Terim nedir "Terim" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Bilim veya sanat kavramları için kullanılan anlamı sınırlı sözcük: Üçgen, asit, belirteç ve benzeri Gramer anlamı: Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlı...

 
 
 

Terim ıı nedir ne demek

Terim ıı nedir Terim ıı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir üleşkenin payında ya da paydasında bulunan sayı. Iı : Hayır Teri : Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere teri gidiyordu. Giysi....

Terime nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yüz, surat. Teri : Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere teri gidiyordu. Giysi. Deri. Eğerin arka kısmı. (Senirkent Isparta) Terim : Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konu ile ilg...

Terimler dizgesi nedir ne demek

Terimler dizgesi nedir Terim : Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Geleneksel mantıkt...

Terim bilimi nedir ne demek

Terim bilimi nedir Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bul...

Terim ı nedir Terim ı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çeşitli çoklukların toplamı olarak yazılan bir deyimde toplananlardan her biri. Teri : Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere teri gi...

Terim sembolleri nedir ne demek

Terim sembolleri nedir Terim sembolleri; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: L, toplam orbital açısal momentum sayısını; J, toplam açısal momentum kuantum sayısını göstermek ve 2S+1, spin çokluğunu göstermek üzere 2S...

Terimlendirme nedir ne demek

Terimlendirme nedir Terimlendirme; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir bilim dalı ya da uygulayımda kullanılan terimleri düzenleme. Teri : Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere teri gidiyordu. Giysi. Deri. E...

Terimlik nedir Terimlik; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir bilimdeki kavramları anlatmak için kullanılan kelimelerin (terimlerin) dizgesi. Teri : Karşı, yönünce,- e doğru : Bugün ablam şehere t...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim