Uyma nedir "Uyma" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: riâyet. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Uyum. Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı: Bir hayvan ya da bitkinin, içinde yaşadığı ortamın koşullarına daha iyi uymasıyle...

 
 
 

Uymaca nedir Yerel Türkçe anlamı: Saf, inanan, uyan; uymaca ahıl Saf; önüne gelene inanan, uyan (kimse). || uymaca ahıl: başkalarının fikriyle iş gören İnatçılık. Terslik. Uyuşma : Uzlaşma. Uyuşmak (I) işi. Uzlaşma : Uzlaşmak durumu, u...

Uymacı nedir Uymacı; toplum bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Uyma : Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk Uymacı siyasa : Davranışları kurulu düzenin ölçülerinden...

Uymacılık nedir ne demek

Uymacılık nedir Uymacılık; bir toplum bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Yürürlükteki kurum, ölçüt ya da koşullara, görece katı kalıplara eleştirel bir değerlendirme yapmaksızın uyma. Bilimsel terim anlamı: Çevrenin egemen ve yaygın...

Uymak nedir "Uymak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çatmak, kavga başlatmak. Kız kendi isteğiyle kocaya kaçmak Kız, erkekle kaçmak. Denk gelmek, uygun gelmek: Bazarlık uymadı. Muvafakat etmek, muvafık hareket etmek Kötü bir söz ...

Uyman nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sevimli. Uyma : Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk Sevimli : Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, cana yakın, şirin, sempatik. Sevim : Sevme işi, sevgi. Bir kimsede, bir şeyde bulunan ...

Uymazlık nedir ne demek

Uymazlık nedir Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Bilinen kural ya da kuramlara uymayan sonuç, gözlem ve benzeri Bilimsel terim anlamı: Sözleşme, anlaşma, bağıtlara uymama. Kullanılan sözcük ve deyimlerin konuya uymaması. İngilizce'de Uym...

Uyma gitmek nedir ne demek

Uyma gitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız, erkeğin arkasından gitmek. Gitme : Gitmek işi Gitmek : Bir yere doğru yönelmek. Yeter olmak, yetmek, yetişmek. Herhangi bir durumda olmak. Ölmek. Bir yerden veya bir işten ayrılmak. Dayanmak....

Uyma yeteneği nedir ne demek

Uyma yeteneği nedir Uyma yeteneği; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin toplum ya da çevreden gelen uyaranlara, davranışlarını başarılı olarak uydurma gücü. Teknik terim anlamı: Bireyi...

Uymaca ahıl nedir ne demek

Uymaca ahıl nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Başkalarının sözüyle etkilenip sataşan, kavga çıkaran kimse. Ahıl : Görmüş geçirmiş, yaşlı kimse. Akıl. Akıl, bk. akıl Uyma : Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk. Uymaca : Uyuşma, uzlaşm...

Uymacı siyasa nedir ne demek

Uymacı siyasa nedir Uymacı siyasa; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Davranışları kurulu düzenin ölçülerinden ayrılan bireyleri ya da toplumsal kümeleri bu ölçülere uygun davranmaya yöneltmek, uymakta ...

Uymah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlaşmak. Uyma : Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk Anlaşmak : Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak. Sözleşmek, sözleşme imzalamak. Anlaşma : Anlaşmak durumu. Devlet...

Uymama nedir Uymama; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: riâyetsizlik, uymaz. dakikası dakikasına uymamak : her an başka bir ruh durumu göstermek. saati saatine uymamak : durumu, huyu sık sık değ...

Uymaz nedir Uymaz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Uymazlık : Aykırılık, başkalık, beis, mugayeret. Evdeki pazar çarşıya uymaz : "önceden tasarlanan bir iş umulduğu gibi sonuçlanmaz, düşünüldüğü gibi olmaz" anl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim