Uydu nedir Uydu; bir gök bilimi terimidir. "Uydu" ile ilgili cümle örnekleri Coğrafya'daki terim anlamı: Yörüngesel devinimini bağlı olduğu gezegen çevresinde yapan ve onunla birilikte dizgenin asıl özeği olan yıldız çevresinde de do...

 
 
 

Uydu dişli dizgesi nedir ne demek

Uydu dişli dizgesi nedir Uydu dişli dizgesi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Biri durağan, ikisi devingen üç dişliden oluşan dişli aktarma. Dişli : Dişleri olan. Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkl...

Uydu hücresi nedir ne demek

Uydu hücresi nedir Uydu hücresi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kas ve sinir dokusunda bulunan, sayıları yaşla birlikte azalan, doku hasarının onarımında rol oynayan, hareket edebilen, çevreye kol...

Uydu kent nedir ne demek

Uydu kent nedir Coğrafya'daki terim anlamı: Yönetsel, ekonomik etkinlikleriyle yakınındaki daha büyük bir kente az çok bağımlı ikincil kent. İngilizce'de Uydu kent ne demek? Uydu kent ingilizcesi nedir?: satellite town Uydu kentler, ana k...

Uydu televizyonu nedir ne demek

Uydu televizyonu nedir Uydu televizyonu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir yer yayacının aracılığına gerek kalmaksızın doğrudan doğruya bir televizyon uydusundan izlencelerin alınabilmesi...

Uydukent nedir Uydukent; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Büyük bir kentin dışarıda onun tüzel kişiliğinden bağımsız, ama toplumsal ve ekonomik etki alanı içinde kalan, gereksinmelerinden pekçoğunu oradan sa...

Uydulaşmak nedir ne demek

Uydulaşmak nedir Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkil...

Uydulaştırmak nedir ne demek

Uydulaştırmak nedir Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, key...

Uydum nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Uyuşuk, şaşkın. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk. İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran (devlet, kurum, kimse). Tü...

Uydu bilgisayar nedir ne demek

Uydu bilgisayar nedir Uydu bilgisayar; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesi çevresinde, ona bağımlı biçimde çalışan daha küçük bir bilgisayar. Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, ger...

Uydu devlet nedir ne demek

Uydu devlet nedir Uydu devlet; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Bağımsız olmakla birlikte, izlediği siyasa ve ekonomisinde, başka bir devletin az ya da çok etkisi ve denetiminde bulunan devlet. Devlet...

Uydu eksicikler nedir ne demek

Uydu eksicikler nedir Uydu eksicikler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir öğecik çekirdeğinin çevresinde dolanan, eksicikler. Eksicik : Öğecik ile özdecik yapısını oluşturan, kütlesi çekinden iki bin kez daha küçük, e...

Uydu iletişimi nedir ne demek

Uydu iletişimi nedir Uydu iletişimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dünyamızın yapma uyduları yardımıyla sağlanan iletişim. İleti : Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj İlet...

Uydu rna nedir Uydu rna; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eşlenmeleri için yardımcı bir virüse gereksinimi olan küçük RNA molekülleri. Rna : [bkz: ribonükleik asit]. Ribonükleik asit Uydu : Bir g...

Uydu virüs nedir ne demek

Uydu virüs nedir Uydu virüs; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üremesi ancak yardımcı bir virüsün katkısıyla mümkün olabilen virüs. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan ...

Uydulaşma nedir ne demek

Uydulaşma nedir Uydulaşmak : Uydu durumuna gelmek. Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyunda...

Uydulaştırma nedir ne demek

Uydulaştırma nedir Uydulaştırma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk. İşlerini ve davranışlarını daha güçlü birinin isteğine uyduran...

Uyduluk nedir Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, key...

Uydum ahıl nedir ne demek

Uydum ahıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Her söylenene inanan. Ahıl : Görmüş geçirmiş, yaşlı kimse. Akıl. Akıl, bk. akıl Uydum : Uyuşuk, şaşkın. Uydu : Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk. İ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim