Ulam nedir "Ulam" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekli, bağlı. Yüklenti, angarya. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Ne (…)n...

 
 
 

Ulam ulam olmak nedir ne demek

Ulam ulam olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürekli istemek, çok yalvarmak: Ulam ulam oldu dayine söylemedim. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, ...

Ulama nedir Yerel Türkçe anlamı: Bağırsak şeridi, tenya. Bir çeşit cilt hastalığı. Kısa gelen ağaca yapılmış olan ek. İplikleri masuraya sarma. Ü...

Ulamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ulumak. Balta, keser gibi gereçlerin bozulan ağızlarını kızdırarak düzeltmek, onarmak. İri, aralıklı dikmek Eriş...

Ulaman nedir Ulaman; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Tekirdağ ilinde, Şarköy belediy...

Ulamayonca nedir ne demek

Ulamayonca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sulak yerlerde yetişen bir çeşit ot. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şe...

Ulamlatmak nedir ne demek

Ulamlatmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başkasının malını parasını yemek, yutmak. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulun...

Birinci ulamlı küme nedir ne demek

Birinci ulamlı küme nedir Birinci ulamlı küme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir ilingesel uzayda sayılabilir sayıda...

İkinci ulamlı küme nedir ne demek

İkinci ulamlı küme nedir İkinci ulamlı küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir ilingesel uzayda, birinci ulamlı olma...

Sözü söze ulamak nedir ne demek

Sözü söze ulamak nedir Teknik terim anlamı: Muttasıl söylemek, sözü uzatmak. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tü...

Agraf uygulama pensi nedir ne demek

Agraf uygulama pensi nedir Agraf uygulama pensi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deri dikişlerinde yara kenarlarını k...

Agulamak nedir Bebek : Göz bebeği. Meme veya kucak çocuğu. Sevgi bildiren bir seslenme sözü. Plastik, tahta, bez vb.nden yapılmış olan insan biçimin...

Ak bulama nedir ne demek

Ak bulama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Elle çarpılmış, yumurtalı katı pekmez, bulama. Beyaz kabuklu, büyük kışlık kavun, beyaz divlek. Beyaz üzüm ...

Ardını kurulamak nedir ne demek

Ardını kurulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi bitirmek. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, H...

Arulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temizlemek. Temizlemek : Arıtmak. Öldürmek, yok etmek. Bitirmek, tüketmek. Sakıncalı, pürüzlü bir işi oluml...

Arzulamak nedir ne demek

Arzulamak nedir "Arzulamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Arzulamak; istemek Arzu : Heves. İstek, dilek. İstek : İstek ve niyet kav...

Avrupa iyi tarım uygulamaları nedir ne demek

Avrupa iyi tarım uygulamaları nedir Avrupa iyi tarım uygulamaları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Avrupa Perakendeciler Çalışma Grubu ...

Boğulamak nedir ne demek

Boğulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buğulamak. Boğu : Deste, demet, tutam. Sofrabezi. Nişanlı kız tarafından erkeğe gönderilen hediye bohçası. ...

Bozbulamaç nedir ne demek

Bozbulamaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Un çorbası. Un çorbası : Un ve suyun karıştırılarak pişirilmesinden sonra süt ve yumurta sarısıyla terbiye ...

Buğulama nedir ne demek

Buğulama nedir "Buğulama" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Balığın, su koymadan yahut üstüne soğan doğrayıp bir kâğıda sarılarak yapılmış ol...

Ulam kuramı nedir ne demek

Ulam kuramı nedir Ulam kuramı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Ulamları konu edinen uzbilim kuramı. Kura : İki ...

Ulam ulam nedir ne demek

Ulam ulam nedir Ulam ulam; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Ulam ulam" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Akın akın, bi...

Küçük ulam nedir ne demek

Küçük ulam nedir Küçük ulam; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Nesneler bölüğü bir küme olan ulam. Küçü : Dokum...

Ulama durumu nedir ne demek

Ulama durumu nedir Ulama durumu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sami dillerde kelimeler ulama haline girdikleri zama...

Ulamalı yazım nedir ne demek

Ulamalı yazım nedir Ulamalı yazım; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin başarı, devam, sağlık, ders dışı e...

Ulamaotu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Atkuyruğu bitkisi. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makul...

Ulamış nedir Ulamış; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: İzmir şehrinde, Seferihisar bel...

Ulamlı ündeş nedir ne demek

Ulamlı ündeş nedir Ulamlı ündeş; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Seslerinin çıkakları yakın olmayan sözcükler arasındaki ...

Gramer ulamları nedir ne demek

Gramer ulamları nedir Gramer ulamları; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Niteliklerine, şekillerine veya görevlerine göre...

Kelp ulamı nedir ne demek

Kelp ulamı nedir Teknik terim anlamı: Köpek sürüsü. Kelp : Kalp, yürek Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tü...

Adulam region nedir ne demek

Adulam region nedir : Az çok sınırları belli olan toprak parçası. Nahiye. Memleket. Bölge. Kesim. Yöre. İklim. Dar. Diyar. Abdominal region : Miğde bölge...

Agulama basamağı nedir ne demek

Agulama basamağı nedir Agulama basamağı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Konuşma öğreniminde bebeklerin tek heceli sesl...

Ahkulamak nedir ne demek

Ahkulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızılağaç kabuğu ile çarığı boyamak. Kızılağaç : Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek...

Anculamak nedir ne demek

Anculamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hastaya ilâç vermek. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. ...

Arulamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temizlemek. Temizlemek : Arıtmak. Öldürmek, yok etmek. Bitirmek, tüketmek. Sakıncalı, pürüzlü bir işi oluml...

Arzulama nedir Arzu : İstek, dilek. Heves. Arzulamak : İstek duymak, özlemek, istemek. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet,...

Avkulamak nedir ne demek

Avkulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Örselemek, hırpalamak, ansızın altına almak. Avku : Cevizin dış kabuğu Hırpalamak : Örselemek. Dövmek. İtip...

Bağışlanan hakkın uygulama yeri nedir ne demek

Bağışlanan hakkın uygulama yeri nedir Teknik terim anlamı: Verilen hakkın uygulanacağı ulusal sınırlarla kısıtlı alan. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamada...

Bol bulamaç nedir ne demek

Bol bulamaç nedir Bol bulamaç; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bol bulamaç" ile ilgili cümle örnekleri Bulamaç : Karışık, orada...

Bozulamak nedir ne demek

Bozulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deve acı acı bağırmak. Deve gibi bağırmak. Acı, iniltili, kuvvetli ses çıkarmak, haykırmak, ağlamak. Su çağ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim