Ulaş nedir Ulaş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Ulaş isminin anlamı, Ulaş ne demek: Erkek ismi olarak; Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse. Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Kırıkkale şehri,...

 
 
 

Ulaşası olmak nedir ne demek

Ulaşası olmak nedir Teknik terim anlamı: Ulaşacak olmak, ulaşmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Yitirmek...

Ulaşı nedir Ulaşı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir aracın, dolu depo ile, yeniden yakıt almadan gidebileceği uzaklık. Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Bilgi ulaşım : Belirli bir düzen içind...

Ulaşılabilirdik nedir ne demek

Ulaşılabilirdik nedir Ulaşılabilirdik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soruşturu ya da görüşmede kendilerinden bilgi alınacak olan yanıtlayıcıların alanda bulunma ya da elde edilme olanağı. Ulaşı : Bir...

Ulaşılabilmek nedir ne demek

Ulaşılabilmek nedir Ulaşı : Bir aracın, dolu depo ile, yeniden yakıt almadan gidebileceği uzaklık Ulaşılabilme : Ulaşılabilmek işi. Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Ulaşılma : Ulaşılmak işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yer...

Ulaşılmak nedir ne demek

Ulaşılmak nedir "Ulaşılmak" ile ilgili cümleler Ulaşma : Ulaşmak işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Ulaşma işi yapılmak "Bu dönemde artık tiyatroda arama ve denemeden, yaratma ve kendini bulma aş...

Ulaşım humması nedir ne demek

Ulaşım humması nedir Ulaşım humması; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nakil humması. Ulaşı : Bir aracın, dolu depo ile, yeniden yakıt almadan gidebileceği uzaklık Humma : Ateşli hastalık. Sıtma nöbeti...

Ulaşım tasarlaması nedir ne demek

Ulaşım tasarlaması nedir Ulaşım tasarlaması; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yeni ulaşım kolaylıklarının ya da eskilerde yapılması öngörülen iyileştirmenin düzenli bir biçimde tasarçizim konusu yapılması, yeterliğini...

Ulaşıvermek nedir ne demek

Ulaşıvermek nedir Ulaşı : Bir aracın, dolu depo ile, yeniden yakıt almadan gidebileceği uzaklık Ulaşıverme : Ulaşıvermek işi. Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Ulaşmak : Varmak, gelmek. Birbirine katılmak, dökülmek. Elde etmek, eriş...

Ulaşabilme nedir ne demek

Ulaşabilme nedir Ulaşabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Ulaşabilmek : Ulaşma imkânı veya olasılığı bulunmak. Osmanlıca Ulamlı ündeş : cinas-ı lâhik Ulaşabilmek işi Hedef...

Ulaşabilmek nedir ne demek

Ulaşabilmek nedir Ulaşabilme : Ulaşabilmek işi Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli...

Ulaşdırmak nedir ne demek

Ulaşdırmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ulaştırmak; yetiştirmek. Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Yetiştirmek : Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak. Aceleyle ulaşt...

Ulaşık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nişanlı. Süt ve yoğurttan yapılan bir çeşit peynir, ekşimik, lor. Art arda gelen, ardından yetişen. Teknik terim anlamı: İleriden beri sürüp gelen, mütevatir, mütevali. Birbiri ardınca, arkası kes...

Ulaşılabilme nedir ne demek

Ulaşılabilme nedir Ulaşılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ulaşı : Bir aracın, dolu depo ile, yeniden yakıt almadan gidebileceği uzaklık Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Ulaşılabilmek : Ulaşılma imkânı v...

Ulaşılma nedir ne demek

Ulaşılma nedir Ulaşılmak : Ulaşma işi yapılmak. Ulaşılmak işi Ben çok mu ulaşılmazdım? Bin yılın kalkınma hedeflerine 2015 yılına kadar ulaşılması gerekiyordu. Ada ulaşılması çok kolaydır. Sen ulaşılmazsın. Hayatımda kominizme asla ulaşı...

Ulaşım nedir "Ulaşım" ile ilgili cümleler Orta Öğretim alanındaki anlamı: Bilimsel terim anlamı: Isıtılan sıvı ve gazlarda gözlendiği gibi, ısının, özdeğin atom ya da moleküllerinin ötelenme devinimiyle taşınması. İngilizce'de Ulaşım n...

Ulaşım miyopatisi nedir ne demek

Ulaşım miyopatisi nedir Ulaşım miyopatisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Nakil miyopatisi. Miyo : Kas Miyopati : Kas dokusunda etkileyen herhangi bir hastalık. Hiyalin dejenerasyonu, miyoglobinüri ve ...

Ulaşıverme nedir ne demek

Ulaşıverme nedir Ulaşıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ulaşı : Bir aracın, dolu depo ile, yeniden yakıt almadan gidebileceği uzaklık Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri. Ulaşıvermek : Çabucak veya kısa sür...

Ulaşkan nedir Teknik terim anlamı: Sıkıca yapışan, yapışkan, sırnaşık. Ulaş : Sivas iline bağlı ilçelerden biri Yapışkan : Yapışma özelliği olan. Yapıştırıcı. Gitmek bilmeyen. Sırnaşık : Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir k...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim