Ulama nedir Yerel Türkçe anlamı: Bağırsak şeridi, tenya. Bir çeşit cilt hastalığı. Kısa gelen ağaca yapılmış olan ek. İplikleri masuraya sarma. Ü...

 
 
 

Ulamalı yazım nedir ne demek

Ulamalı yazım nedir Ulamalı yazım; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin başarı, devam, sağlık, ders dışı e...

Ulamaotu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Atkuyruğu bitkisi. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makul...

Sözü söze ulamak nedir ne demek

Sözü söze ulamak nedir Teknik terim anlamı: Muttasıl söylemek, sözü uzatmak. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tü...

Agulama basamağı nedir ne demek

Agulama basamağı nedir Agulama basamağı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Konuşma öğreniminde bebeklerin tek heceli sesl...

Ahkulamak nedir ne demek

Ahkulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızılağaç kabuğu ile çarığı boyamak. Kızılağaç : Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek...

Anculamak nedir ne demek

Anculamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hastaya ilâç vermek. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. ...

Arulamah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temizlemek. Temizlemek : Arıtmak. Öldürmek, yok etmek. Bitirmek, tüketmek. Sakıncalı, pürüzlü bir işi oluml...

Arzulama nedir Arzu : İstek, dilek. Heves. Arzulamak : İstek duymak, özlemek, istemek. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet,...

Avkulamak nedir ne demek

Avkulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Örselemek, hırpalamak, ansızın altına almak. Avku : Cevizin dış kabuğu Hırpalamak : Örselemek. Dövmek. İtip...

Bağışlanan hakkın uygulama yeri nedir ne demek

Bağışlanan hakkın uygulama yeri nedir Teknik terim anlamı: Verilen hakkın uygulanacağı ulusal sınırlarla kısıtlı alan. Bağı : Büyü. Hayvanların ayağının altında, zorlamada...

Bol bulamaç nedir ne demek

Bol bulamaç nedir Bol bulamaç; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bol bulamaç" ile ilgili cümle örnekleri Bulamaç : Karışık, orada...

Bozulamak nedir ne demek

Bozulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deve acı acı bağırmak. Deve gibi bağırmak. Acı, iniltili, kuvvetli ses çıkarmak, haykırmak, ağlamak. Su çağ...

Buğulamak nedir ne demek

Buğulamak nedir Buğulama : Buğulamak işi. Buğuda pişmiş yemek. Geçirmek : Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek. Geçme işini yaptırmak, geçmesini sa...

Bulamaç nedir "Bulamaç" ile ilgili cümle Bol bulamaç : Bol bol, pek çok. Bulama : Bulamak işi. Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılmış ...

Bulamak nedir "Bulamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kendi çevresinde dönerek inmek ( uçurtma hak.). Bulaştırmak Dolanmak, sarma...

Bulamaş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulamaç. Bula : Yenge, amca ya da dayı karısı Bulama : Bulamak işi. Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ...

Bulgulamak nedir ne demek

Bulgulamak nedir Bulgulamak; bir felsefe terimidir. Bulgu : Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice. Vücuttaki işlevse...

Burgulamak nedir ne demek

Burgulamak nedir "Burgulamak" ile ilgili cümle örnekleri Burgulama : Burgulamak işi. Burgu : Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir ...

Buzulamak nedir ne demek

Buzulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğurmak (İnek hakkında). Buzul : Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, ...

Ulama durumu nedir ne demek

Ulama durumu nedir Ulama durumu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sami dillerde kelimeler ulama haline girdikleri zama...

Ulamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ulumak. Balta, keser gibi gereçlerin bozulan ağızlarını kızdırarak düzeltmek, onarmak. İri, aralıklı dikmek Eriş...

Ulaman nedir Ulaman; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Tekirdağ ilinde, Şarköy belediy...

Ulamayonca nedir ne demek

Ulamayonca nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sulak yerlerde yetişen bir çeşit ot. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şe...

Agraf uygulama pensi nedir ne demek

Agraf uygulama pensi nedir Agraf uygulama pensi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deri dikişlerinde yara kenarlarını k...

Agulamak nedir Bebek : Göz bebeği. Meme veya kucak çocuğu. Sevgi bildiren bir seslenme sözü. Plastik, tahta, bez vb.nden yapılmış olan insan biçimin...

Ak bulama nedir ne demek

Ak bulama nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Elle çarpılmış, yumurtalı katı pekmez, bulama. Beyaz kabuklu, büyük kışlık kavun, beyaz divlek. Beyaz üzüm ...

Ardını kurulamak nedir ne demek

Ardını kurulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi bitirmek. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, H...

Arulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temizlemek. Temizlemek : Arıtmak. Öldürmek, yok etmek. Bitirmek, tüketmek. Sakıncalı, pürüzlü bir işi oluml...

Arzulamak nedir ne demek

Arzulamak nedir "Arzulamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Arzulamak; istemek Arzu : Heves. İstek, dilek. İstek : İstek ve niyet kav...

Avrupa iyi tarım uygulamaları nedir ne demek

Avrupa iyi tarım uygulamaları nedir Avrupa iyi tarım uygulamaları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Avrupa Perakendeciler Çalışma Grubu ...

Boğulamak nedir ne demek

Boğulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buğulamak. Boğu : Deste, demet, tutam. Sofrabezi. Nişanlı kız tarafından erkeğe gönderilen hediye bohçası. ...

Bozbulamaç nedir ne demek

Bozbulamaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Un çorbası. Un çorbası : Un ve suyun karıştırılarak pişirilmesinden sonra süt ve yumurta sarısıyla terbiye ...

Buğulama nedir ne demek

Buğulama nedir "Buğulama" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Balığın, su koymadan yahut üstüne soğan doğrayıp bir kâğıda sarılarak yapılmış ol...

Bulama nedir "Bulama" ile ilgili cümle Bulamaç : Sulu, cıvık hamur. Karışık, oradan buradan toplanmış. Bu koyulukta yapılmış olan çeşitli hamur ye...

Bulamaçlı süreç nedir ne demek

Bulamaçlı süreç nedir Bulamaçlı süreç; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Önce bulamaca daldırılıp, sonra yüksek sıc...

Bulamamak nedir ne demek

Bulamamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulamamak. arayıp da bulamamak : beklenmedik iyi bir durumla karşılaşmak. işten güçten vakit bulamamak : ço...

Bulgulama nedir ne demek

Bulgulama nedir Felsefi anlamı: (Lat. ars inveniendi = bulma sanatı)(Yun. heuriskein = bulmak) : Yeni olayları ve bilgileri bulma yöntemi ve öğretisi...

Burgulama nedir ne demek

Burgulama nedir Burgu : Yerin orta ve derin katmanlarına inebilmeyi sağlayan delici alet. Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir al...

Burun içi uygulama nedir ne demek

Burun içi uygulama nedir Burun içi uygulama; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların burun mukozasına uygulanması...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim