Tutum nedir "Tutum" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bir avuçluk (ot, ekin ve benzeri şeyler). Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bireyin i...

 
 
 

Tutum durumu nedir ne demek

Tutum durumu nedir Tutum durumu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin tutum durumunu gerçekleştiren öğelerin tümü....

Tutum kalıbı nedir ne demek

Tutum kalıbı nedir Tutum kalıbı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir konudaki tutumların aralarında değişik...

Tutum ölçeri nedir ne demek

Tutum ölçeri nedir Tutum ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bireylerin belli birtakım kurum, olay, inanç ve be...

Tutum sürekliliği nedir ne demek

Tutum sürekliliği nedir Tutum sürekliliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arası...

Tutum testi nedir ne demek

Tutum testi nedir Tutum testi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin ya da bir kümenin nelere ne derece değ...

Ölçeklenemez tutum alanı nedir ne demek

Ölçeklenemez tutum alanı nedir Ölçeklenemez tutum alanı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özgücü, iş doyumu, önderlik biçimi g...

Yandaş tutum nedir ne demek

Yandaş tutum nedir Yandaş tutum; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumlu konum...

Tutumluluk nedir ne demek

Tutumluluk nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etme, diğer bir deyişle savurgan olmama. Bilimsel ...

Tutumsal nedir Tutumsal; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: iktisâdi. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin bo...

Tutumsal erklilik nedir ne demek

Tutumsal erklilik nedir Tutumsal erklilik; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede stratejik yatırımlar yaparak, ekonomik ...

Tutumsal gerekirlik nedir ne demek

Tutumsal gerekirlik nedir Tutumsal gerekirlik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplumsal gelişmenin ekonomik etkenlere dayandığ...

Tutumsuz nedir Tutumsuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idare...

Tutumsuzluk bölgesi nedir ne demek

Tutumsuzluk bölgesi nedir Tutumsuzluk bölgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir tutum alanında yoğunluk ölçeğiy...

Kıtlık tutumu nedir ne demek

Kıtlık tutumu nedir Kıtlık tutumu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede var olan satın alma gücünün, tüketim malları...

Vur abalıya tutumu nedir ne demek

Vur abalıya tutumu nedir Vur abalıya tutumu; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal kümenin saldırganlık eği...

Tutum beklentisi nedir ne demek

Tutum beklentisi nedir Tutum beklentisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görüşmede görüşmecinin, yanıtlayıcıda ka...

Tutum çizelgesi nedir ne demek

Tutum çizelgesi nedir Tutum çizelgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Tutumları ölçme amacıyla geliştirilmiş bir tür ...

Tutum genelliği nedir ne demek

Tutum genelliği nedir Tutum genelliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin durumlara ya da nesnelere karşı takındı...

Tutum ölçeği nedir ne demek

Tutum ölçeği nedir Tutum ölçeği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ...

Tutum sorusu nedir ne demek

Tutum sorusu nedir Tutum sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının belli bir konudaki eğilim, yatkınl...

Tutum takımı nedir ne demek

Tutum takımı nedir Tutum takımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da...

Tutum tipi nedir ne demek

Tutum tipi nedir Tutum tipi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Jung) Kişinin uyaranlar karşısındaki tepkilerinin i...

Birleştirici tutum nedir ne demek

Birleştirici tutum nedir Birleştirici tutum; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Alanı bir bütünlük ve birlik olarak algılama ...

Tutumlu nedir Tutumlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutumlu" ile ilgili cümle örnekleri Gezilecek görülecek bir yer, şe...

Tutumluluk çelişkisi nedir ne demek

Tutumluluk çelişkisi nedir Tutumluluk çelişkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir kişinin daha fazla tasarruf yapması kişin...

Tutumsal devlet kuruluşları nedir ne demek

Tutumsal devlet kuruluşları nedir Tutumsal devlet kuruluşları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamalının yarısından çoğu tek başına ya...

Tutumsal eşitlik nedir ne demek

Tutumsal eşitlik nedir Tutumsal eşitlik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yaşamın verilerinden tutumsal gerekirlik uygun ve ol...

Tutumsal yeterlik nedir ne demek

Tutumsal yeterlik nedir Tutumsal yeterlik; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin bir başkasına gerekseme duymadan kendi...

Tutumsuzluk nedir ne demek

Tutumsuzluk nedir Tutumsuz : Aşırı harcamalar yapan, savurgan, müsrif. Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare...

Kamu tutumsal girişimi nedir ne demek

Kamu tutumsal girişimi nedir Kamu tutumsal girişimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ödenmiş anamalının yarısından çoğu kamu tüzel...

Ulusal tutumbilim nedir ne demek

Ulusal tutumbilim nedir Ulusal tutumbilim; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ulusun iyeliğinde bulunan ekonomik kuruluş ve ...

Karşıtutum nedir ne demek

Karşıtutum nedir Karşıtutum; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçeklenmiş bir tutum sürekliliğinin olumsuz konuml...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim