Tutuk nedir Tutuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutuk" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Katılaşmamış yoğurt. Dum...

 
 
 

Tutuk düzgülü nedir ne demek

Tutuk düzgülü nedir Tutuk düzgülü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlak bölümü düzgülünün altında bulunmakla birlikt...

Dili tutuk nedir ne demek

Dili tutuk nedir Dili tutuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Tutuk : Olması gereken gibi olmayan. Eski işlevini göremez...

Tutukevi tiyatrosu nedir ne demek

Tutukevi tiyatrosu nedir Tutukevi tiyatrosu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutukluların dinlenmesi ve eğlenmesi için yapıla...

Tutuklamak nedir ne demek

Tutuklamak nedir Tutuklama : Tutuklamak işi, tevkif. Tutuk : Kapalı, tıkalı. Kısılmış, kesik. Durgun, çekingen, sıkılgan. Akıcı, rahat konuşamayan. Ol...

Tutuklanma nedir ne demek

Tutuklanma nedir "Tutuklanma" ile ilgili cümle örnekleri Tutuk : Akıcı, rahat konuşamayan. Olması gereken gibi olmayan. Kısılmış, kesik. Durgun, çekin...

Tutuklanmış su nedir ne demek

Tutuklanmış su nedir Tutuklanmış su; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir katıda, kimyasal kuvvetlerden ziyade fiziksel ku...

Tutuklatabilme nedir ne demek

Tutuklatabilme nedir Tutuklatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taş...

Tutuklatma nedir ne demek

Tutuklatma nedir Tutuk : Sıkıntılı. Eski işlevini göremez duruma gelmiş. Bir organ hareket edemez olmuş. Tutuklu. Durgun, çekingen, sıkılgan. Olması g...

Tutuklayabilme nedir ne demek

Tutuklayabilme nedir Tutuklayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taş...

Tutuklu nedir Tutuklu; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutuklu" ile ilgili cümle örnekleri Tutuk : Ka...

Tutuklu sayışım nedir ne demek

Tutuklu sayışım nedir Tutuklu sayışım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir nedenle iyesince paraya ilişkin sayışım...

Tutuklular çıkmazı nedir ne demek

Tutuklular çıkmazı nedir Tutuklular çıkmazı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Birbirinden habersiz kişilerin kendi çıkarları ...

Tutuksamak nedir ne demek

Tutuksamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Duraksamak. Kuşkulanmak. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olara...

Tutuksuz varlıklar nedir ne demek

Tutuksuz varlıklar nedir Tutuksuz varlıklar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kasadaki parayla birlikte kullanılması olağan tut...

Dil tutukluğu nedir ne demek

Dil tutukluğu nedir Dil tutukluğu; bir tıp terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Dilin görevini tam yapamaması yüzünden ileri gelen ve sözcükleri a...

Epiglottis tutukluğu nedir ne demek

Epiglottis tutukluğu nedir Epiglottis tutukluğu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Daha çok yarış atlarında gürültülü s...

Kas tutukluğu nedir ne demek

Kas tutukluğu nedir Bilimsel terim anlamı: İşe alıştırılmamış kasların çalışma durumunda duyulan ağrı ve sızılar. İngilizce'de Kas tutukluğu ne demek? Ka...

Tutuk akçe nedir ne demek

Tutuk akçe nedir Tutuk akçe; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlı maliyesinde belli bir gider için ayrılmışke...

Tutuk çocuk nedir ne demek

Tutuk çocuk nedir Tutuk çocuk; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Anlık, eğitim, toplum, duygu, beden gelişimi yönler...

Tutuk su nedir Tutuk su; Biyoloji, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Toprağa düşen suyun, toprağın üst tabakasınd...

Tutukevi nedir Tutuk : Tutuklu. Sıkıntılı. Olması gereken gibi olmayan. Bir organ hareket edemez olmuş. Durgun, çekingen, sıkılgan. Akıcı, rahat kon...

Tutuklama nedir ne demek

Tutuklama nedir "Tutuklama" ile ilgili cümle örnekleri Tutuklama, ceza muhakemesinde, henüz kesin hükümle [#bağlayıcı bir cezaya mahkûm suçu işlediği...

Tutuklanış nedir ne demek

Tutuklanış nedir Tutuk : Eski işlevini göremez duruma gelmiş. Sıkıntılı. Kısılmış, kesik. Bir organ hareket edemez olmuş. Kapalı, tıkalı. Olması gerek...

Tutuklanmak nedir ne demek

Tutuklanmak nedir Tutuklanma : Tutuklanmak işi. Tutuk : Olması gereken gibi olmayan. Sıkıntılı. Kısılmış, kesik. Durgun, çekingen, sıkılgan. Kapalı, tı...

Tutuklaşmak nedir ne demek

Tutuklaşmak nedir Teknik terim anlamı: Tutuşmak. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek...

Tutuklatabilmek nedir ne demek

Tutuklatabilmek nedir Tutuklatabilme : Tutuklatabilmek işi Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ...

Tutuklatmak nedir ne demek

Tutuklatmak nedir Tutuk : Durgun, çekingen, sıkılgan. Kısılmış, kesik. Olması gereken gibi olmayan. Bir organ hareket edemez olmuş. Eski işlevini görem...

Tutuklayabilmek nedir ne demek

Tutuklayabilmek nedir Tutuklayabilme : Tutuklayabilmek işi Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ...

Tutuklu larva nedir ne demek

Tutuklu larva nedir Tutuklu larva; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlılığı belirli bir süre durmuş larva, h...

Tutukluk nedir "Tutukluk" ile ilgili cümle örnekleri Fransızca'da Tutukluk ne demek?: rétension Tutukluk yapmak : Silah çalışmaz olmak. aksamak, doğ...

Tutukluluk nedir ne demek

Tutukluluk nedir Tutuklu : Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), tutuk, mevkuf. Tutuk : Eski işlevini göremez duruma...

Tutuksuz nedir Tutuksuz; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tutuk : Olması gereken gibi olmayan. Akıcı, ra...

Tutuksuzluk nedir ne demek

Tutuksuzluk nedir Tutuk : Durgun, çekingen, sıkılgan. Kısılmış, kesik. Akıcı, rahat konuşamayan. Sıkıntılı. Eski işlevini göremez duruma gelmiş. Tutukl...

Dili tutukluk nedir ne demek

Dili tutukluk nedir Tutukluk : Düzgün işlememe durumu. Tutuk olma durumu, konuşma korkusu. Tutuklu : Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere...

Gıyabi tutuklama nedir ne demek

Gıyabi tutuklama nedir Gıyabi tutuklama; bir hukuk terimidir. Gıyabi : Uzaktan, görüşmeden olan. Bir kimse bulunmadığı sırada yapılan, verilen. Tutuklama : ...

Akçatutuk nedir ne demek

Akçatutuk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığırlardaki idrar tutukluğu hastalığı. Akçat : Kocaeli şehrinde, Yalakdere bucağına bağlı bir yerleşim böl...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim