Uygu nedir Uygu; Matematik, İsim alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: bağıntı]. Uygu isminin anlamı, Uygu ne d...

 
 
 

Uygulama alanı nedir ne demek

Uygulama alanı nedir Uygulama alanı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş yasasının kapsadığı sınırlar çevresi içinde yapılab...

Uygulama bilgileri nedir ne demek

Uygulama bilgileri nedir Teknik terim anlamı: Bir şeyi kolaylıkla, ustaca yapabilme bilgileri. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Bilgi : İnsan aklının ere...

Uygulama dersi nedir ne demek

Uygulama dersi nedir Uygulama dersi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmen adaylarınca verilen ve sonra ilgili öğr...

Uygulama okulu nedir ne demek

Uygulama okulu nedir Uygulama okulu; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmen adaylarına bir programa göre sürekli ol...

Uygulama tasarısı nedir ne demek

Uygulama tasarısı nedir Uygulama tasarısı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapının kurulmasında uyulması gereken uygulayım...

Uygulamak nedir ne demek

Uygulamak nedir "Uygulamak" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Bir yapıtı, bir ta...

Uygulamalı araştırma nedir ne demek

Uygulamalı araştırma nedir Uygulamalı araştırma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uygulamada işlevsel gereksinmelere karşıl...

Uygulamalı budunbilim nedir ne demek

Uygulamalı budunbilim nedir Uygulamalı budunbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Budunbilim konu ve kuramlarını dü...

Uygulamalı dersler nedir ne demek

Uygulamalı dersler nedir Uygulamalı dersler; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Deney odası etkinliğini, işlik ve klinik çalı...

Uygulamalı farmakoloji nedir ne demek

Uygulamalı farmakoloji nedir Uygulamalı farmakoloji; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Farmakoterapi. Farma : Giyim eşya...

Uygulamalı halkbilimci nedir ne demek

Uygulamalı halkbilimci nedir Uygulamalı halkbilimci; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Araştırmalarını halkbilimin uygul...

Uygulamalı ruh bilimi nedir ne demek

Uygulamalı ruh bilimi nedir Uygulamalı ruh bilimi; bir ruh bilimi terimidir. Uygulamalı : Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, kılgısal, kılgın...

Uygulamalı sanatlar nedir ne demek

Uygulamalı sanatlar nedir Teknik terim anlamı: Çeşitli amaçlarla kullanılabilecek sanat yapıtları ortaya koyan sanat dalı, zanaat. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum,...

Uygulamalı uzbilim nedir ne demek

Uygulamalı uzbilim nedir Uygulamalı uzbilim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Uygulamalı bilimlerdeki sorunların çözümü...

Uygulanabilirlik nedir ne demek

Uygulanabilirlik nedir Yapılabilirlik : Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite. İn...

Uygulanabilmek nedir ne demek

Uygulanabilmek nedir Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Uygulanabilme : Uygulanabilmek işi. Uygulanma : Uygulanmak işi. Elverişli : Uygun, müsait. İşe ...

Uygulanış nedir ne demek

Uygulanış nedir Uygulanma : Uygulanmak işi. İngilizce'de Uygulanış ne demek? : application Uygulanma işi...

Uygulanmak nedir ne demek

Uygulanmak nedir "Uygulanmak" ile ilgili cümle örnekleri Uygulanma : Uygulanmak işi. Uygulama : Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir a...

Uygulatabilmek nedir ne demek

Uygulatabilmek nedir Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Uygulatabilme : Uygulatabilmek işi. Uygulatma : Uygulatmak işi. Bulunmak : Bulma işine konu olm...

Uyguç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tahta kaşık yapmak için kullanılan gereç. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Tahta kaşık : Genellikle şi...

Uygulama nedir "Uygulama" ile ilgili cümle örnekleri Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir düşünceyi, bir ilkeyi ya da, bir kuramı gerçekleştirme işi...

Uygulama bahçesi nedir ne demek

Uygulama bahçesi nedir Uygulama bahçesi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Okullarda, özellikle köy ilkokullarında, tarım...

Uygulama değişikliği nedir ne demek

Uygulama değişikliği nedir Uygulama değişikliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ölçme aracının değişik uygulanmalarından...

Uygulama izlencesi nedir ne demek

Uygulama izlencesi nedir Uygulama izlencesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kullanıcının özel gereksemelerini karşıla...

Uygulama şahnesi nedir ne demek

Uygulama şahnesi nedir Uygulama şahnesi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tiyatro öğrencilerinin uygulama yapmalarına elveriş...

Uygulamacılık nedir ne demek

Uygulamacılık nedir Uygulamacılık; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yalnız insanın kendisine yararlı olarak kull...

Uygulamalı nedir ne demek

Uygulamalı nedir Uygulamalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İktisat alanındaki kelime anlamı: Yalnız düşünce alanında kalmayı...

Uygulamalı bilimler nedir ne demek

Uygulamalı bilimler nedir Uygulamalı bilimler, bir ya da daha fazla doğa bilimi alanındaki bilimsel bilginin uygulamada yaşanan sorunların [#kullanılmasına ver...

Uygulamalı coğrafya nedir ne demek

Uygulamalı coğrafya nedir Uygulamalı coğrafya; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Üretim, ulaştırma, yerleşime ve benzerl...

Uygulamalı dil bilimi nedir ne demek

Uygulamalı dil bilimi nedir Uygulamalı : Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, kılgısal, kılgın, tatbikî, pratik, amelî, kuramsal karşıtı. Uygul...

Uygulamalı halkbilim nedir ne demek

Uygulamalı halkbilim nedir Uygulamalı halkbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkbilimin konu ve kuramlarını düş...

Uygulamalı insanbilim nedir ne demek

Uygulamalı insanbilim nedir Uygulamalı insanbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanbilim konularıyla kuramlarını...

Uygulamalı ruhbilim nedir ne demek

Uygulamalı ruhbilim nedir Uygulamalı ruhbilim; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ruhbilimin değişik alanlarında ortaya konan...

Uygulamalı toplum bilimi nedir ne demek

Uygulamalı toplum bilimi nedir Uygulamalı toplum bilimi; bir toplum bilimi terimidir. Uygulamalı : Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, kılgılı, kılgısal, ...

Uygulaman nedir ne demek

Uygulaman nedir Uygulaman; Maliye, Sinema alanlarında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film yapımının herhangi bir...

Uygulanabilme nedir ne demek

Uygulanabilme nedir Uygulanabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Uygulanabilmek : Uygulanm...

Uygulanırlık nedir ne demek

Uygulanırlık nedir Uygulanırlık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gözlem ya da ölçme aracının ilgili evren ya ...

Uygulanma nedir ne demek

Uygulanma nedir "Uygulanma" ile ilgili cümle örnekleri Uygulanmak : Uygulama işine konu olmak. Uygulanmak işi "Oysa bugün artık sahnede uygulanması o...

Uygulatabilme nedir ne demek

Uygulatabilme nedir Uygulatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Uygulatabilmek : Uygulatm...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim