To nedir To uzay : Ayrımlı her nokta ikilisinden en az birinin ötekini kapsamayan bir yöresi var olan ilingesel uzay Olumsuzluk : Olumsuz olma niteliği veya durumu, menfilik, nefiy. Biçimsel olarak fiillerde "-ma/-me" ekiyle, isiml...

 
 
 

To a day nedir : Kadar. -e göre. -e kadar. Ya. E. İla. Oranla. İle. Kala. Ye. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. La (müzik terimi). Herhangi bir. Pek iyi...

To a distance nedir ne demek

To a distance nedir : Kala. Karşı. Ye. Kadar. -mek -mak (mastar). E doğru. -e göre. İla. Ya. -e kadar. A : En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. En yüksek not. Herhangi bir. La (müzik terimi). (herhangi) bir. Argonun simgesi. Mikt...

To a hair nedir ne demek

To a hair nedir English: Ali can imitate the singer to a hair. Turkish: Ali şarkıcıyı tam olarak taklit edebilir. : Göre. -mek -mak (mastar). -e kadar. İle. Kadar. -e göre. Oranla. Arasında. Ya. Kala. A : (herhangi) bir. İngiliz alfa...

To a lesser degree nedir ne demek

To a lesser degree nedir : Kadar. Kala. Oranla. -e göre. E. Ya. -e kadar. Karşı. İle. İla. A : Amperin simgesi. (herhangi) bir. En yüksek not. Pek iyi. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Herhangi bir. La (müzik terimi). İngiliz...

To a nicety nedir ne demek

To a nicety nedir : -mek -mak (mastar). Ye. Göre. -e göre. İle. Kala. Arasında. -e kadar. İla. Oranla. A : En yüksek not. Herhangi bir. Amperin simgesi. La (müzik terimi). Pek iyi. Miktar belirtir. Argonun simgesi. (herhangi) bir. En iyi ka...

To a state of nedir ne demek

To a state of nedir : İla. İle. Karşı. E doğru. Ye. Kala. Göre. Ya. -e göre. -mek -mak (mastar). A : Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. Herhangi bir. Atom ağırlığı. La (müzik terimi). En yüksek not. Belirli bir...

To a tee nedir : Göre. E doğru. -e göre. -e kadar. Ye. E. -mek -mak (mastar). Oranla. Arasında. Kadar. A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. La (müzik terimi). İngili...

To advantage nedir ne demek

To advantage nedir English: I sold the house to advantage. Turkish: Evi avantajlı şekilde sattım. : Oranla. İle. -e göre. -mek -mak (mastar). Ye. -e kadar. Karşı. E. Ya. Arasında. Advantage : Üstünlük sağlayan şey. Avantaj. Getiri. İyil...

To a certain degree nedir ne demek

To a certain degree nedir : Arasında. Kala. -e kadar. E. Göre. Ya. Kadar. İle. İla. -e göre. A : Miktar belirtir. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. Pek iyi. Amperin simgesi. Argonun simgesi. Herhangi bir. Bir. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinc...

To a certain extent nedir ne demek

To a certain extent nedir English: Everyone agreed to a certain extent. Turkish: Herkes kısmen kabul etti. English: I agree with you to a certain extent. Turkish: Bir ölçüde seninle aynı fikirdeyim. English: I can understand French to a c...

To a degree nedir ne demek

To a degree nedir English: I agree with you to a degree. Turkish: Ben, bir dereceye kadar sizinle aynı fikirdeyim. : E doğru. Ye. -mek -mak (mastar). -e kadar. E. İle. İla. Ya. Göre. -e göre. A : Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgel...

To a fault nedir ne demek

To a fault nedir : E. Karşı. Kala. -e göre. Oranla. İla. E doğru. Göre. Arasında. -e kadar. A : Miktar belirtir. Atom ağırlığı. Argonun simgesi. Pek iyi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Amperin simgesi. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen h...

To a large extent nedir ne demek

To a large extent nedir : Kala. Kadar. E doğru. Oranla. -e kadar. E. Karşı. Ye. -e göre. Göre. A : Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Atom ağırlığı. Amperin simgesi. Bir. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya ni...

To a man nedir English: The policeman spoke to a man on the street. Turkish: Polis bir adamla sokakta konuştu. English: The chronicles of the flood of 1342 say that the water in the Mainz Cathedral came up to a man's chest, while in...

To a shaving nedir ne demek

To a shaving nedir : E doğru. İla. Arasında. Göre. -e göre. Ye. -mek -mak (mastar). Karşı. Kadar. Kala. A : Miktar belirtir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. (herhangi) bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. En yüksek not....

To a t nedir English: Ali tied his dog to a tree. Turkish: Ali köpeğini bir ağaca bağladı. English: Ali was accused of selling weapons to a terrorist group. Turkish: Ali terörist bir gruba silahlar satmakla suçlandı. English:...

To a turn nedir ne demek

To a turn nedir : Oranla. Ye. -e kadar. E. Kadar. Ya. İle. İla. -mek -mak (mastar). E doğru. A : Pek iyi. Miktar belirtir. Bir. Argonun simgesi. La (müzik terimi). Amperin simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom ağırlığı. (herhangi...

To all appearances nedir ne demek

To all appearances nedir English: To all appearances, their actions haven't borne fruit. Turkish: Görünüşe bakılırsa, onların eylemleri işe yaramadı. English: To all appearances, they are a happy couple. Turkish: Görünüşe bakılırsa, onla...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim