Toplam nedir Toplam; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: (x,y)->x+y işleminde x+y niceliği. Bir yakınsak derneyde tikel toplamlar dizisinin ereyi. Bilimsel terim anlamı: Para ya da herhangi bir nesnenin değe...

 
 
 

Toplam asitlik nedir ne demek

Toplam asitlik nedir Toplam asitlik; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Asitlik değeri. Asitli : Sudaki çözeltilerinde hidronyum yükünü H3O+ veren bileşikler ve bunların çözeltilerinin genel özelliği Asi...

Toplam bolluk nedir ne demek

Toplam bolluk nedir Toplam bolluk; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir topluluğun içindeki birkaç boyda ya da türdeki bolluk sayılarının toplamı. Bollu : Kocaeli şehri, Kandıra ilçesinde, merkez nahi...

Toplam boy nedir ne demek

Toplam boy nedir Teknik terim anlamı: Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu, total boy. Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışın...

Toplam demir bağlama kapasitesi nedir ne demek

Toplam demir bağlama kapasitesi nedir Toplam demir bağlama kapasitesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Serum örneğindeki transferin tarafından bağlanan toplam demir miktarı, TDBK. Demir eksikliği veya demir yüklenmes...

Toplam doğurganlık hızı nedir ne demek

Toplam doğurganlık hızı nedir Toplam doğurganlık hızı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüm doğurganlık çağı boyunca kadın başına düşen çocuk sayısı. Doğu : Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık, batı k...

Toplam enerji nedir ne demek

Toplam enerji nedir Teknik terim anlamı: Bir yemdeki veya gıdadaki karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin maddelerinin kalorimetre cihazında yakılması sonucunda ortaya çıkan enerji, brüt enerji, gros enerji. Ener : Bağ ya da tarla işlerinde ...

Toplam gebelik oranı nedir ne demek

Toplam gebelik oranı nedir Toplam gebelik oranı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe kalan inek sayısının toplam tohumlama sayısına bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla bulunan değer. Gebeli : Malat...

Toplam hazmolabilir besin maddeleri nedir ne demek

Toplam hazmolabilir besin maddeleri nedir Toplam hazmolabilir besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toplam sindirilebilir besin maddeleri. Besin maddeleri : Gıdaların ve yemlerin kısımları olan, hayvanların bü...

Toplam ağırlık nedir ne demek

Toplam ağırlık nedir Toplam ağırlık; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir arabanın yüklü durumdaki ağırlığı. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. Dokunaklı, insanın gücüne giden,...

Toplam akciğer kapasitesi nedir ne demek

Toplam akciğer kapasitesi nedir Toplam akciğer kapasitesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: En zorlu soluk almadan sonra akciğerlerde bulunan toplam hava hacmi. Akciğer : Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü içten...

Toplam basınç nedir ne demek

Toplam basınç nedir Toplam basınç; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yan ve hız basınçlarının toplamı. Akış doğrultusuna karşı konan bir boru yardımıyla okunan basınç. Bundan yan basınç çıkarılarak alın basıncı ...

Toplam borç oranı nedir ne demek

Toplam borç oranı nedir Toplam borç oranı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı biçiminde hesaplanan ve gerçek veya tüzel bir kişinin kaynaklarının yüzde kaçının yabancı kayn...

Toplam değişken maliyet nedir ne demek

Toplam değişken maliyet nedir Toplam değişken maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde üretim sürecinde kullanılan değişken girdiler nedeniyle katlanılan maliyetlerin toplamı. Değiş : Değme işi. Deği...

Toplam denetim nedir ne demek

Toplam denetim nedir Toplam denetim; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: eleme denetimi]. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tane, adet. Buğday...

Toplam doz nedir ne demek

Toplam doz nedir Toplam doz; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: (kümülatif doz) Bireyin, belirli bir tarihe kadar, tüm vücudunun ya da yalnızca bir organının aldığı doz eşdeğerleri toplamı. Doz : Bir ila...

Toplam fayda nedir ne demek

Toplam fayda nedir Toplam fayda; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir tüketicinin tükettiği tüm mal ve hizmetlerden elde ettiği fayda. Fayda : Yarar Topla : Üç parmaklı dirgen. Toplam : Toplama işleminin sonu...

Toplam geçimi nedir ne demek

Toplam geçimi nedir Toplam geçimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yaprak ya da bir bölümün sonunda toplanan değerlerin gelen yaprak ya da bölümün baş tarafına aktarılması. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan ort...

Toplam ısı üretimi nedir ne demek

Toplam ısı üretimi nedir Toplam ısı üretimi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enerjinin dönüşümü sırasında yanabilir bileşiklerin yardımıyla oluşan ısı üretiminin toplamı. Teknik terim anlamı: Enerjinin dö...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim