepkime hızı nedir ne demek

Tepkime hızı nedir Tepkime hızı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir tepkimenin oluş hızı. Tepki : Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülamel, reaksiyon...

Tepkime işlergesi nedir ne demek

Tepkime işlergesi nedir Tepkime işlergesi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Yalnız tepkenleri, ürünleri, başı ve sonu görülen bir tepkimenin ayrıntılı olarak nasıl oluştuğunu gösteren , görünenden daha...

Tepkime mekanizması nedir ne demek

Tepkime mekanizması nedir Tepkime mekanizması; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Tepken veya tepkenlerden ürün oluşumu için hız yasası ile uyumlu olan mekanizma . Mekan : Yer, bulunulan yer. Ev, yurt. Uzay Mekanizm : ...

Tepkimenin ilk hızı nedir ne demek

Tepkimenin ilk hızı nedir Tepkimenin ilk hızı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çıkış maddelerinin yani tepkenlerin bir araya getirildiği andaki tepkime hızı. İlk : Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önc...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim