Unun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Onun. Onun (III. teklik şahıs zamiri ilgi hâli). arpa unundan kadayıf olmaz : “kötü gereçle iyi şey yapılam...

 
 
 

Ununited anconeal processus nedir ne demek

Ununited anconeal processus nedir : Birlikte olmayan. Bir arada olmayan. Ayrı. Tek olarak birleştirilmemiş. Birleştirilmemiş. Birleşmemiş. Anconeal : Dirsekle ilgili. ...

Bakanlar kurulunun arabuluculuğu nedir ne demek

Bakanlar kurulunun arabuluculuğu nedir Bakanlar kurulunun arabuluculuğu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplu iş uyuşmazlığının herhangi bi...

Belgeli bulgunun işletilmemesi nedir ne demek

Belgeli bulgunun işletilmemesi nedir Teknik terim anlamı: Belgesi alınmış bir bulgunun, yapım işlerine uygulanmaması. Belgeli bulgu : Yeniliği kabul edilerek kütüğe yazıl...

Bulgudan kamunun yararlanması nedir ne demek

Bulgudan kamunun yararlanması nedir Teknik terim anlamı: Kamu yararına kullanılması koşuluna uyulmaması durumunda, bulgudan ana kamu malı sayılarak yararlanma. Bulgu : V...

Bulgunun yayımı nedir ne demek

Bulgunun yayımı nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli araçlar (reklam, makale, radyo gibi) yardımıyla bulgunun halka duyurulması ya da sergilerde gösterilmesi...

Bunun birle nedir ne demek

Bunun birle nedir Teknik terim anlamı: Bununla beraber, mamafih. Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılır: Babam geldiği bir...

Bununa burmak nedir ne demek

Bununa burmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fırsattan faydalanarak daraltmak. Burma : Burmak işi. Burularak yapılmış altın bilezik. Burulmuş, burularak...

Bununa gısmak nedir ne demek

Bununa gısmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Fırsattan faydalanarak daraltmak. Gısm : Arapça kökenli kısm: kısım Daraltmak : Dar duruma getirmek. Sayıca...

Bununla birlikte nedir ne demek

Bununla birlikte nedir Bununla birlikte; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bununla birlikte" ile ilgili cümleler Birlik : Bir taneden ...

Çucunun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çocuğunun. Çucun : Çocuğun Çucu : Semerci. Çocu : Çocuğu. Osmanlıca Çubuklu kilit : ispanyolet kilit ...

Döviz kurunun hedefi aşması nedir ne demek

Döviz kurunun hedefi aşması nedir Döviz kurunun hedefi aşması; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kısa dönemde fiyatların katı olması ne...

Goyunun donuna girmek nedir ne demek

Goyunun donuna girmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyun postuna bürünmek. Donu : Doğru Goyu : Koyu (renk için). Katı: Hamur çok goyu olmuş. Goyun : Süpürge y...

Kapunun yukarı kaşı nedir ne demek

Kapunun yukarı kaşı nedir Teknik terim anlamı: Kapı üstündeki saçak, damlalık. Kapu : Harmanda tahıl toplamaya yarayan hayvanla çekilen kapı büyüklüğünde bir a...

Kulak yolunun total rezeksiyonu nedir ne demek

Kulak yolunun total rezeksiyonu nedir Kulak yolunun total rezeksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dış kulak yangısının medi...

Postunun eri nedir ne demek

Postunun eri nedir Teknik terim anlamı: İşgal ettiği mevkiin ehli. Eri : Yazma, yemeni, başörtüsü Postu : Pösteki. Post : Tüylü hayvan derisi. Bazı deyi...

Şunun gibi nedir ne demek

Şunun gibi nedir Teknik terim anlamı: Şöyle, öyle, su gibi. Gibi : -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e y...

Tutunun kaldırılması nedir ne demek

Tutunun kaldırılması nedir Tutunun kaldırılması; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Taşınmazı üzerinde tutu bulunan bir kimsenin borc...

Üşbunun gibi nedir ne demek

Üşbunun gibi nedir Teknik terim anlamı: Bu gibi, böyle. Üşbu : Bu, işte bu Üşbunu : Bunu. Üşbunun : Bunun. Gibi : -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde....

Winer porunun genişlemesi nedir ne demek

Winer porunun genişlemesi nedir Winer porunun genişlemesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Orta yaştaki kedilerde baş ve b...

Ununba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Et sucuğu. Unun : Onun. Onun (III. teklik şahıs zamiri ilgi hâli) Sucu : Su satan veya evlere su taşıyan ki...

Ununited nedir anconeal processus : Prosesus ankoneusun kaynaşmaması. Dirsek displazisi sendromu. Accrual accoununting : Gerçekleşme temeline dayana...

Accrual accoununting nedir ne demek

Accrual accoununting nedir : Artış. Birikmiş izin. Çoğalma. Artış miktarı. Gerçekleşme. Tahakkuk. Büyüme. Accrual basis of accounting method : Tahakkuk temelli ...

Bakanlar kurulunun kamulaştırma yetkisi nedir ne demek

Bakanlar kurulunun kamulaştırma yetkisi nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda belirtilen koşullarla Bakanlar Kuruluna tanınan kamulaştırma yetkisi. Baka : Bak: Baka neler yapıyor. ...

Bulgucunun özel hakları nedir ne demek

Bulgucunun özel hakları nedir Teknik terim anlamı: Akçalı haklar dışında, bulguya yasalarla tanınan haklar. Bulgucu : Yeni bir şey ya da yol bulan kişi Hakla : Tah...

Bulgunun yayılması nedir ne demek

Bulgunun yayılması nedir Teknik terim anlamı: Bulgunun, çeşitli yollarla kütüğe yazımdan önce açıklanıp yayılması (Bu durumda olan bulgular kütüğe yazılmaz). ...

Bunun bigi nedir ne demek

Bunun bigi nedir Teknik terim anlamı: Bu gibi, böyle. Bigi : Gibi Böyle : Bunun [#gibi], buna benzer. Bu yolda, bu biçimde, hakeza. İçinde "ne, nasıl"...

Bunun ustuna nedir ne demek

Bunun ustuna nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bundan sonra. Ustun : Yapının çatısına konan ağaç, mertek. Kereste. Sergen, raf. Tavanın dayandığı duvara y...

Bununa busmak nedir ne demek

Bununa busmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olmayacak bir şeyi yaptırmak için ısrar etmek. Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satı...

Bununla beraber nedir ne demek

Bununla beraber nedir Bununla beraber; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bununla beraber" ile ilgili cümle Birlik : Bölük, tabur, ala...

Cunun nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deli, çılgın. Çılgın : Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun. Çok büyük, aşırı, olağanüstü Çılgı : İnce...

Çunun etmek nedir ne demek

Çunun etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kımıldamak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söy...

Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi nedir ne demek

Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi nedir Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fiyatı düşen faktörün fiyatı a...

Kamunun kullanması nedir ne demek

Kamunun kullanması nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıttan, zamanın geçmesi ya da yasalarda belirtilen koşullarla kamu tarafından yararlanılması. Kamu : Halk ...

Kulak yolunun rezeksiyonu nedir ne demek

Kulak yolunun rezeksiyonu nedir Kulak yolunun rezeksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dış kulak yangısının medikal t...

Oyunun kapalı olması nedir ne demek

Oyunun kapalı olması nedir Teknik terim anlamı: Kişisel olarak saptanmış ve aralarında bir ilgi bulunan kişilere yapılan gösteri. Kapalı : Kapanmış olan, açılma...

Sunun nedir Teknik terim anlamı: Suyun. Sunu : Sunulan şey. Arz. Ön söz, takdim Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitmek. İngiliz...

Şunun üzerine ki nedir ne demek

Şunun üzerine ki nedir Teknik terim anlamı: Şu şartla, şu kayıtla. Üzer : Kaymak, süt, yoğurt yüzü. Ürem, faiz. Değiş tokuş sırasında üste alınan para. Can ...

Üşbunun nedir ne demek

Üşbunun nedir Teknik terim anlamı: Bunun. Üşbu : Bu, işte bu Üşbunu : Bunu. Üşbunun gibi : Bu gibi, böyle. Üşbununla : Bununla. İngilizce'de Üstzam...

Üşbununla nedir ne demek

Üşbununla nedir Teknik terim anlamı: Bununla. Üşbu : Bu, işte bu Üşbunu : Bunu. Üşbunun : Bunun. İngilizce'de Üstzaman katı dizgesi ne demek ? : erat...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim