Tropic nedir English: The plane ran into a tropical thunderstorm. Turkish: Uçak tropikal bir fırtınaya girdi. English: Ali keeps tropical fis...

 
 
 

Tropic of cancer nedir ne demek

Tropic of cancer nedir : Sıcak bölge. Yönelimsel. Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yönelimli. Ay ya da güneş'in görünen deviminde gelip geri döndüğü y...

Red billed tropic bird nedir ne demek

Red billed tropic bird nedir : Kızılderili. Değersiz. Kızıl saçlı. Kızarmış. Kızıl tüylü. Komünist. Kızgın. Kırmızı. Kızıl. Al. Billed : Fatura edilen. Gagalı. [#...

The tropic of cancer nedir ne demek

The tropic of cancer nedir : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik...

Yellow billed tropic bird nedir ne demek

Yellow billed tropic bird nedir : Sararmak. Sarartmak. Sarı renk. Sarı. Namussuz. Yumurta sarısı. Ödlek. Sarılı. Kıskanç. Korkak. Billed : Fatura edilen. Gagalı. [#T...

Tropical climate nedir ne demek

Tropical climate nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Climate : Şartlar. Ortam. Hava. Belli bir bölgedeki meteorolojik parametre ve süreçlerin belirlendiğ...

Tropical fish nedir ne demek

Tropical fish nedir English: Ali keeps tropical fish. Turkish: Ali tropikal balık tutar. English: Ali sat staring at the tropical fish swimming arou...

Tropical fowl mite nedir ne demek

Tropical fowl mite nedir : Tropikal. Dönencel. Çok sıcak. Fowl : Kümes hayvanı. Tavuklar (galli) alt takımına giren, bahçe ve çiftliklerde kümeslerde yetiştir...

Tropical month nedir ne demek

Tropical month nedir : Dönencel. Tropikal. Çok sıcak. Month : Ay. Ay boyunca. Yılın on iki bölümünden her biri. [#Tropical climate : Tropikal iklim. Sıcak...

Tropical rain forest nedir ne demek

Tropical rain forest nedir : Tropikal. Dönencel. Çok sıcak. Rain : Yağmuruna tutmak. Çizik. Yağış. Yağmur. Yağmak. Yağmur yağmak. Bereket. (yağmur) yağmak. Şakı...

Tropical rat mite nedir ne demek

Tropical rat mite nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Rat : Hainlik etmek. İspiyoncu. İri fare. Fare. Kalleşlik etmek. Sözünden dönmek. Döneklik etmek. Mu...

Tropical storm nedir ne demek

Tropical storm nedir : Tropikal. Çok sıcak. Dönencel. Storm : Taarruz etmek. Saldırmak. Kıyameti koparmak. [#Fırtına. Ani duygusal taşkınlık. Heyecan. Fır...

Tropical year nedir ne demek

Tropical year nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Year : 12 aylık süre. yıllar yasalarına göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır: a) takvim yılı: 1 ocakta...

Tropicalfilariosis nedir ne demek

Tropicalfilariosis nedir Sözcükler, direkt olarak Tropicalfilariosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilir...

Tropically nedir ne demek

Tropically nedir : Alotropik olarak. (kimya) alotropik bir şekilde (kimyasal bir elementin iki ya da daha fazla farklı şekillerde var olması). Geotrop...

Tropics nedir tropics : kuşak. Dönencelerarası kuşak. Tropika. Subtropics : Astropika. subtropics : Astropika. Tropic bird : Fayton. Sıcak bölgeler...

Malaria tropica nedir ne demek

Malaria tropica nedir : İnsanlarda plasmodium falciparum, p. vivax, p. ovale, p. malariae adlı plasmodium türlerinin neden olduğu bir protozoon hastalığı, ...

Adrenocorticotropic nedir ne demek

Adrenocorticotropic nedir hormone : Acth. Böbreküstü bezlerinin steroit üretimini uyaran hipofiz bezi tarafından salgılanan hormon (fizyoloji). Adrenokortikotr...

Adrenotropic nedir ne demek

Adrenotropic nedir : Adrenotrofik. Sözcükler, direkt olarak Adrenotropic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükle...

Allelotropic nedir ne demek

Allelotropic nedir Sözcükler, direkt olarak Allelotropic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. A...

Tropic bird nedir ne demek

Tropic bird nedir : Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Tropika. Yönelimli. Ç.tropikal bölge. Utah eyaletinde şehir. Sıcak bölge. Tropik. Tropikal. ...

Tropic birds nedir ne demek

Tropic birds nedir : Dönence. Yeryuvarı üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluştura...

Tropic of capricorn nedir ne demek

Tropic of capricorn nedir : Tropik. Yönelimsel. Yönelimli. Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yeryuvarı üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı i...

Red tailed tropic bird nedir ne demek

Red tailed tropic bird nedir : Kızarmış. Rus. Kızılderili. Kızıl tüylü. Değersiz. Kırmızı. Kızgın. Komünist. Kızıl saçlı. Kırmızı (renk). Tailed : Kuyruklu. Peşin...

The tropic of capricorn nedir ne demek

The tropic of capricorn nedir : Belgili tanımlık. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belir...

Tropical nedir English: I want to take a vacation on a tropical island. Turkish: Tropik bir adada tatil yapmak istiyorum. English: Ali sat star...

Tropical disease nedir ne demek

Tropical disease nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Disease : Sayrılık. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal f...

Tropical forest nedir ne demek

Tropical forest nedir English: The Amazonian forest is the largest tropical forest on Earth. Turkish: Amazon ormanı dünyanın en büyük tropikal ormanıd...

Tropical fruit nedir ne demek

Tropical fruit nedir : Tropikal. Çok sıcak. Dönencel. Fruit : Sirkesineği. Homoseksüel. Meyve vermek. Meyvelenmek. Nonoş. Ürün. Ahbap. İbne (argo sözcük)....

Tropical piroplasmosis nedir ne demek

Tropical piroplasmosis nedir : Çok sıcak. Tropikal. Dönencel. Piroplasmosis : Piroplasmozis. Babesiozis. piroplasmida takımında bulunan türlerin neden olduğu enfe...

Tropical rat flea nedir ne demek

Tropical rat flea nedir : Çok sıcak. Tropikal. Dönencel. Rat : Fare. Sözünden dönmek. İhanet etmek. Fare tutmak. Dönek. İri fare. Sıçan. Hain. İspiyonlamak. ...

Tropical semi desert climate nedir ne demek

Tropical semi desert climate nedir : Çok sıcak. Dönencel. Tropikal. Semi : Tır. Yarı. Kısmen. Yarı erekte. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarım. Tır kamyonu. [#Desert...

Tropical theileriosis nedir ne demek

Tropical theileriosis nedir : Tropikal. Dönencel. Çok sıcak. Theileriosis : Sığır, koyun ve keçilerde theileria cinsi protozoonların neden olduğu akut veya kroni...

Tropical zone nedir ne demek

Tropical zone nedir : Dönencel. Tropikal. Çok sıcak. Zone : Kuşatmak. Yöre. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Kristalin üzerindeki bir k...

Tropicalization nedir ne demek

Tropicalization nedir Sözcükler, direkt olarak Tropicalization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

Tropicbird nedir ne demek

Tropicbird nedir bird : Tropik kuş. Sıcak bölgelerde yaşayan kuş. Tropikal kuş. Tropic birds : [#Tropik kuşugiller. Fayton. Tropik kuş. Tropikal kuş. ...

Leishmania tropica nedir ne demek

Leishmania tropica nedir Leishmania tropica; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Leishmania Leishmania alt cinsinde bu...

The tropics nedir ne demek

The tropics nedir : Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanıml...

Adrenocorticotropic hormone nedir ne demek

Adrenocorticotropic hormone nedir : Adrenokortikotropik. Hormone : İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre ...

Aeolotropic nedir ne demek

Aeolotropic nedir : Aelotropik durum veya özellikte olma. Anizotropi. Sözcükler, direkt olarak Aeolotropic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir....

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim