Tinsel nedir Tinsel; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Özdek, bilinçten olarak var olan her şey. Bilincin dışında ve ondan bağımsız olarak var olan her şey Özdek'tir. Bu anlamda özdek, [#Nes...

 
 
 

Tinsel kuram nedir ne demek

Tinsel kuram nedir Tinsel kuram; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilim ürünlerinin kaynağını, insanın düş, imge ve dalgı (hülya) gibi tinsel oluşumlarıyla açıklayan kuram. bk. tinçözümsel okul...

Tinsel town nedir ne demek

Tinsel town nedir : Cicili bicili. Sim. Simli kumaş. Gelin teli. Asılsız. Gelin teli ile süslemek. Pul. Cicili bicili şey. Allı pullu. Gümüşi şeritler (kısa kesilmiş). Town : Metropol. Çarşı. Belde. Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim o...

Tinsel zarar giderim nedir ne demek

Tinsel zarar giderim nedir Tinsel zarar giderim; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: ma'nevi tazminât (bk. gönül alma). Gide : Koyunları kovalama ünlemi Zarar giderim : Tazminât. Gider : Bir iş için harcanan p...

Tinselcilik nedir ne demek

Tinselcilik nedir Tinselcilik; bir felsefe terimidir. Felsefi anlamı: Bütün gerçekliğin özünün tin olduğunu, her gerçek olanın tinsel olduğunu ve cisimsel olanın yalnızca tinsel gerçekliğin bir görünüşü olduğunu, ya da salt bir tasarım oldu...

Tinseling nedir ne demek

Tinseling nedir conductor : Gelinteli iletken. Gelin teli iletken. Tinsel town : Hollywood'un ve onun sinema endüstrisinin yüzeysel olarak büyüleyici dünyası. Hollywood (abd). (argo) cicilibicili kasaba. : Duvak teli. Sim. Asılsız. Gümüşi...

Tinselly nedir : Süslü. Tinsel conductor : Gelinteli iletken. Gelin teli iletken. [#Tinsel town : (argo) cicilibicili kasaba. Hollywood'un ve onun sinema endüstrisinin yüzeysel olarak büyüleyici dünyası. Hollywood (abd). Tinsel : Sahte p...

Tinsel conductor nedir ne demek

Tinsel conductor nedir : Cicili bicili şey. Allı pullu. Pul. Asılsız. İncik boncuk. Sahte parlaklık. Simli kumaş. Gümüşi şeritler (kısa kesilmiş). Gelin teli. Cicili bicili. Conductor : Müdür. Orkestra yönetmeni. Önder. Fizik, kimya, sinema, tel...

Tinsel halkbilim nedir ne demek

Tinsel halkbilim nedir Tinsel halkbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilimin temelini oluşturan iki ana kültürden biri olan ve özdeksel kültürün dışında kalan tinsel nitelikteki kültürlerin tü...

Tinsel kültür nedir ne demek

Tinsel kültür nedir Teknik terim anlamı: Bir kültürdeki değerlerin, inançların, dinsel, büyüsel, gizemsel törenlerin, efsanelerin, geleneklerin, törelerin, bilgilerin, becerilerin, kuralların ve benzerleri tümü. Kült : Din (I). Belli bir döne...

Tinsel uyarıcılar nedir ne demek

Tinsel uyarıcılar nedir Tinsel uyarıcılar; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kaynağını insanın törel, düşünsel, siyasal ve bilimsel kanılarından alan, insanı bir düşünce uğruna çalışmaya özendiren ve yönelt...

Tinselci nedir Tinselci; felsefe alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tinsel : Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, spiritüel. Manevi, özdeksel karşıtı Tinselcilik : Bütün gerçekliğin...

Tinseled nedir conductor : Gelinteli iletken. Gelin teli iletken. Tinsel town : Hollywood (abd). Hollywood'un ve onun sinema endüstrisinin yüzeysel olarak büyüleyici dünyası. (argo) cicilibicili kasaba. : Cicili bicili şey. Asılsız. Gümü...

Tinselled nedir ne demek

Tinselled nedir : Süslü. Tinsel conductor : Gelinteli iletken. Gelin teli iletken. [#Tinsel town : Hollywood (abd). (argo) cicilibicili kasaba. Hollywood'un ve onun sinema endüstrisinin yüzeysel olarak büyüleyici dünyası. Tinsel : Gelin t...

Tinsels nedir conductor : Gelin teli iletken. Gelinteli iletken. Tinsel town : (argo) cicilibicili kasaba. Hollywood'un ve onun sinema endüstrisinin yüzeysel olarak büyüleyici dünyası. Hollywood (abd). : Asılsız. Duvak teli. İncik boncu...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim