To nedir To uzay : Ayrımlı her nokta ikilisinden en az birinin ötekini kapsamayan bir yöresi var olan ilingesel uzay Olumsuzluk : Olumsuz olma...

 
 
 

To a day nedir : Kadar. -e göre. -e kadar. Ya. E. İla. Oranla. İle. Kala. Ye. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi...

To a distance nedir ne demek

To a distance nedir : Kala. Karşı. Ye. Kadar. -mek -mak (mastar). E doğru. -e göre. İla. Ya. -e kadar. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simge...

To a hair nedir ne demek

To a hair nedir English: Ali can imitate the singer to a hair. Turkish: Ali şarkıcıyı tam olarak taklit edebilir. : Göre. -mek -mak (mastar). -e...

To a lesser degree nedir ne demek

To a lesser degree nedir : Kadar. Kala. Oranla. -e göre. E. Ya. -e kadar. Karşı. İle. İla. A : Amperin simgesi. (herhangi) bir. En yüksek not. Pek iyi. Argonu...

To a nicety nedir ne demek

To a nicety nedir : -mek -mak (mastar). Ye. Göre. -e göre. İle. Kala. Arasında. -e kadar. İla. Oranla. A : En yüksek not. Herhangi bir. Amperin simgesi...

To a state of nedir ne demek

To a state of nedir : İla. İle. Karşı. E doğru. Ye. Kala. Göre. Ya. -e göre. -mek -mak (mastar). A : Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Ar...

To a tee nedir : Göre. E doğru. -e göre. -e kadar. Ye. E. -mek -mak (mastar). Oranla. Arasında. Kadar. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. Mi...

To advantage nedir ne demek

To advantage nedir English: I sold the house to advantage. Turkish: Evi avantajlı şekilde sattım. : Oranla. İle. -e göre. -mek -mak (mastar). Ye. -...

To all eternity nedir ne demek

To all eternity nedir : İle. -e kadar. İla. Oranla. -e göre. Ya. -mek -mak (mastar). Kadar. Kala. E doğru. All : Her şey. Büsbütün. Tümü. Her iki taraf. Al...

To and fro nedir ne demek

To and fro nedir English: He walked to and fro in front of her house. Turkish: Onun evinin önünde bir ileri bir geri yürüdü. English: The lion wa...

To anyone nedir ne demek

To anyone nedir English: A reward will be paid to anyone who brings back the money that he lost. Turkish: Kaybettiği parayı geri getiren kim olu...

To ask for nedir ne demek

To ask for nedir English: "Can" is the right word to express ability and "May" to ask for permission. Turkish: "Can" yetenek ifade etmek için ve ...

To be an authority on nedir ne demek

To be an authority on nedir : Karşı. -e kadar. Ye. -mek -mak (mastar). İla. Oranla. E doğru. Kala. Ya. -e göre. Be : Bulunmak. -dır. -dı. Olmak. Anlamına gelmek....

To be behind someone nedir ne demek

To be behind someone nedir : Oranla. Karşı. -mek -mak (mastar). -e kadar. E doğru. Kala. Ye. Arasında. -e göre. Göre. Be : Kalmak. -dır. Olmak. Var olmak. Bulun...

To be beside oneself nedir ne demek

To be beside oneself nedir : E. Ya. -mek -mak (mastar). Karşı. Oranla. -e kadar. Kala. Arasında. Ye. Göre. Be : Mal olmak. Anlamına gelmek. Var olmak. Durmak. -...

To be cold nedir ne demek

To be cold nedir English: I thought Boston was supposed to be cold. Turkish: Boston'un soğuk olması gerektiğini düşünüyordum. English: It is goin...

To be continued nedir ne demek

To be continued nedir English: To be continued. Turkish: Devam edecek. : E doğru. -e göre. Göre. E. İle. Ya. İla. -e kadar. -mek -mak (mastar). Kala. ...

To be no more nedir ne demek

To be no more nedir : E. -e göre. Kadar. İle. Ye. Oranla. -e kadar. E doğru. Ya. Göre. Be : Var olmak. -dır. -di. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan ...

To be or not to be nedir ne demek

To be or not to be nedir English: To be or not to be, that is the question. Turkish: Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. English: To be or not to ...

To a certain degree nedir ne demek

To a certain degree nedir : Arasında. Kala. -e kadar. E. Göre. Ya. Kadar. İle. İla. -e göre. A : Miktar belirtir. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. Pek iyi. Amper...

To a certain extent nedir ne demek

To a certain extent nedir English: Everyone agreed to a certain extent. Turkish: Herkes kısmen kabul etti. English: I agree with you to a certain extent. ...

To a degree nedir ne demek

To a degree nedir English: I agree with you to a degree. Turkish: Ben, bir dereceye kadar sizinle aynı fikirdeyim. : E doğru. Ye. -mek -mak (masta...

To a fault nedir ne demek

To a fault nedir : E. Karşı. Kala. -e göre. Oranla. İla. E doğru. Göre. Arasında. -e kadar. A : Miktar belirtir. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. Pek i...

To a large extent nedir ne demek

To a large extent nedir : Kala. Kadar. E doğru. Oranla. -e kadar. E. Karşı. Ye. -e göre. Göre. A : Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (mü...

To a man nedir English: The policeman spoke to a man on the street. Turkish: Polis bir adamla sokakta konuştu. English: The chronicles of the f...

To a shaving nedir ne demek

To a shaving nedir : E doğru. İla. Arasında. Göre. -e göre. Ye. -mek -mak (mastar). Karşı. Kadar. Kala. A : Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci...

To a t nedir English: Ali tied his dog to a tree. Turkish: Ali köpeğini bir ağaca bağladı. English: Ali was accused of selling weapons to a t...

To a turn nedir ne demek

To a turn nedir : Oranla. Ye. -e kadar. E. Kadar. Ya. İle. İla. -mek -mak (mastar). E doğru. A : Pek iyi. Miktar belirtir. Bir. Argonun simgesi. La (...

To all appearances nedir ne demek

To all appearances nedir English: To all appearances, their actions haven't borne fruit. Turkish: Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı. Eng...

To all intents and purposes nedir ne demek

To all intents and purposes nedir : Kala. Arasında. -mek -mak (mastar). İle. E doğru. Kadar. -e kadar. -e göre. Oranla. E. All : Ne var ne yoksa. Tamamen. Tümünü. Hep....

To and from nedir ne demek

To and from nedir English: I pass by Tom's house on my way to and from school. Turkish: Okula gidip gelirken Tom'un evinin yanından geçerim. Engli...

To approve of nedir ne demek

To approve of nedir English: They don't seem to approve of the plan. Turkish: Planı onaylayacak gibi görünmüyorlar. : İla. Kala. Ye. Arasında. İle. ...

To be all attention nedir ne demek

To be all attention nedir : -e kadar. Karşı. Arasında. Kala. E doğru. İle. İla. Ya. E. Kadar. Be : Bulunmak. Kalmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan haf...

To be awfully sorry nedir ne demek

To be awfully sorry nedir : -mek -mak (mastar). Ya. -e kadar. Kadar. E doğru. İla. Kala. Arasında. Oranla. Göre. Be : -dır. Var olmak. -dir. Kalmak. Berylliumb...

To be bent on doing something nedir ne demek

To be bent on doing something nedir : Ya. Arasında. -e göre. Göre. Kadar. Kala. -e kadar. Karşı. İle. Oranla. Be : Mal olmak. Kalmak. -dı. Var olmak. -di. Olmak. Anlamın...

To be better off nedir ne demek

To be better off nedir : Kala. Ye. Kadar. Oranla. E. -mek -mak (mastar). Arasında. Ya. İla. İle. Be : -dı. Anlamına gelmek. -di. Olmak. Mal olmak. Durmak. K...

To be concluded nedir ne demek

To be concluded nedir : -e kadar. E doğru. Karşı. İle. -mek -mak (mastar). İla. Ye. Kadar. Kala. Ya. Be : Mal olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan...

To be forwarded nedir ne demek

To be forwarded nedir : E. Ye. -e kadar. Göre. Arasında. -e göre. İla. İle. Karşı. -mek -mak (mastar). Be : Durmak. Berylliumb (berilyum). Kalmak. Mal olma...

To be on the safe side nedir ne demek

To be on the safe side nedir English: Just to be on the safe side, why don't you take an umbrella with you? Turkish: Sadece güvenli tarafta olmak için neden ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim