Uydu nedir Uydu; bir gök bilimi terimidir. "Uydu" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya'daki terim anlamı: Yörüngesel devinimini bağlı olduğu geze...

 
 
 

Uydu dişli dizgesi nedir ne demek

Uydu dişli dizgesi nedir Uydu dişli dizgesi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biri durağan, ikisi devingen üç dişliden oluşan ...

Uydu hücresi nedir ne demek

Uydu hücresi nedir Uydu hücresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kas ve sinir dokusunda bulunan, sayıları ya...

Uydu kent nedir ne demek

Uydu kent nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Yönetsel, ekonomik etkinlikleriyle yakınındaki daha büyük bir kente az çok bağımlı ikincil kent. İngilizc...

Uydu televizyonu nedir ne demek

Uydu televizyonu nedir Uydu televizyonu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir yer yayacının aracılığı...

Downlink uydu nedir ne demek

Downlink uydu nedir : Uydudan dünyaya bağlantı. Downlink transmission : Ana sistemden uçbirime bağlantı iletimi. Uydu-yer iletimi. İnen bağlantı iletimi....

Eşlemesiz uydu nedir ne demek

Eşlemesiz uydu nedir Eşlemesiz uydu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Eşlemeli uydudan daha az yüks...

Yapay uydu nedir ne demek

Yapay uydu nedir Yapay uydu; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Dünya ya da başka bir gökcismi çevresinde dolanan kendilerinden...

Uydukent nedir Uydukent; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Büyük bir kentin dışarıda onun tüzel kişiliğinden bağımsız, ...

Uydulaşmak nedir ne demek

Uydulaşmak nedir Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu k...

Uydulaştırmak nedir ne demek

Uydulaştırmak nedir Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkiler...

Uydum nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuşuk, şaşkın. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk. ...

Uydum akıllı nedir ne demek

Uydum akıllı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başkasının sözüne giden, aklını kullanmayan. Uydum : Uyuşuk, şaşkın Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü,...

Uydurabilme nedir ne demek

Uydurabilme nedir Uydurabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan ...

Uydurak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düzme, uydurma, yalan. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen,...

Uydurma nedir "Uydurma" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Üvey çocuk. Bilimsel terim anlamı: Saz ozanlarının nazire ve tanzir karşılığı olar...

Uydurma masal nedir ne demek

Uydurma masal nedir Uydurma masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kaynağı Rönesanstan öteye götürülemeyen, ...

Uydurmacı nedir ne demek

Uydurmacı nedir Uydurmacı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Uydurma : Uydurmak işi. Gerçek dışı, uydurulmuş olan, yalan, sahte...

Uydurmaç nedir ne demek

Uydurmaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uydurmacı. Uydurma. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, pe...

Uydurmasyon nedir ne demek

Uydurmasyon nedir "Uydurmasyon" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uydurma Uydurma : Uydurmak işi. Şişirme haber. Yeni bir biçim verilmiş. Gerçek dı...

Uydu bilgisayar nedir ne demek

Uydu bilgisayar nedir Uydu bilgisayar; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesi çevresinde, ona bağım...

Uydu devlet nedir ne demek

Uydu devlet nedir Uydu devlet; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bağımsız olmakla birlikte, izlediği siyasa ve e...

Uydu eksicikler nedir ne demek

Uydu eksicikler nedir Uydu eksicikler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğecik çekirdeğinin çevresinde dolanan, eksicikler. Ek...

Uydu iletişimi nedir ne demek

Uydu iletişimi nedir Uydu iletişimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dünyamızın yapma uyduları ya...

Uydu rna nedir Uydu rna; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eşlenmeleri için yardımcı bir virüse gereksinimi...

Uydu virüs nedir ne demek

Uydu virüs nedir Uydu virüs; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üremesi ancak yardımcı bir virüsün katkısıyla...

Eşlemeli uydu nedir ne demek

Eşlemeli uydu nedir Eşlemeli uydu; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yörüngesi eşleğe koşut ve yör...

Yansıtıcı uydu nedir ne demek

Yansıtıcı uydu nedir Yansıtıcı uydu; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir verici yayaçtan aldığı e...

Yapma uydu nedir ne demek

Yapma uydu nedir Yapma uydu; bir gök bilimi terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: İnsanlar tarafından yapılarak bir gökcismi çevresinde ...

Uydulaşma nedir ne demek

Uydulaşma nedir Uydulaşmak : Uydu durumuna gelmek. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşullar...

Uydulaştırma nedir ne demek

Uydulaştırma nedir Uydulaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan...

Uyduluk nedir Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki iliş...

Uydum ahıl nedir ne demek

Uydum ahıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Her söylenene inanan. Ahıl : Görmüş geçirmiş, yaşlı kimse. Akıl. Akıl, bk. akıl Uydum : Uyuşuk, şaşkın. Uyd...

Uyduma nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uydurma. Uydum : Uyuşuk, şaşkın Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük...

Uydurabilmek nedir ne demek

Uydurabilmek nedir Uydurabilme : Uydurabilmek işi Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk. İşlerini ve...

Uyduran olmak nedir ne demek

Uyduran olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oğlan kız, anlaşarak birlikte kaçmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak...

Uydurma adlar nedir ne demek

Uydurma adlar nedir Teknik terim anlamı: Hiçbir yer ve kişi adı olmayıp uydurulan adlar. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan...

Uydurmaca nedir ne demek

Uydurmaca nedir Uydurmaca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: İmgesel uydurmaları gerçekmişçesine anlatma...

Uydurmacılık nedir ne demek

Uydurmacılık nedir Uydurmacı : Palavracı. Uydurma : Yeni bir biçim verilmiş. Gerçek dışı, uydurulmuş olan, yalan, sahte, asılsız, düzme. Şişirme haber. ...

Uydurmak nedir "Uydurmak" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Benzetmek. Ara bulmak, ortam düzenlemek. Yolunu bularak ele geçirmek: Nirden uydu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim