Tropical nedir English: I want to take a vacation on a tropical island. Turkish: Tropik bir adada tatil yapmak istiyorum. English: Ali sat star...

 
 
 

Tropical fish nedir ne demek

Tropical fish nedir English: Ali keeps tropical fish. Turkish: Ali tropikal balık tutar. English: Ali sat staring at the tropical fish swimming arou...

Tropical fowl mite nedir ne demek

Tropical fowl mite nedir : Tropikal. Dönencel. Çok sıcak. Fowl : Kümes hayvanı. Tavuklar (galli) alt takımına giren, bahçe ve çiftliklerde kümeslerde yetiştir...

Tropical month nedir ne demek

Tropical month nedir : Dönencel. Tropikal. Çok sıcak. Month : Ay. Ay boyunca. Yılın on iki bölümünden her biri. [#Tropical climate : Tropikal iklim. Sıcak...

Tropical rain forest nedir ne demek

Tropical rain forest nedir : Tropikal. Dönencel. Çok sıcak. Rain : Yağmuruna tutmak. Çizik. Yağış. Yağmur. Yağmak. Yağmur yağmak. Bereket. (yağmur) yağmak. Şakı...

Tropical rat mite nedir ne demek

Tropical rat mite nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Rat : Hainlik etmek. İspiyoncu. İri fare. Fare. Kalleşlik etmek. Sözünden dönmek. Döneklik etmek. Mu...

Tropical storm nedir ne demek

Tropical storm nedir : Tropikal. Çok sıcak. Dönencel. Storm : Taarruz etmek. Saldırmak. Kıyameti koparmak. [#Fırtına. Ani duygusal taşkınlık. Heyecan. Fır...

Tropical year nedir ne demek

Tropical year nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Year : 12 aylık süre. yıllar yasalarına göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır: a) takvim yılı: 1 ocakta...

Tropicalfilariosis nedir ne demek

Tropicalfilariosis nedir Sözcükler, direkt olarak Tropicalfilariosis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilir...

Tropically nedir ne demek

Tropically nedir : Alotropik olarak. (kimya) alotropik bir şekilde (kimyasal bir elementin iki ya da daha fazla farklı şekillerde var olması). Geotrop...

Candida pseudotropicalis nedir ne demek

Candida pseudotropicalis nedir Candida pseudotropicalis; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Candida. Candida : Gıda endüstr...

Heliotropically nedir ne demek

Heliotropically nedir wind : Güneşi izleyen rüzgar. Helyotropik rüzgar. Heliotropic : Helyotropik. Fototropizm. Işığa yönelen. Işık etkisiyle yön değiştire...

Neotropical nedir ne demek

Neotropical nedir Sözcükler, direkt olarak Neotropical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : ...

Semitropical nedir ne demek

Semitropical nedir Sözcükler, direkt olarak Semitropical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. :...

Subtropical climate nedir ne demek

Subtropical climate nedir : Subtropikal. Astropikal. Tropikal iklimden biraz daha serin olan (iklim kuşağı). Yengeç dönencesine kuzeyden, oğlak dönencesine de ...

Tropical climate nedir ne demek

Tropical climate nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Climate : Şartlar. Ortam. Hava. Belli bir bölgedeki meteorolojik parametre ve süreçlerin belirlendiğ...

Tropical disease nedir ne demek

Tropical disease nedir : Dönencel. Çok sıcak. Tropikal. Disease : Sayrılık. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal f...

Tropical forest nedir ne demek

Tropical forest nedir English: The Amazonian forest is the largest tropical forest on Earth. Turkish: Amazon ormanı dünyanın en büyük tropikal ormanıd...

Tropical fruit nedir ne demek

Tropical fruit nedir : Tropikal. Çok sıcak. Dönencel. Fruit : Sirkesineği. Homoseksüel. Meyve vermek. Meyvelenmek. Nonoş. Ürün. Ahbap. İbne (argo sözcük)....

Tropical piroplasmosis nedir ne demek

Tropical piroplasmosis nedir : Çok sıcak. Tropikal. Dönencel. Piroplasmosis : Piroplasmozis. Babesiozis. piroplasmida takımında bulunan türlerin neden olduğu enfe...

Tropical rat flea nedir ne demek

Tropical rat flea nedir : Çok sıcak. Tropikal. Dönencel. Rat : Fare. Sözünden dönmek. İhanet etmek. Fare tutmak. Dönek. İri fare. Sıçan. Hain. İspiyonlamak. ...

Tropical semi desert climate nedir ne demek

Tropical semi desert climate nedir : Çok sıcak. Dönencel. Tropikal. Semi : Tır. Yarı. Kısmen. Yarı erekte. Tek duvarla bitişik müstakil ev. Yarım. Tır kamyonu. [#Desert...

Tropical theileriosis nedir ne demek

Tropical theileriosis nedir : Tropikal. Dönencel. Çok sıcak. Theileriosis : Sığır, koyun ve keçilerde theileria cinsi protozoonların neden olduğu akut veya kroni...

Tropical zone nedir ne demek

Tropical zone nedir : Dönencel. Tropikal. Çok sıcak. Zone : Kuşatmak. Yöre. Bir yerde ancak belirli bir faaliyete izin vermek. Kristalin üzerindeki bir k...

Tropicalization nedir ne demek

Tropicalization nedir Sözcükler, direkt olarak Tropicalization ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

Allotropically nedir ne demek

Allotropically nedir change : Eşözdek değişimi. Allotropic transformation : Eşözdek dönüşümü. : İki ya da daha fazla şekli olan (kimya). Allotropik. Alotr...

Geotropically nedir ne demek

Geotropically nedir [#Geotropic] : Jeotropik. Bir organizmanın yerçekimine karşılık olarak büyümesi veya hareket etmesi ile ilgili. Yerçekimine karşı büy...

Intertropical nedir ne demek

Intertropical nedir Sözcükler, direkt olarak Intertropical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. ...

Nontropical nedir ne demek

Nontropical nedir Sözcükler, direkt olarak Nontropical ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. [#...

Subtropical nedir ne demek

Subtropical nedir climate : İlginç örneklerinden biri akdeniz çevresinde görülen iklim türü. Subtropikal iklim. Dönencealtı iklim. Subtropical high pre...

Subtropical high pressure nedir ne demek

Subtropical high pressure nedir : Alt tropikal. Dönence altı. Astropikal. Tropikal iklimden biraz daha serin olan (iklim kuşağı). Dönencealtı. Yengeç dönencesine kuz...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim