Uygulayım nedir ne demek

Uygulayım nedir Bilimsel terim anlamı: Bu uygulamaya ilişkin. Fizik, kimya, matematik ve benzeri bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Genel anlamda bir işin doğru yol yordamı, yöntemi. İngilizce'de Uygulayım ne ...

 
 
 

Uygulayım değişimleri nedir ne demek

Uygulayım değişimleri nedir Uygulayım değişimleri; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: İnsanın doğal ve toplumsal çevresini kendi gereksinmelerine göre kullanıp değerlendirmek amacıyla geliştirdiği yol, yöntem v...

Uygulayım yardımcısı nedir ne demek

Uygulayım yardımcısı nedir Uygulayım yardımcısı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sahneye ilişkin tüm teknik işlerden ve aygıtlardan sorumlu olan yetkilinin yardımcısı. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Yardı : Ce...

Uygulayım yöneticisi nedir ne demek

Uygulayım yöneticisi nedir Uygulayım yöneticisi; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yarışlardan önce, yarış yerlerinin yönetmeliklere uygunluğunu denetleyen görevli. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Yöne : Neden. ...

Uygulayımcı nedir ne demek

Uygulayımcı nedir Bilimsel terim anlamı: Kent ve kasabaların düzentasarlarının uygulanmasında, yapım etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde çalıştırılan, yapım sürecinin bir ya da birkaç evresine ilişkin konularda, bilgi, beceri ve deneyimi ...

Uygulayımcılık nedir ne demek

Uygulayımcılık nedir Uygulayımcı : Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse. Uygulayım : Bu uygulamaya ili...

Uygulayımsal aksaklık resmi nedir ne demek

Uygulayımsal aksaklık resmi nedir Uygulayımsal aksaklık resmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Uygulayımsal aksaklığı izleyicilere duyurmak için kullanılan saydam resim. Aksaklı : Eskişehir ilinde, Seyit...

Uygulayımsal sorumluluk nedir ne demek

Uygulayımsal sorumluluk nedir Uygulayımsal sorumluluk; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yapının, çizimtasarına uygun bir biçimde yapılmasının gözetim ve denetim altında bulundurulmasını kent yönetimine karşı yapıtasarc...

Uygulayım bilimi nedir ne demek

Uygulayım bilimi nedir Uygulayım : Bu uygulamaya ilişkin. Genel anlamda bir işin doğru yolu yordamı, yöntemi. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama, teknik. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik ...

Uygulayım çalışması nedir ne demek

Uygulayım çalışması nedir Uygulayım çalışması; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dekor, giysi, ışıklama, sahne etmenleri, donatımlık gibi öğelerin denetlenmesi için yapılan çalışma. Çalı : Böğürtlen, ahududu gibi küçü...

Uygulayım takımı nedir ne demek

Uygulayım takımı nedir Uygulayım takımı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmin çevrilişinde, bir televizyon izlencesinin hazırlanışında çalışan uygulamanların oluşturduğu birlik. Uygu : [...

Uygulayım yetkilisi nedir ne demek

Uygulayım yetkilisi nedir Uygulayım yetkilisi; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sahneye ilişkin tüm teknik aygıtlardan sorumlu olan ve teknik işleri yürüten yetkili. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Uygulayım : F...

Uygulayımbilim nedir ne demek

Uygulayımbilim nedir Uygulayımbilim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve ara...

Uygulayımcıerki nedir ne demek

Uygulayımcıerki nedir Uygulayımcıerki; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Ekonomik yaşamın ve devlet yönetiminin siyasacıların değil, uygulayımcıların ve iş adamlarının elinde olması. Bu tür bir düzeni sa...

Uygulayımsal aksaklık nedir ne demek

Uygulayımsal aksaklık nedir Uygulayımsal aksaklık; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yayının gerçekleşmesini sağlayan aygıtlardaki bozukluktan dolayı yayının bozulması, niteliğinin düşmesi ya da k...

Uygulayımsal onarım nedir ne demek

Uygulayımsal onarım nedir Uygulayımsal onarım; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmlerde dış etkilerden doğan fiziksel ya da kimyasal bozuklukları, eksiklikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan...

Uygulayımtasar nedir ne demek

Uygulayımtasar nedir Uygulayımtasar; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kent ya da kasabanın düzentasarı çerçevesinde, ona uygun olarak çizilen ve yolların, yapı adacıklarının, bölgelerin ayrıntılarını, tasarlan...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim