Toprak nedir "Toprak" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş, organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından meydana gelmiş olan litosferin gevşek kısmı. Coğrafya'da...

 
 
 

Toprak altı nedir ne demek

Toprak altı nedir Orta Öğretim alanındaki anlamı: Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı: Toprağın ekilebilen kesimi ile, bitki köklerinin uzanabildikleri derinlik arasındaki kat. İngilizce'de Toprak altı ne demek? Toprak altı ingilizce...

Toprak bankası nedir ne demek

Toprak bankası nedir Toprak bankası; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelecekteki gereksinmeleri karşılamak için, kamu kuruluşlarınca, belli bir izlenceye uygun olarak satınalınan, kamulaştırılan ve biriktirilen to...

Toprak bilimi nedir ne demek

Toprak bilimi nedir Toprak : Kara. Memleketli. Ülke. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Ara...

Toprak boya nedir ne demek

Toprak boya nedir Toprak : Memleketli. Kara. Arazi, tarla. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Ülke. Yer kabuğunun bu bölümünden...

Toprak çal nedir ne demek

Toprak çal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıplak, otsuz dağ. Topra : Torba Çal : Taşlık yer, çıplak tepe. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimle...

Toprak değeri nedir ne demek

Toprak değeri nedir Toprak değeri; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yer parçasının olumlu ya da olumsuz durumu, özelliği ve bu konulardaki nitelikleri göz önünde tutularak ve ölçülerek bulunan vergi değeri. Değer...

Toprak haritası nedir ne demek

Toprak haritası nedir Toprak haritası; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkede, kırsal ve kentsel toprakların, niteliklerine ve verim durumlarına göre sınıflandırılıp ayrı ayrı belirtkelerle gösterildikleri har...

Toprak ileteci nedir ne demek

Toprak ileteci nedir Toprak ileteci; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toprak çevrimine bağlı olan ateşlik tırnağı. Topra : Torba Toprak : Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş or...

Toprak akması nedir ne demek

Toprak akması nedir Toprak akması; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Daha çok eksenucu bölgesinde görülen, dipteki donmuş toprakların kayganlaşmış yüzü üzerindeki çözülmüş taş ve toprak örtüs...

Toprak alkali metaller nedir ne demek

Toprak alkali metaller nedir Toprak alkali metaller; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Öğeler Dizgesi'nin 11 A kümesini oluşturan ve bileşiklerinde + 2 değerlikli olan metaller. Alkalinler ya da Toprak Alkali Metaller:Pe...

Toprak aşınması nedir ne demek

Toprak aşınması nedir Toprak aşınması; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Toprağın, özellikle eğimli yamaçlarda, rüzgâr, sel ve selinti sularının etkisiyle asal durumlarını yitirmesi, yerinden sö...

Toprak bilimci nedir ne demek

Toprak bilimci nedir Agroloji; (Yunanca "agros" (tarla, kara) ve "logos" çalışma) toprak bilimi ile aynı gelir. Toprağın [#yeryüzündeki [#sınıf]landırılması, cinsleri, doğal kaynak alanları gibi konularla ilgilenir. Toprak : Kara. Yer kabuğunu...

Toprak bilimsel nedir ne demek

Toprak bilimsel nedir Toprak : Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Memleketli. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. K...

Toprak boyalar nedir ne demek

Toprak boyalar nedir Toprak boyalar; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) İçinde demir oksidi bulunan renkler. Örn. toprak sarıları, siena sarısı, kiremit kırmızısı denilen renkler. Topra : Tor...

Toprak çimento nedir ne demek

Toprak çimento nedir Toprak : Memleketli. Ülke. Arazi, tarla. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Kara. Yer kabuğunun bu bölümünden...

Toprak elmenliği nedir ne demek

Toprak elmenliği nedir Toprak elmenliği; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir toprak parçasının, iyesi olmaksızın, elde bulundurulmasına ya da ondan yararlanılmasına olanak veren tüzel ilişki. Elme : Elma Elmen : İy...

Toprak hukuku nedir ne demek

Toprak hukuku nedir Toprak hukuku; bir hukuk terimidir. Toprak : Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Memleketli. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sa...

Toprak kalıntısı nedir ne demek

Toprak kalıntısı nedir Toprak kalıntısı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Bulunduğu yerde, kayaçların ufalanmasıyle oluşmuş ve kimi maddeleri eriyip gittikten sonra, bir kalıntı olarak bırakılmış toprak. Kal...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim