Uygun nedir Uygun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Uygun" ile ilgili cümle örnekleri Uygun isminin anlamı, Uygun ne demek: Erkek ismi olarak; Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı. Oranlı. Uygun bulmak : Yakışı...

 
 
 

Uygun bulma nedir ne demek

Uygun bulma nedir Uygun bulma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçer ya da ölçekle tutumları ölçülen kişilerin, herhangi bir sınar ya da anlatımda dile getirilen tutumu benimseyerek onaylamaları dur...

Uygun çerçeveleme nedir ne demek

Uygun çerçeveleme nedir Uygun çerçeveleme; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir film görünçlüğünün, başka bir çerçeve oranında gösterildiğinde, önemli bölümleri yitirilmeyecek biçimde d...

Uygun dokunca ödemesi nedir ne demek

Uygun dokunca ödemesi nedir Teknik terim anlamı: Bulgu ya da markaları kullanırken karşılaşılan dokunca karşısında, bu dokuncayı doğuranın uygun görülecek parayı ödemesi. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Doku : Bir vücudun veya bir organın yapı ...

Uygun eder nedir ne demek

Uygun eder nedir Uygun eder; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir malın o günün birimine uyan gerçek satış değeri. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Eder : Fiyat, paha, değer. Uygun : Yakışır, yaraşır, mut...

Uygun hücre nedir ne demek

Uygun hücre nedir Uygun hücre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir virüsün çoğalmasını destekleyen veya enfeksiyonu takiben yeni yavru virüslerin oluşumunu sağlayan hücre, permisif hücre. Uygu : [...

Uygun katmanlaşma nedir ne demek

Uygun katmanlaşma nedir Uygun katmanlaşma; bir jeoloji terimidir. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Uygun : Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Katmanlaşma : Katmanlaşmak işi. Katman : Bir topl...

Uygun olmayan hücre nedir ne demek

Uygun olmayan hücre nedir Uygun olmayan hücre; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüsün enfekte edemediği, enfekte etse bile üretimli enfeksiyon oluşturamadığı veya tam virüs çoğalmasının gerçekleşmediği h...

Uygun örnek nedir ne demek

Uygun örnek nedir Uygun örnek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir pazarlama araştırmasında yeter nitelik ve ölçüde alınan örnek. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Örnek : Benzeri yapılacak olan, benzetil...

Uygun adım nedir ne demek

Uygun adım nedir Uygun adım; spor alanlarında kullanılan bir terimdir. "Uygun adım" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Adımda beraberliği gerektiren grupça yürüyüş türü. Almanca'da Uygun adım ne demek?: gleichschritt Uygun adım [#yürü...

Uygun basınç nedir ne demek

Uygun basınç nedir Teknik terim anlamı: Çifteker lastiklerine verilmesi uygun olan hava. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Bası : Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma iş...

Uygun bulmama nedir ne demek

Uygun bulmama nedir Uygun bulmama; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçer ya da ölçekle, tutumları ölçülen kişilerin herhangi bir sınar ya da anlatımda dile getirilen tutumu benimsemeyerek yadsımaları...

Uygun değer nedir ne demek

Uygun değer nedir Bilimsel terim anlamı: Bir malın gerçek değeri, değiştirilen mallar arasındaki değer eşitliği. Satın alınan mal için ödenen paranın, yapım değeri ile kâr payı toplamına eşit olması. İngilizce'de Uygun değer ne demek? Uygun...

Uygun düz kırık nedir ne demek

Uygun düz kırık nedir Uygun düz kırık; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Kırık düzlemi, katmanların yatımı yönünde eğimli, tavan tomruğu taban tomruğuna oranla kırık düzlemi boyunca aşağı kaymış kırık. Düz kı...

Uygun eş yöntemi nedir ne demek

Uygun eş yöntemi nedir Uygun eş yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenme ve anımsama süreçlerinde verilen bir uyarana uygun düşen eşlerin öğrenilmesi ve anımsanmasından oluşan bir yöntem. Eş : Birbiri...

Uygun ısmarlama nedir ne demek

Uygun ısmarlama nedir Uygun ısmarlama; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ismarlamanın istenilen özellik ve niteliğe uygun olması. Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Ismarlama : Ismarlamak işi, sipariş. Ismarlana...

Uygun kırık nedir ne demek

Uygun kırık nedir Uygun kırık; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Düzlemi, katmanların yatımı yönünde eğimli olan kırık. Kırı : Eşek yavrusu, sıpa Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk. Kırık : Kırılmış ol...

Uygun otlatma nedir ne demek

Uygun otlatma nedir Uygun otlatma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir mera üzerindeki bütün vejetasyonun dayanabileceği ve önemli yem bitkisi türlerinin büyüme hızlarını ve verimliliklerini devam e...

Uygun senet nedir ne demek

Uygun senet nedir Uygun senet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Merkez bankasınca ikinci kırdırma (reeskont) için kabul edilebilir ya da karşılığında ödünç verilebilir finansal aktifler. Uygu : veya nesne. Y...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim