Tutma nedir "Tutma" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Konukların götürüldüğü düğün hamamı. 1.Hizmetçi, uşak, işçi. 2.Metres, dost. Bir yıl anlaşmalı çiftlik işçisi. İşçi, hizmetçi. Kesilmiş ayran. Sinema ve Televizyon dünyasındaki...

 
 
 

Tutmaç nedir Yerel Türkçe anlamı: Çoban. 1.Küçük, dört köşe kesilerek kurutulmuş hamur ve mercimekle pişirilen bir çeşit yoğurtlu çorba. 2.Kurumuş yufka. 3.Kesilmiş hamur içine kavurma konularak yapılmış olan bir çeşit çorba. Bir erişt...

Tutmağa vermek nedir ne demek

Tutmağa vermek nedir Teknik terim anlamı: Emanet bırakmak, iğreti olarak vermek. Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj Verme : Vermek işi. Verm...

Tutmak kapmak nedir ne demek

Tutmak kapmak nedir Teknik terim anlamı: Atıp tutmak. Kapma : Kapmak işi. Hile ile elde edilen Kapmak : Birdenbire yakalayarak, çekerek almak. Isırıp parçalamak. İşitir işitmez veya görür görmez bellemek ve öğrenmek. Bulaşmış olmak, geçmek. K...

Tutmalık değeri nedir ne demek

Tutmalık değeri nedir Tutmalık değeri; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir taşınmaz malın, tutmanlığa verildiği varsayılarak yılda getireceği gelire göre hesaplanan satış değeri. Değeri : Kıymet, paha Değer : Bir ...

Tutmalık ödeneği nedir ne demek

Tutmalık ödeneği nedir Tutmalık ödeneği; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerde, dar gelirli ya da yoksul aileleri konut bunalımlarının etkisinden bir ölçüde korumak amacıyla, her ay ödemekte oldukları tutm...

Tutmalıkların dondurulması nedir ne demek

Tutmalıkların dondurulması nedir Tutmalıkların dondurulması; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: tutmanlık denetimi]. Dondurulma : Dondurulmak işi Tutma : Tutmak işi. Destekleme. Yanaşma. Bazı takım oyunlarında ayakla veya...

Tutmanlık nedir ne demek

Tutmanlık nedir Tutmanlık; Hukuk, Şehir alanlarında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: vâzı’ü'l-yedlik. Teknik terim anlamı: Bir kimsenin, iyesi bulunduğu taşınmazın kullanımını, belirli bir süreyle ve belirli bi...

Tutmanlık sözleşmesi nedir ne demek

Tutmanlık sözleşmesi nedir Tutmanlık sözleşmesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir taşınmazın iyesi ile tutmanı arasında, ödenecek tutmalığı, taşınmazın kullanılış biçimini ve herbirinin karşılıklı yükümlülük ve soru...

Tutma deneyi nedir ne demek

Tutma deneyi nedir Tutma deneyi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Örtülerin tutma sağlamlıklarını saptamak için yapılan özel bir deney. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülere...

Tutma sepeti nedir ne demek

Tutma sepeti nedir Tutma sepeti; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlem uygulanacak parçaların yunağa daldırılmak üzere içine konduğu, ısıya dirençli çelikten yapılmış tel. Sepe : Tenha, ulaşılma...

Tutmaç aşı nedir ne demek

Tutmaç aşı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstüne kavrulmuş kıkırdak dökülerek yenilen bir çeşit hamur çorbası. Aşı : Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik. Bu eriyi...

Tutmak nedir "Tutmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 1.Çiftleşmek isteyen inek ve benzeri hayvanları iple bağlayarak boğaya çekmek : İneği tutmaya götürdükse de tosun bulamadık. 2.Dişi hayvan gebe kalmak. Nişan alınan yere de...

Tutmalık nedir ne demek

Tutmalık nedir Bilimsel terim anlamı: Tutmanlık sözleşmesi uyarınca, taşınmaz iyesine ödenen para. İngilizce'de Tutmalık ne demek? Tutmalık ingilizcesi nedir?: rent Tutma : Destekleme. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı tak...

Tutmalık konut nedir ne demek

Tutmalık konut nedir Tutmalık konut; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyeliğini elde etmek için değil, belli bir tutmalık karşılığında oturulmak için yaptırılıp pazara sürülen konut türü. bk. iyelik konut. Konu : K...

Tutmalık öğeleri nedir ne demek

Tutmalık öğeleri nedir Tutmalık öğeleri; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutmalık parası içinde, ısıtmanın, aydınlatmanın, içme ve kullanma suyunun, genel giderlerin ve taşınmaz iyesinin payları. Tutma : Tutmak işi...

Tutman nedir Tutman; Hukuk, Şehir alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: vâzı'ü'l-yed. Teknik terim anlamı: Bir taşınmaz malın kullanımını, belli bir süre için belirli bir tutmalık karşılığında, taşın...

Tutmanlık denetimi nedir ne demek

Tutmanlık denetimi nedir Tutmanlık denetimi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut bunalımlarının sonucu olarak, tutmanlardan çok yüksek tutmalık parası istenmesini ya da bunların topluca evden çıkarılmalarını önleme...

Tutmanlık vergisi nedir ne demek

Tutmanlık vergisi nedir Tutmanlık vergisi; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerde tutmanlığın sınırlandırılması ve devlete ya da yerel yönetimlere gelir sağlanması amacıyla taşınmaz iyelerinden, kazandıkları...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim