Toplum nedir bir toplum bilimi terimidir. "Toplum" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevler bulunan kişilerden kurulu topluluk. 2~ (Dar anlamda) D...

 
 
 

Toplum bilimci nedir ne demek

Toplum bilimci nedir Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Toplu : Vücutça dolgun. Bir arada, bütün, kombine. Topunu, tamamını, bütününü ...

Toplum bilimleri nedir ne demek

Toplum bilimleri nedir Toplum bilimleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Tarih, ekonomi, toplumbilim ve ruh-bilim gibi toplum içindeki küme etkinliklerini, insan ilişkilerini ve toplum yaşayışını inceleyen bil...

Toplum dışı nedir ne demek

Toplum dışı nedir Toplum dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Toplum dışı" ile ilgili cümle örnekleri Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği ...

Toplum dışılamak nedir ne demek

Toplum dışılamak nedir Toplu : Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ...

Toplum ilişkileri çizelgesi nedir ne demek

Toplum ilişkileri çizelgesi nedir Toplum ilişkileri çizelgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir kümenin bireyleri arasında var olan ya da varlığı istenen toplumsal ilişki ve etkileşmeleri gösteren çizelge. Çi...

Toplum kitlesi nedir ne demek

Toplum kitlesi nedir Toplum kitlesi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir komünitede yaşayan organizmaların her birim alan için toplam ağırlığı. Kitle : Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kü...

Toplum ruhbilimi nedir ne demek

Toplum ruhbilimi nedir Toplum ruhbilimi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Küme davranımı, küme etkilerinin kişilik gelişmesi üzerindeki rolü ve kişiler arası etkileşim gibi sorunları inceleyen ruhbilim dalı. Öğ...

Topluma karşı nedir ne demek

Topluma karşı nedir Topluma karşı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Toplumun kurallarına ya da törel değerlerine uymayan, bunları bozucu davranışlar gösteren (kişi). Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsen...

Toplum bilgileri nedir ne demek

Toplum bilgileri nedir Toplum bilgileri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencileri toplumsal yönden eğitmek, onlara içinde yaşadıkları toplumun yönetim düzeni, ekonomik özellikleri, geçmişi üzerinde gerekli...

Toplum bilgileri odası nedir ne demek

Toplum bilgileri odası nedir Toplum bilgileri odası; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: İçinde kaynak, ve baş vurma kitapları ile dergi, model, harita ve benzerleri ders araçlarının bulunduğu, öğrencilerin bireysel ol...

Toplum bilimi nedir ne demek

Toplum bilimi nedir Uygulamalı toplum bilimi : Toplum biliminin uygulamaya yönelik araştırma dalı. Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet....

Toplum bilimsel nedir ne demek

Toplum bilimsel nedir Toplum bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Toplu...

Toplum dışılama nedir ne demek

Toplum dışılama nedir Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk. Toplu : Vücutça dolgun. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan,...

Toplum felsefesi nedir ne demek

Toplum felsefesi nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Toplumsal yaşayış, devlet, yurttaşlık gibi konularla bunlara ilişkin demokrasi, toplumculuk, faşizm ve benzeri yönetim biçimlerini birbirleriyle bağlantılı ve düzenli biçimde ele alan görüş...

Toplum kalkınması nedir ne demek

Toplum kalkınması nedir Toplum kalkınması; İktisat, Şehir, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: topluluk kalkınması]. Sosyoloji'deki terim anlamı: Azgelişmiş toplumların kalkınması için önerilen, kırsal top...

Toplum polisi nedir ne demek

Toplum polisi nedir Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk. Toplu : Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topu olan. Düzenlenmiş, dağınık ol...

Toplum yapısı nedir ne demek

Toplum yapısı nedir Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Toplu : Vücutça dolgun. Topu olan. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düze...

Toplumbilim nedir ne demek

Toplumbilim nedir Toplumbilim; Eğitim, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: İnsan topluluklarının kökenlerini, yapı ve görev bakımından gelişmelerini, özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bilim. İnsan ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim