Uyumlu nedir Uyumlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Uyumlu" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Çevresine karşı kendisi ve toplum için yararlı olacak biçimde tepki yapabilme yeterliği olan ya da bu yeterli...

 
 
 

Uyumlu çözümleme nedir ne demek

Uyumlu çözümleme nedir Uyumlu çözümleme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Toplama ve tümlevleme gibi doğrusal işlemler aracılığıyla işlevlerin, belirli özellikleri olan işlev kümeleri üzerinde adlanımlarıyl...

Uyumlu denklem sistemi nedir ne demek

Uyumlu denklem sistemi nedir Uyumlu denklem sistemi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: En az bir çözümü olan denklem sistemi. Denk : Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri. Uygun, ni...

Uyumlu dizi nedir ne demek

Uyumlu dizi nedir Uyumlu dizi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çarpımsal tersleri bir eşartanlı dizi oluşturan sayı dizisi. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu ...

Uyumlu koyak nedir ne demek

Uyumlu koyak nedir Uyumlu koyak; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Suları, ilkel eğim yönünde akan koyak. Koya : Bırak Koyak : Vadi. Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğu...

Uyumlu özümleme nedir ne demek

Uyumlu özümleme nedir Uyumlu özümleme; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birbirinden ayrı bulunan sesler arasındaki ö-zümleme. bk. Abanıklar uyumu. Özüm : Kardeş gibi tutulan kimse, kardeşlik. Kardeş gibi sevil...

Uyumlu titreşim nedir ne demek

Uyumlu titreşim nedir Uyumlu titreşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Gerilimsel erke eğrisini, esnemenin kuvvete orantılı kalan bölümünden çıkarmayan titreşim. Titre : Titrasyon ile tayin edilen ç...

Uyumluluk nedir ne demek

Uyumluluk nedir İngilizce'de Uyumluluk ne demek? Uyumluluk ingilizcesi nedir?: compatibility, coherency Uyumlu : Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı. Uyum : Toplumsal çevreye veya bir duruma uyma, uyum sağlama, intibak, entegrasyon. Bi...

Uyumlu akarsu nedir ne demek

Uyumlu akarsu nedir Uyumlu akarsu; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Eğimli bir yüzeyde, katmanların dalış yönüne uygun olarak akan su. Akar : Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mü...

Uyumlu bölme nedir ne demek

Uyumlu bölme nedir Uyumlu bölme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğru parçasını aynı oranda hem içten hem de dıştan bölme. Bölme : Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim. Cins kavramlarını tür, alt...

Uyumlu davranış nedir ne demek

Uyumlu davranış nedir Uyumlu davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Canlı varlıkların, çevrenin gereklerine uymasına yarayan davranışları. Davra : Saban kılıcını sıkan çivi Davran : “. “Hazır ol, hazırlan...

Uyumlu derney nedir ne demek

Uyumlu derney nedir Uyumlu derney; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Derneyi oluşturan dizinin çarpımsal tersleri bir eşartanlı dizi olan derney. Örnek. Uyum : Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygun...

Uyumlu duruş nedir ne demek

Uyumlu duruş nedir Uyumlu duruş; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tüm gövdenin uyumlu bir biçimdeki duruşu. Dansçının bir bacağı üzerinde dururken, öteki bacağını doksan derecelik açıyla kaldırarak ve dizden b...

Uyumlu oran nedir ne demek

Uyumlu oran nedir Uyumlu oran; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çapraz oranı -1 olan dört doğrudaş noktanın oluşturduğu oran. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça il...

Uyumlu sokulma nedir ne demek

Uyumlu sokulma nedir Uyumlu sokulma; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Koşut durumda, katmanlar arasına sokulmuş magmatit kütlesi. Soku : Taş dibek. Dibekte, havanda tahıl dövmeye yarayan tokmak Sokulma : S...

Uyumlu yapı nedir ne demek

Uyumlu yapı nedir Uyumlu yapı; Coğrafya alanında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Tortul katmanların, yaşça eskisi en altta olmak üzere birbirleri üzerine koşut ve düzenli sıralanmaları. Uyum : Bir bütünün parçaları ar...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim