Track nedir English: Ali asked me to keep track of Mary. Turkish: Ali Mary'yi takip etmemi istedi. English: Ali lost track of the time. ...

 
 
 

Track and field events nedir ne demek

Track and field events nedir : İzlemek (iz vb). Perde yolu. Yol. Bir dingil üzerindeki iki tekerleğin orta düzlemleri arasındaki uzaklık. Ses titreşimlerinin opti...

Track angle nedir ne demek

Track angle nedir : İzini takip etmek. Perde halkalarının hareket ettiği demir yol. İzini takibetmek. İzlerini takip etmek. Parça. İz. Patika. Geçmek (...

Track bolt nedir ne demek

Track bolt nedir : Takip etmek. İzini takip etmek. Televizyon izi. Kaydırmayla elde edilmiş çekim. Parça. İzlemek. Ses imi. Kuşak. İzini sürmek. Mıkna...

Track circuit nedir ne demek

Track circuit nedir : Ses imi. Gevşek yüzeyli toprakta çalışan araçların, birbirine oynakla bağlı parçalardan oluşan, zincire benzer yürüyüş takımı. İz. ...

Track down nedir ne demek

Track down nedir : İzini aramak. Takip etmek. Parça. Kuşak. Televizyon izi. Palet. Ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.). Mıknatıslı görüntü kuşağı ya da...

Track events nedir ne demek

Track events nedir : Perde halkalarının hareket ettiği demir yol. Atletizm, bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Kaydırmalı ç...

Track laying nedir ne demek

Track laying nedir : Müzik. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film boylarına göre istenilen ende kesilmiş p...

Track lighting nedir ne demek

Track lighting nedir : Yol. İzlerini takip etmek. Ses titreşimlerinin optik ses yolu üzerindeki resmi. tv. bir televizyon yayınında sesi oluşturan im. Per...

Track meet nedir ne demek

Track meet nedir : İzini takip etmek. İzini sürmek. Ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.). İzini takibetmek. İzlemek (iz vb). Takip etmek. Ses imi. İz bı...

Track point nedir ne demek

Track point nedir : Üstü taş, kum, kömür tozu, kiremit kırığı gibi bir karışımla ya da yapay bir özdekle (tartan gibi) sıkılaştırılıp koşular için özel...

Track rod nedir ne demek

Track rod nedir : Televizyon izi. Patika. İz bırakmak. Kaydırmalı çekim. Bir dingil üzerindeki iki tekerleğin orta düzlemleri arasındaki uzaklık. Kay...

Track scales nedir ne demek

Track scales nedir : İzini aramak. Perde halkalarının hareket ettiği demir yol. Patika. Keçiyolu. Müzik. Geçmek (çöl vb.). İzlerini takip etmek. İz. İzi...

Track shoes nedir ne demek

Track shoes nedir : Yol. Koşu yolu. Bir ses kuşağında yer alan ve ses imlerini taşıyan bir ya da birkaç daracık yol. sesli filmlerde, görüntü kuşağının...

Track suit nedir ne demek

Track suit nedir : Ses yolu. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film boylarına göre istenilen ende kesilmi...

Track time remaining nedir ne demek

Track time remaining nedir : Perde halkalarının hareket ettiği demir yol. Müzik. Ses yolu. İzlemek (iz vb). Kaydırmalı çekim. Pist. İzlerini takip etmek. Televi...

Track type tractor nedir ne demek

Track type tractor nedir : Mıknatıslı görüntü kuşağı ya da televizyon plağında televizyon iminin oluşturduğu iz. Parça. Dingil genişlği. Ses yolu. Şarkı. Müzi...

Track vehicle nedir ne demek

Track vehicle nedir : Yol. İzini aramak. Geçmek. İzlemek (iz vb). Yarış pisti. İzini sürmek. Müzik. Parça. Kaydırmalı çekim. İzini takip etmek. Vehicle :...

Track while scan nedir ne demek

Track while scan nedir : Ray döşemek. İzlemek (iz vb). Palet takmak (araç). Tırtıl. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir ta...

Field and track athletics nedir ne demek

Field and track athletics nedir : Bir araştırma konusu ya da sorununun taşıyıcısı olan ve belli ayrıtları bulunan gözlem birimlerinden oluşmuş araştırma evreni ya da...

Track address nedir ne demek

Track address nedir : Dingil genişlği. Müzik. Patika. İz. Bir ses kuşağında yer alan ve ses imlerini taşıyan bir ya da birkaç daracık yol. sesli filmlerd...

Track and field nedir ne demek

Track and field nedir : Yarış pisti. Ray. Ses titreşimlerinin optik ses yolu üzerindeki resmi. tv. bir televizyon yayınında sesi oluşturan im. İzini aramak...

Track and field sports nedir ne demek

Track and field sports nedir : İzlemek. Atletizm, bilgisayar, bilişim, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İz. Ses titreşimlerinin optik ses yolu üzerindek...

Track ball nedir ne demek

Track ball nedir : Geçmek. Müzik. Ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.). Palet. Üstü taş, kum, kömür tozu, kiremit kırığı gibi bir karışımla ya da yapay ...

Track chamber nedir ne demek

Track chamber nedir : Gevşek yüzeyli toprakta çalışan araçların, birbirine oynakla bağlı parçalardan oluşan, zincire benzer yürüyüş takımı. Takip etmek. ...

Track density nedir ne demek

Track density nedir : Ray döşemek. İzlemek. Televizyon izi. İzini sürmek. İzini takip etmek. Kaydırmalı çekim. Pist. Boş film yapımında kullanılan, üzeri...

Track event nedir ne demek

Track event nedir : İzlemek (iz vb). İz bırakmak. Kuşak. Perde yolu. İzlemek. Ray. Mıknatıslı görüntü kuşağı ya da televizyon plağında televizyon imini...

Track in nedir : İzini sürmek. Yol. Geçmek. İzini takip etmek. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film b...

Track light nedir ne demek

Track light nedir : Televizyon izi. Kaydırmalı çekim. Parça. İzini sürmek. Ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.). Şarkı. Müzik. Üstü taş, kum, kömür tozu,...

Track man nedir ne demek

Track man nedir : Bir ses kuşağında yer alan ve ses imlerini taşıyan bir ya da birkaç daracık yol. sesli filmlerde, görüntü kuşağının bir ya da birka...

Track pad nedir ne demek

Track pad nedir : Keçiyolu. Gevşek yüzeyli toprakta çalışan araçların, birbirine oynakla bağlı parçalardan oluşan, zincire benzer yürüyüş takımı. Üst...

Track record nedir ne demek

Track record nedir : Ses titreşimlerinin optik ses yolu üzerindeki resmi. tv. bir televizyon yayınında sesi oluşturan im. Perde halkalarının hareket ett...

Track roller nedir ne demek

Track roller nedir : Geçmek. Koşu yolu. Patika. İz. Palet takmak (araç). Ayağıyla içeri taşımak (çamur vb.). Ses yolu. Boş film yapımında kullanılan, üz...

Track shoe nedir ne demek

Track shoe nedir : Mıknatıslı kuşak, teker ya da davul gibi veri saklama ortamlarında veriyi oluşturan imlerin dizileceği öngörülen, kuşakta boylaması...

Track status nedir ne demek

Track status nedir : Ses imi. İzlerini takip etmek. Geçmek. Yarış pisti. İzlemek. Koşu yolu. Gevşek yüzeyli toprakta çalışan araçların, birbirine oynakl...

Track time elapsed nedir ne demek

Track time elapsed nedir : Takip etmek. Patika. Yol. Televizyon izi. İzini takibetmek. Perde halkalarının hareket ettiği demir yol. Ayağıyla içeri taşımak (ça...

Track type loader nedir ne demek

Track type loader nedir : Kaydırmalı çekim. Ses imi. Bir dingil üzerindeki iki tekerleğin orta düzlemleri arasındaki uzaklık. İzini takip etmek. Ses yolu. Ra...

Track up nedir : Yol. Koşu yolu. İzini sürmek. İz bırakmak. Boş film yapımında kullanılan, üzeri duyarkatla örtülü, çok geniş bir tabandan film boyl...

Track walking nedir ne demek

Track walking nedir : İzlemek. Pist. Kaydırmalı çekim. İzini takibetmek. İzini aramak. Ses yolu. Gevşek yüzeyli toprakta çalışan araçların, birbirine oyn...

A one track mind nedir ne demek

A one track mind nedir : Miktar belirtir. La (müzik terimi). Amperin simgesi. Pek iyi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Argonun simgesi. Belirli bir tür vey...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim