Terim nedir "Terim" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Bilim veya sanat kavramları için kullanılan anlamı sınırlı sözcük: Üçgen, asit, b...

 
 
 

Terim ıı nedir ne demek

Terim ıı nedir Terim ıı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir üleşkenin payında ya da paydasında bulunan say...

Açık terim nedir ne demek

Açık terim nedir Açık terim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir adın içinde geçen bir ya da birden çok sayıda adın ye...

Başat terim nedir ne demek

Başat terim nedir Başat terim; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Birlikte bulunduğu öteki terimlere göre belli bir özellikçe b...

Büyük terim nedir ne demek

Büyük terim nedir Büyük terim; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: Tasımda: Kapsamı daha geniş olan, sonuç önermesinin yüklemi görevini taşıyan terim...

Dağıtılmış terim nedir ne demek

Dağıtılmış terim nedir Dağıtılmış terim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir özne-yüklem önermesinin bir teriminin dağıtılmı...

Durgan terim nedir ne demek

Durgan terim nedir Durgan terim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir uzbilimsel deyimde, belirli koşullar altın...

İpucu terim nedir ne demek

İpucu terim nedir İpucu terim; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi erişimde, herhangi bir kavramı belirtmek ...

Kurucu yalın terim nedir ne demek

Kurucu yalın terim nedir Kurucu yalın terim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: T gibi bir yalın terimin özne-yüklem önermelerind...

Olumsuzlamasız terim nedir ne demek

Olumsuzlamasız terim nedir Olumsuzlamasız terim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yalın terim. Örnek: İnsan. Olum : Ölüm. Oğlum, ...

Salt terim nedir ne demek

Salt terim nedir Salt terim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir cebirsel deyimde değişken içermeyen terim. a....

Yalın terim nedir ne demek

Yalın terim nedir Yalın terim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olumsuzlamalı olmayan terim. Teri : Karşı, yönünce,- e do...

Terime nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüz, surat. Teri : Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere teri gidiyordu. Giysi. Deri. Eğerin arka k...

Terimler dizgesi nedir ne demek

Terimler dizgesi nedir Terim : Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir k...

Ayrılabilir çok terimli nedir ne demek

Ayrılabilir çok terimli nedir Ayrılabilir çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Çokkatlı kökleri var olmayan çok ter...

Birsel çok terimli nedir ne demek

Birsel çok terimli nedir Birsel çok terimli; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Katsayıları Z den alman ve başkatsayısı ...

Çembereşbölüm çok terimlisi nedir ne demek

Çembereşbölüm çok terimlisi nedir Çembereşbölüm çok terimlisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: p bir asal sayı olmak üzere çok...

Çok terimli nedir ne demek

Çok terimli nedir Çok terimli; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bir değişkenliler için, (…)biçiminde cebirsel deyim. Çok...

Dikey çok terimliler nedir ne demek

Dikey çok terimliler nedir Dikey çok terimliler; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir dikey işlevler takımı oluşturan ik...

Gizey çok terimlisi nedir ne demek

Gizey çok terimlisi nedir Gizey çok terimlisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir A dördül dizeyi için çokterimlisi. ...

Terim bilimi nedir ne demek

Terim bilimi nedir Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir ka...

Terim ı nedir Terim ı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çeşitli çoklukların toplamı olarak yazılan bir deyi...

Terim sembolleri nedir ne demek

Terim sembolleri nedir Terim sembolleri; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: L, toplam orbital açısal momentum sayısını; J, top...

Baş terim nedir ne demek

Baş terim nedir Baş terim; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir polinomda en yüksek dereceli değişkeni içeren...

Boş terim nedir ne demek

Boş terim nedir Boş terim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumdaki kaplamı boş küme olan birli yüklem. Örnek:...

Dağıtılmamış terim nedir ne demek

Dağıtılmamış terim nedir Dağıtılmamış terim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir özne-yüklem önermesinin bir teriminin dağıtıl...

Dizimsel terim nedir ne demek

Dizimsel terim nedir Dizimsel terim; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dizimsel ad, dizimsel değişken ya da kalıp. Teri : Ka...

Genel terim nedir ne demek

Genel terim nedir Genel terim; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: İçinde değiştirgeler bulunan ve deği...

Kapalı terim nedir ne demek

Kapalı terim nedir Kapalı terim; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bağsız değişkeni olmayan terim; ad. Teri : Karşı, yönünc...

Küçük terim nedir ne demek

Küçük terim nedir Küçük terim; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: (Tasımda) Kapsamı daha küçük olan ve sonuç önermesinde özne olan terim: İnsan ölü...

Orta terim nedir ne demek

Orta terim nedir Orta terim; bir mantık terimidir. Felsefi anlamı: (Tasımda) Büyük terimle küçük terim (öncüller) arasında bağlantı kuran aracı terim;...

Üreysel terim nedir ne demek

Üreysel terim nedir Üreysel terim; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi erişimde, anıldığında bir dizi kavramı ...

Yeğlenen terim nedir ne demek

Yeğlenen terim nedir Yeğlenen terim; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi erişimde, bir kavramı belirtmek üzere ...

Terimlendirme nedir ne demek

Terimlendirme nedir Terimlendirme; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir bilim dalı ya da uygulayımda kullanılan terimleri düzen...

Terimlik nedir Terimlik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir bilimdeki kavramları anlatmak için kullanılan...

Bir terimli nedir ne demek

Bir terimli nedir Bir terimli; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bir terimli" ile ilgili cümle Terim : ...

Boole çok terimlisi nedir ne demek

Boole çok terimlisi nedir Boole çok terimlisi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: p, q, ..., r önermelerinin bağlaçları i...

Çift terimli taylam nedir ne demek

Çift terimli taylam nedir Çift terimli taylam; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: İki çeşit hece öbeğinin tekrarlanmasiyle olan taylam....

Çok terimli eğilim nedir ne demek

Çok terimli eğilim nedir Çok terimli eğilim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Zaman ya da uzay içerisinde...

Durgun faz kütle aktarım terimi nedir ne demek

Durgun faz kütle aktarım terimi nedir Durgun faz kütle aktarım terimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Analit moleküllerinin durgun fazla t...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim