Tutum nedir "Tutum" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bir avuçluk (ot, ekin ve benzeri şeyler). Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bireyin insanlar, olaylar ve cansız varlıklar karşısında takındığı davranış biçimi. Hukuki terim a...

 
 
 

Tutum durumu nedir ne demek

Tutum durumu nedir Tutum durumu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin tutum durumunu gerçekleştiren öğelerin tümü. Genel olarak ya da ulusal ve özel gerçekçi görüşler bakımından tecim ve yapım işlemleri ...

Tutum kalıbı nedir ne demek

Tutum kalıbı nedir Tutum kalıbı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir konudaki tutumların aralarında değişik biçimlerde örgütlenmelerinden oluşmuş kavramsal örüntü. Kalı : Halı Kalıb : Resim. Mühür...

Tutum ölçeri nedir ne demek

Tutum ölçeri nedir Tutum ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bireylerin belli birtakım kurum, olay, inanç ve benzeri şeylere karşı olan tutumlarını ortaya çıkartmaya yarayan ölçme aracı. Ölçer : Ateşi...

Tutum sürekliliği nedir ne demek

Tutum sürekliliği nedir Tutum sürekliliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir tutumun ölçüm boyutu olarak iki uç arasında yer alan sınırsız sayıda konum ya da dizillerden oluşmuş bütünlüğü. Süre : Bir olayın...

Tutum testi nedir ne demek

Tutum testi nedir Tutum testi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin ya da bir kümenin nelere ne derece değer verdiğini saptamaya yarayan test. Test : Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonra...

Tutumlu nedir Tutumlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutumlu" ile ilgili cümle örnekleri Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Bitlis kenti, Hizan ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim ye...

Tutumluluk çelişkisi nedir ne demek

Tutumluluk çelişkisi nedir Tutumluluk çelişkisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir kişinin daha fazla tasarruf yapması kişinin zenginleşmesine yol açarken, toplum olarak tasarrufların artması efektif istemin düşme...

Tutumsal devlet kuruluşları nedir ne demek

Tutumsal devlet kuruluşları nedir Tutumsal devlet kuruluşları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Anamalının yarısından çoğu tek başına ya da birlikte devlete (Genel ve Katma bütçeli yönetimlere) ve diğer ekonomik devlet kurulu...

Tutum beklentisi nedir ne demek

Tutum beklentisi nedir Tutum beklentisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir görüşmede görüşmecinin, yanıtlayıcıda kavramsal bakımdan tutarlı ve bütünleşmiş bir tutum yapısının bulunduğu sayıltısıyla kapıld...

Tutum çizelgesi nedir ne demek

Tutum çizelgesi nedir Tutum çizelgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Tutumları ölçme amacıyla geliştirilmiş bir tür ölçü aracı. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarlamak ya da göstersel...

Tutum genelliği nedir ne demek

Tutum genelliği nedir Tutum genelliği; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin durumlara ya da nesnelere karşı takındığı tutumun genişlik ya da kapsamı. (Yemeğe karşı olan tutum tatlıya karşı olandan daha ge...

Tutum ölçeği nedir ne demek

Tutum ölçeği nedir Tutum ölçeği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tutum boyutunu nicel olarak ölçmeye yarayan ve ölçüm boyutuna ilişkin ölçünlü tutum sınarlarından ya da anlatımlardan oluşmuş araç. T...

Tutum sorusu nedir ne demek

Tutum sorusu nedir Tutum sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının belli bir konudaki eğilim, yatkınlık, duyuş, düşünüş ya da beklentilerini açığa çıkarmaya çalışan soru. Sorus : Spor kümesi...

Tutum takımı nedir ne demek

Tutum takımı nedir Tutum takımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Demokrasi, tutuculuk gibi birden çok tutum ya da kanıdan oluşmuş ölçüm konusu. Takı : Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan o...

Tutum tipi nedir ne demek

Tutum tipi nedir Tutum tipi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Jung) Kişinin uyaranlar karşısındaki tepkilerinin içe ya da dışa doğru dönük oluşu. Tipi : Kar fırtınası Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin b...

Tutumluluk nedir ne demek

Tutumluluk nedir İktisat alanındaki kelime anlamı: Aşırı harcamalardan kaçınarak tasarruflu hareket etme, diğer bir deyişle savurgan olmama. Bilimsel terim anlamı: Bir ölçeğin, ölçtüğü süreklilik üzerindeki her ana konumu dile getirecek en...

Tutumsal nedir Tutumsal; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: iktisâdi. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek Tutum : Tutulan yol, t...

Tutumsal erklilik nedir ne demek

Tutumsal erklilik nedir Tutumsal erklilik; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede stratejik yatırımlar yaparak, ekonomik haklar elde ederek yabancı bir ulusun etkenlik kazanması. Tutumsal : İktisâdi Erkli : Bir...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim