Ticaret nedir Ticaret; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Ticaret" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Kâr elde etmek amacıyla yap...

 
 
 

Ticaret borsası nedir ne demek

Ticaret borsası nedir Ticaret borsası; bir hukuk terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Ticaret : Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Ürü...

Ticaret filosu nedir ne demek

Ticaret filosu nedir Ticaret filosu; bir denizcilik terimidir. Ticaret : Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ilgili...

Ticaret işletmesi nedir ne demek

Ticaret işletmesi nedir Ticaret : Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ...

Ticaret limanı nedir ne demek

Ticaret limanı nedir Ticaret limanı; bir denizcilik terimidir. Ticaret : Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Ürün, mal vb. alım s...

Ticaret mahkemesi nedir ne demek

Ticaret mahkemesi nedir Ticaret mahkemesi; bir hukuk terimidir. Ticaret : Bu etkinlikle ilgili bilim. Ürün, mal vb. alım satımı. Kazanç amacıyla yürütülen al...

Ticaret odası nedir ne demek

Ticaret odası nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Üyelerinin ticari çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulan birlik. zıt anlamlısı odalar ...

Ticaret özgürlüğü nedir ne demek

Ticaret özgürlüğü nedir Ticaret özgürlüğü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Genel kurallara ve sosyal yaşamın gereklerine uy...

Ticaret sicili nedir ne demek

Ticaret sicili nedir Ticaret sicili; bir hukuk terimidir. Ticaret : Ürün, mal vb. alım satımı. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr...

Ticaret temsilcisi nedir ne demek

Ticaret temsilcisi nedir Ticaret temsilcisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Hükümet tarafından atanan ve kendi ülkesinin ti...

Akşam ticaret lisesi nedir ne demek

Akşam ticaret lisesi nedir Akşam ticaret lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ortaokulu bitirdikten sonra çalışmak zorund...

Aşırı ticaret azaltıcı büyüme nedir ne demek

Aşırı ticaret azaltıcı büyüme nedir Aşırı ticaret azaltıcı büyüme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: H.G. Johnson’ın büyüme ve dış ticaret...

Avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği nedir ne demek

Avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği nedir Avrupa ticaret ve sanayi odaları birliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Rekabetçi, genişletilmiş b...

Çift faktör dış ticaret hadleri nedir ne demek

Çift faktör dış ticaret hadleri nedir Çift faktör dış ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışsatım ve dışalım fiyat dizinler...

Denge dış ticaret hadleri nedir ne demek

Denge dış ticaret hadleri nedir Denge dış ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İki ülkeli ve iki mallı bir uluslararası ...

Dünya ticaret örgütü nedir ne demek

Dünya ticaret örgütü nedir Dünya ticaret örgütü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Uruguay görüşmeleri sonrasında imzalanan niha...

Fayda ticaret hadleri nedir ne demek

Fayda ticaret hadleri nedir Fayda ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Net ticaret hadlerinin dışsatım ve dışalım fa...

Gelir ticaret hadleri nedir ne demek

Gelir ticaret hadleri nedir Gelir ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ülkenin dış ticaret yoluyla göreli fiyat değ...

İç ticaret hadleri nedir ne demek

İç ticaret hadleri nedir İç ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kesimler, genellikle tarım ve sanayi, arasında ...

İstanbul ticaret odası nedir ne demek

İstanbul ticaret odası nedir İstanbul ticaret odası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tarım, sanayi ve ticareti geliştirmek, üyel...

Ticaret ataşesi nedir ne demek

Ticaret ataşesi nedir Ticaret : Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ...

Ticaret birlikleri nedir ne demek

Ticaret birlikleri nedir Ticaret birlikleri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir kesim veya işte etkinlik gösteren f...

Ticaret coğrafyası nedir ne demek

Ticaret coğrafyası nedir Ticaret : Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr. Bu etkinlikle ilgili bilim. Kazanç amacıyla yürütülen alım sat...

Ticaret gemisi nedir ne demek

Ticaret gemisi nedir Ticaret gemisi; bir denizcilik terimidir. Ticaret : Ürün, mal vb. alım satımı. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı...

Ticaret karşıtı üretim etkisi nedir ne demek

Ticaret karşıtı üretim etkisi nedir Ticaret karşıtı üretim etkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dışalım ikamesi mal üretimi büyüme o...

Ticaret lisesi nedir ne demek

Ticaret lisesi nedir Ticaret lisesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri, genel eğitim ve meslek eğitimiyle, ...

Ticaret merkezi nedir ne demek

Ticaret merkezi nedir Osmanlıca Ticaret merkezi ne demek? Ticaret merkezi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: merkez-i ticâret Ticaret : Ürün, mal vb. alım satı...

Ticaret ortaokulu nedir ne demek

Ticaret ortaokulu nedir Ticaret ortaokulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İlkokuldan sonra genel eğitim ve meslek eğitim...

Ticaret sahası nedir ne demek

Ticaret sahası nedir Ticaret sahası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bölge içi ticaretin yoğun olduğu, genellikle tek bi...

Ticaret şirketleri nedir ne demek

Ticaret şirketleri nedir Ticaret şirketleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Şirket sözleşmesinde belirtilen ticari etkinlik...

Abd kanada serbest ticaret anlaşması nedir ne demek

Abd kanada serbest ticaret anlaşması nedir Abd kanada serbest ticaret anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: ABD ile Kanada arasında sanay...

Aşırı ticaret artırıcı büyüme nedir ne demek

Aşırı ticaret artırıcı büyüme nedir Aşırı ticaret artırıcı büyüme; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: H.G. Johnson’ın büyüme ve dış ticaret...

Avrupa serbest ticaret birliği nedir ne demek

Avrupa serbest ticaret birliği nedir Avrupa serbest ticaret birliği; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Avusturya, Danimarka, Norveç, Porte...

Birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı nedir ne demek

Birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı nedir Birleşmiş milletler ticaret ve kalkınma konferansı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Birleşmiş Millet...

Çok yanlı ticaret görüşmeleri nedir ne demek

Çok yanlı ticaret görüşmeleri nedir Çok yanlı ticaret görüşmeleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: GATT (yeni adıyla Dünya Ticaret Örgü...

Dış ticaret açığı nedir ne demek

Dış ticaret açığı nedir Dış ticaret açığı; bir ekonomi terimidir. "Dış ticaret açığı" ile ilgili cümle örnekleri Ticaret : Ürün, mal vb. alım satımı. Kazanç ...

Faktör ticaret hadleri nedir ne demek

Faktör ticaret hadleri nedir Faktör ticaret hadleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Verimlilik değişmelerinin dışalım ve dışsatı...

Gayrisafi değişim ticaret haddi nedir ne demek

Gayrisafi değişim ticaret haddi nedir Gayrisafi değişim ticaret haddi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde gerçekleştirile...

Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması nedir ne demek

Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması nedir Gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kotaları kaldırarak t...

İkili ticaret anlaşması nedir ne demek

İkili ticaret anlaşması nedir İkili ticaret anlaşması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Genellikle uluslararası piyasalarda rekabe...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim