Ulamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ulumak. Balta, keser gibi gereçlerin bozulan ağızlarını kızdırarak düzeltmek, onarmak. İri, aralıklı dikmek Eriş...

 
 
 

Ahkulamak nedir ne demek

Ahkulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kızılağaç kabuğu ile çarığı boyamak. Kızılağaç : Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek...

Ardını kurulamak nedir ne demek

Ardını kurulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşi bitirmek. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü ayıran kısım. Erzurum kenti, H...

Arzulamak nedir ne demek

Arzulamak nedir "Arzulamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Arzulamak; istemek Arzu : Heves. İstek, dilek. İstek : İstek ve niyet kav...

Boğulamak nedir ne demek

Boğulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buğulamak. Boğu : Deste, demet, tutam. Sofrabezi. Nişanlı kız tarafından erkeğe gönderilen hediye bohçası. ...

Buğulamak nedir ne demek

Buğulamak nedir Buğulama : Buğulamak işi. Buğuda pişmiş yemek. Geçirmek : Bir şeyi bir yandan öbür yana götürmek. Geçme işini yaptırmak, geçmesini sa...

Bulgulamak nedir ne demek

Bulgulamak nedir Bulgulamak; bir felsefe terimidir. Bulgu : Araştırma verilerinin çözümlenmesinden çıkarılan bilimsel sonuç, netice. Vücuttaki işlevse...

Buzulamak nedir ne demek

Buzulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğurmak (İnek hakkında). Buzul : Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi, ...

Cuculamak nedir ne demek

Cuculamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tavuk ve benzerleri çağırmak; ardından kötü bir işe sürüklemek; yardakçılarını çağırmak. Cucu : Tandırda pi...

Çıtmulamak nedir ne demek

Çıtmulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bozmak. Bozmak : Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek. Büyük parayı küçük biriml...

Doğrulamak nedir ne demek

Doğrulamak nedir "Doğrulamak" ile ilgili cümle Doğrulama : Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılmış ol...

Durulamak nedir ne demek

Durulamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Yoğurttan ayran yapmak. Sudan : Baştan savma, inandırıcı olmaktan uzak olan. Geçirmek : Bir süre yaşamak, oturma...

Goltulamak nedir ne demek

Goltulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koltuklamak. Koltuklamak : Koltuğu altına almak. Kıvanç verecek biçimde övmek, koltuklarını kabartacak sözl...

Govulamak nedir ne demek

Govulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kovalamak. Govu : Dedikodu, birini arkasından çekiştirme Kovalamak : Kovmak. Yarışta, kaçmakta olan koşucu ...

Hobbulamak nedir ne demek

Hobbulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hoplamak; sıçramak; atlamak. Hoplamak : Sevinçten, korkudan veya oyun için, bulunduğu yerde havaya doğru fı...

Hortulamak nedir ne demek

Hortulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Küsmek. Hort : İki bıçağın birbirine vurulmasıyle meydana gelen çentik. Kıldan yapılan top ve sopa ile oyna...

Hulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ulumak. Hula : Sevinç bildiren bir ünlem Hulam : Mısır koçanı. Ulumak : Köpek, kurt, çakal vb. hayvanlar uz...

Kavzulamak nedir ne demek

Kavzulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saç örmek. Örmek : İplik, yün, tel, saz vb.ni birbirine dolayarak ya da geçirerek işlemek veya tezgâhta dok...

Koğulamak nedir ne demek

Koğulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arkadan çekiştirmek, dedikodu etmek. Dedikodu etmek. Teknik terim anlamı: [bkz: kovlamak]. Koğu : Çekiştirm...

Kokulamak nedir ne demek

Kokulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koklamak. Teknik terim anlamı: [bkz: kohulamak]. Koku : Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı ü...

Sözü söze ulamak nedir ne demek

Sözü söze ulamak nedir Teknik terim anlamı: Muttasıl söylemek, sözü uzatmak. Ulam : Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tü...

Agulamak nedir Bebek : Göz bebeği. Meme veya kucak çocuğu. Sevgi bildiren bir seslenme sözü. Plastik, tahta, bez vb.nden yapılmış olan insan biçimin...

Anculamak nedir ne demek

Anculamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hastaya ilâç vermek. Vermek : Üzerinde, elinde ya da yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. ...

Arulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temizlemek. Temizlemek : Arıtmak. Öldürmek, yok etmek. Bitirmek, tüketmek. Sakıncalı, pürüzlü bir işi oluml...

Avkulamak nedir ne demek

Avkulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Örselemek, hırpalamak, ansızın altına almak. Avku : Cevizin dış kabuğu Hırpalamak : Örselemek. Dövmek. İtip...

Bozulamak nedir ne demek

Bozulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deve acı acı bağırmak. Deve gibi bağırmak. Acı, iniltili, kuvvetli ses çıkarmak, haykırmak, ağlamak. Su çağ...

Bulamak nedir "Bulamak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kendi çevresinde dönerek inmek ( uçurtma hak.). Bulaştırmak Dolanmak, sarma...

Burgulamak nedir ne demek

Burgulamak nedir "Burgulamak" ile ilgili cümle örnekleri Burgulama : Burgulamak işi. Burgu : Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir ...

Cozulamak nedir ne demek

Cozulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağlarken ses çıkarmak. Çıkarmak : Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına sebep olmak. Sonunu ...

Culamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tüylerini yolmak, dökmek. Kumarda para yitirmek, soyulmak. Bağlamak, eklemek. Cula : Karga. Yuvasını sarp k...

Dapulamak nedir ne demek

Dapulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuklarken birdenbire uyanıp silkinmek. Dapu : Tapu Dapul : Davul. Birdenbire : Ansızın. Silkinmek : Üstünü...

Dorulamak nedir ne demek

Dorulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yığmak: Harmanı doruladım. Dorulama : Kestirme, kısa yol: Dôrulamadan gidiver Doru : Gövdesi kızıl, ayaklar...

Ebrulamak nedir ne demek

Ebrulamak nedir Ebru : Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya da...

Goşulamak nedir ne demek

Goşulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koşarak gelmek. Goşu : Komşu, karşılığı gonşu, gonşu Gelmek : Ulaşmak, varmak. Kazanılmak, sağlanılmak. Akm...

Guyulamak nedir ne demek

Guyulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuyuya koymak. Gömerek saklamak. Gömmek. Guyu : İlkel bez tezgâhı. Kuyu Saklamak : Elinde bulundurmak, tutm...

Hopbulamak nedir ne demek

Hopbulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hoplamak, atlamak, sıçramak. Sıçramak, fırlamak. Fırlamak : Hızla, birdenbire bulunduğu yerden çıkmak, ayrı...

Hotulamak nedir ne demek

Hotulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çekememek, kötü davranışlarda bulunmak, geçimsizlik etmek. Çekiştirmek; çekemediğini açığa vurmak. Hotu : T...

Kaşavulamak nedir ne demek

Kaşavulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tımar etmek. Kaşa : Mısır kırması ile yapılan çorba. [bkz: kaş]. Hoşaf. Ark. Ahırda kuzu, malak ve buzağı k...

Kılavulamak nedir ne demek

Kılavulamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Keskinletmek, bilemek. Kıla : Taşlanan demirin uç kısmında oluşan demir tozları. (Zeyve Söğüt Bilecik) Kıla...

Kohulamak nedir ne demek

Kohulamak nedir Teknik terim anlamı: Koklamak. Koku sürmek. Kohu : Koku Koklamak : Kokusunu duymak için bir şeyi burnuna yaklaştırmak veya bir yerin ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim