Ters nedir Ters; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ters" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Koyunlarda tırnak içlerinde ince kurtların oluşmasına neden olan bir çeşit hastalık. Suçlu. 1.Gübre. 2.İnsan ya da ...

 
 
 

Ters agonist nedir ne demek

Ters agonist nedir Ters agonist; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Modifiye iki durum modeline göre almacı etkin durumuna değil de etkin olmayan durumuna yüksek çekicilik gösteren agonist ilaçların or...

Ters akım kesicisi nedir ne demek

Ters akım kesicisi nedir Ters akım kesicisi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Motor çalışmadığında doldurma çevrimini açarak akımsakların üreteç üzerinden boşalmasını önleyen çevirgeç. Akım kesici : Elektriğin özden...

Ters asılmalı terazi nedir ne demek

Ters asılmalı terazi nedir Ters asılmalı terazi; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Vücudun, sırt araca dönük, gergin ve yatay olarak kollarda asılı ve dengede tutulduğu durum. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek...

Ters ayakkabı nedir ne demek

Ters ayakkabı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kötü yolda kadın, erkek: O, ters ayakkabının biri. Ayakkab : Ayakkabı Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, d...

Ters bağıntı nedir ne demek

Ters bağıntı nedir Ters bağıntı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bağımlı değişkende bağımsız değişkendeki değişmelere ters yönde değişmeler yaratan bağıntı ya da olumsuz bağıntı, bk. doğru bağıntı. Bağı ...

Ters bakışım nedir ne demek

Ters bakışım nedir Ters bakışım; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İki ya da daha çok öğenin konum ve biçim bakımından bir eksene ya da bir noktaya göre yerlemlerinin ters imli eşitliği. Bakı : Özellikle dağlık yörel...

Ters baskı nedir ne demek

Ters baskı nedir İngilizce'de Ters baskı ne demek? Ters baskı ingilizcesi nedir?: mirror printing Ters : Bir şeyin içe gelen yanı, arkası. Bir şeyin aksi, karşıtı. Hayvan pisliği. Kesici bir aletin kesmeyen yanı. Gerekli olan duruma karşıt...

Ters cephe duruşu nedir ne demek

Ters cephe duruşu nedir Ters cephe duruşu; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Vücudun, yerde ya da bir araçta sırt yere dönük olarak yalnız ellerde ve topuklarda dayalı, giderek gerili bulunduğu durum, sırt...

Ters açı nedir ne demek

Ters açı nedir Ters açı; bir matematik terimidir. "Ters açı" ile ilgili cümleler Dış ters açı : İki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun iki yanında, paralellerin dışında altlı üstlü oluşan dört açıdan her biri. Ters : Gerekli olan ...

Ters açılar nedir ne demek

Ters açılar nedir Ters açılar; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Kıyılan birbirinin uzantısı olan iki açı. Kesişen iki doğrunun ters taraflarında kalan açılar. Tepe noktaları aynı fakat ortak hiçbir ko...

Ters akan koyak nedir ne demek

Ters akan koyak nedir Ters akan koyak; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Suları, uyumlu koyağın ters yönünde akan koyak. Akan : [bkz: akar]. Ekin yığınlarını yağmurdan korumak için yığının üst tarafına yapıl...

Ters akıntı nedir ne demek

Ters akıntı nedir Ters akıntı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Akışkan ya da gazların bir engele çarparak ters akıntı yapması. Akın : Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmas...

Ters atma nedir ne demek

Ters atma nedir Ters atma; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Başı öne eğik olan karşı güreşçinin kafasıyle bir kolunun ters kavranması ile yapılan omuzdan atma. Atma : Atmak işi Ters : Gerekli ol...

Ters bağdaşım nedir ne demek

Ters bağdaşım nedir Ters bağdaşım; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Renkli bir almacın, siyah-beyaz yayını alıp siyah-beyaz olarak verebilmesi durumu. Bağda : Ayağa vurulan, ipten, ağaçta...

Ters bağlantı nedir ne demek

Ters bağlantı nedir Ters bağlantı; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pis ve temiz su boruları arasında bir bağlantının oluşması. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikle...

Ters basamaklı kırıklar nedir ne demek

Ters basamaklı kırıklar nedir Ters basamaklı kırıklar; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Katman dilimlerinin tersine doğru basamaklı kırıklar. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından,...

Ters beşik nedir ne demek

Ters beşik nedir Ters beşik; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Spor'daki anlamı: Sırtüstü yatışta, kollarla bükülü dizleri kavrayarak sırt üzerinde, baş-ayak yönünde sallanma (yuvarlanma). Beşi : Altın. “Beşi taharl...

Ters çekmek nedir ne demek

Ters çekmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarlayı gübrelemek. Çekme : Çekmek işi. Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak. Çekmece. İş yaparken giyilen bir şalvar türü. Düzgün biçimli. Pa...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim