Topla nedir Toplaç : Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, ko...

 
 
 

Toplaç nedir Toplaç; bir fizik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Transistorda, yük taşıyıcıların araçtan ayrıldığı üşek. Orta Öğretim ala...

Toplalak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarlada yetişen, kökü kaynatılarak em yapılan bir çeşit ot. Topla : Üç parmaklı dirgen Yetişen : Ulaşan, ka...

Toplam ağırlık nedir ne demek

Toplam ağırlık nedir Toplam ağırlık; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir arabanın yüklü durumdaki ağırlığı. Ağır : Tartıd...

Toplam asitlik nedir ne demek

Toplam asitlik nedir Toplam asitlik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asitlik değeri. Asitli : Sudaki çözeltiler...

Toplam bolluk nedir ne demek

Toplam bolluk nedir Toplam bolluk; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir topluluğun içindeki birkaç boyda ya da ...

Toplam boy nedir ne demek

Toplam boy nedir Teknik terim anlamı: Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzu...

Toplam demir bağlama kapasitesi nedir ne demek

Toplam demir bağlama kapasitesi nedir Toplam demir bağlama kapasitesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Serum örneğindeki transf...

Toplam doğurganlık hızı nedir ne demek

Toplam doğurganlık hızı nedir Toplam doğurganlık hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüm doğurganlık çağı boyunca kadın ba...

Toplam enerji nedir ne demek

Toplam enerji nedir Teknik terim anlamı: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması s...

Toplam gebelik oranı nedir ne demek

Toplam gebelik oranı nedir Toplam gebelik oranı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe kalan inek sayısının toplam to...

Toplam hazmolabilir besin maddeleri nedir ne demek

Toplam hazmolabilir besin maddeleri nedir Toplam hazmolabilir besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toplam sindirilebili...

Toplam ışınımın görsel etkinliği nedir ne demek

Toplam ışınımın görsel etkinliği nedir Teknik terim anlamı: Işık akısının toplam ışınım akısına oranı. Görse : Göre Işın : Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp gid...

Toplam inorganik fosfat nedir ne demek

Toplam inorganik fosfat nedir Teknik terim anlamı: Sudaki çözünür fosfatların toplam konsantrasyonu. İnorganik fosfat : Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir an...

Toplam istek nedir ne demek

Toplam istek nedir Toplam istek; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapılan sayışımlar sonunda bir mala karşı isteğin tümü. ...

Toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu nedir ne demek

Toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu nedir Toplam iyonik şiddet ayarlama tamponu; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Numune matriksi içindeki anal...

Toplam kalite nedir ne demek

Toplam kalite nedir Toplam kalite; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın tasarım, üretim ve pazarlama aşamalarının ...

Toplam kalite yönetimi nedir ne demek

Toplam kalite yönetimi nedir Toplam kalite yönetimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin kalitesini geliştirmeyi, ...

Toplam katı maddeler nedir ne demek

Toplam katı maddeler nedir Teknik terim anlamı: Suda çözünmüş ve asılı durumda duran maddelerin toplam miktarı. Katı : Sert, yumuşak karşıtı. Taşlık. Sıvıların ...

Toplam maliyet nedir ne demek

Toplam maliyet nedir Toplam maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam değişken maliyet ile toplam sabit maliyetin t...

Topla durma nedir ne demek

Topla durma nedir Topla durma; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Karşı takımın çemberine doğru top sürerek ilerliyen ...

Topla giriş nedir ne demek

Topla giriş nedir Topla giriş; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Bir oyuncunun, topla ilerlerken ya da dururken, savu...

Toplak nedir Toplak; Fiziksel, Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Cami. Fiziksel anlamı: Say...

Toplam nedir Toplam; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: (x,y)->x+y işleminde x+y niceliği. Bir yakınsak derneyde tike...

Toplam akciğer kapasitesi nedir ne demek

Toplam akciğer kapasitesi nedir Toplam akciğer kapasitesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: En zorlu soluk almadan sonra a...

Toplam basınç nedir ne demek

Toplam basınç nedir Toplam basınç; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yan ve hız basınçlarının toplamı. Akış doğrultusuna k...

Toplam borç oranı nedir ne demek

Toplam borç oranı nedir Toplam borç oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı biçim...

Toplam değişken maliyet nedir ne demek

Toplam değişken maliyet nedir Toplam değişken maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde üretim sürecinde kullan...

Toplam denetim nedir ne demek

Toplam denetim nedir Toplam denetim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: eleme denetimi]. Dene : Tane: Bahçeye beş ...

Toplam doz nedir ne demek

Toplam doz nedir Toplam doz; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: (kümülatif doz) Bireyin, belirli bir tarihe kadar,...

Toplam fayda nedir ne demek

Toplam fayda nedir Toplam fayda; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin tükettiği tüm mal ve hizmetlerden eld...

Toplam geçimi nedir ne demek

Toplam geçimi nedir Toplam geçimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yaprak ya da bir bölümün sonunda toplanan değerler...

Toplam ısı üretimi nedir ne demek

Toplam ısı üretimi nedir Toplam ısı üretimi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enerjinin dönüşümü sırasında yanabilir...

Toplam inorganik azot nedir ne demek

Toplam inorganik azot nedir Teknik terim anlamı: Sudaki nitrat, nitrit ve amonyak konsantrasyonlarının toplamı. Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan...

Toplam inorganik karbon nedir ne demek

Toplam inorganik karbon nedir Teknik terim anlamı: Sudaki karbonat ve bikarbonatların inorganik tuzlarının toplam miktarı. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayv...

Toplam istem nedir ne demek

Toplam istem nedir Toplam istem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide belirli bir dönemde iktisadi karar birim...

Toplam iyonlaştırma nedir ne demek

Toplam iyonlaştırma nedir Toplam iyonlaştırma; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir iyonlaştırıcı taneciğin yörüngesi bo...

Toplam kalite denetimi nedir ne demek

Toplam kalite denetimi nedir Toplam kalite denetimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Her işçinin yaptığı işin kalitesinden sorum...

Toplam karbon nedir ne demek

Toplam karbon nedir Teknik terim anlamı: Sudaki karbon içeren bileşiklerin miktarı. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür Karbon : Atom num...

Toplam keseği nedir ne demek

Toplam keseği nedir Toplam keseği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çizelgede toplam değerleri gösteren sıra ya...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim